Bài 9. Amin

Metylamin, dimetylamin trimetylamin và etylamin là những chất khí, mùi khai khai khó chịu, tan nhiều trong nước. Các amin có phân tử khối cao hơn là những chất lỏng hoặc rắn, nhiệt đọ sôi tăng dần và độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối