Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của nhôm

Củng cố kiến thức về kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và một số hợp chất quan trọng của chúng Rèn luyện kĩ năng giải bài tập về các kim loại trên và hợp chất của chúng