CHƯƠNG 7 - SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Tính chất vật lý, tính chất hóa học của sắt và các hợp chất quan trọng của sắt Hợp kim của sắt (gang, thép) Một số kim loại quan trọng khác (crom, đồng, niken, chì, thiếc).