Bài 10. Amino axit

Các amino axit thiên nhiên (hầu hết là anpha - amino axit) là những hợp chất cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống Một số amino axit được dùng phổ biến trong đời sống như muối monobatri của axit glutamic làm gia vị thức ăn (gọi là mì chính hay bột ngọt)