Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2010 – 2011 đề kiểm tra năng lực môn thi: Địa lý - THCS

Câu I: (2,0 điểm)

 Anh (chị) hãy:

a/ Trình bày thế nào gọi là Mặt Trời lên thiên đỉnh?

b/ Cho biết trong một năm, ở vĩ tuyến 150B, Mặt Trời lên thiên đỉnh vào ngày, tháng nào (cho phép sai số 01 ngày). Ngoài những ngày đó còn có ngày nào nữa không? Tại sao?

Câu II: (2,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG VÀ NĂM (0C) TẠI HÀ NỘI VÀ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 744Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2010 – 2011 đề kiểm tra năng lực môn thi: Địa lý - THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND TỈNH BẮC NINH
Đề chính thức
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010 – 2011
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC 
Môn thi: Địa lý - THCS
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 15/12/2010
Câu I: (2,0 điểm)
 Anh (chị) hãy: 
a/ Trình bày thế nào gọi là Mặt Trời lên thiên đỉnh? 
b/ Cho biết trong một năm, ở vĩ tuyến 150B, Mặt Trời lên thiên đỉnh vào ngày, tháng nào (cho phép sai số 01 ngày). Ngoài những ngày đó còn có ngày nào nữa không? Tại sao?
Câu II: (2,0 điểm) 
Cho bảng số liệu sau:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG VÀ NĂM (0C) TẠI HÀ NỘI VÀ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
 Tháng
Địa điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Năm
Hà Nội
16,4
17,0
20,2
23,7
27,3
28,8
28,9
28.2
27,2
24,6
21,4
18,2
23,5
T.P. Hồ Chí Minh
25,8
26,7
27,9
28,9
28,3
27,5
27,1
27,1
26,8
26,7
26,4
25,7
27,1
Anh (chị) hãy:
a/ Phân tích sự khác biệt về chế độ nhiệt của hai địa điểm trên?
b/ Giải thích vì sao có sự khác biệt đó.
Câu III: (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu sau:
SỐ DÂN VÀ TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA
GIAI ĐOẠN 1970 - 2006
Năm
Số dân (triệu người)
Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)
1970
41,03
3,24
1979
52,74
2,50
1989
64,61
2,10
1999
76,32
1,40
2006
84,16
1,30
a/ Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô dân số và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta giai đoạn 1970 – 2006.
b/ Nhận xét và giải thích tại sao tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên đã giảm nhưng quy mô dân số nước ta vẫn tăng.
Câu IV: (3,0 điểm)
Anh (chị) hãy: Trình bày những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác những thế mạnh kinh tế biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
=======Hết=======
(Đề thi gồm 01 trang)

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_GVGT_mon_Dia_Ly_nam_hoc_2010_2011.doc