Bài 2: Một số oxit quan trọng

1. Canxi oxit là oxit bazo: tác dụng với nước tạo thành bazo, tác dụng vớí axit tạo thành muối và nước, tác dụng với oxít tại thành muối 2. Canxi oxit được dùng trong công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa học và dùng để khử chua đất, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường