Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu

PHẦN I – PHƯƠNG PHÁP LÀM CÂU HỎI TỰ LUẬN TRONG ĐỀ THI TIẾNG ANH

1. Các chủ đề thường găp trong yêu cầu viết đoạn văn?

 Những chủ đề xuất hiện trong phần tự luận là những chủ đề gần gũi với các em. Những chủ đề này sẽ tương tự như chủ đề trong những bài đọc hiểu trong SGK,

đặc biệt là SGK Tiếng Anh lớp 12. Cụ thể như:

 - Con người: sở thích của bản thân, người yêu thương nhất trong gia đình, người bạn mà bạn yêu quý nhất, thần tượng

 - Giáo dục: môn học yêu thích, người thầy mà bạn ngưỡng mộ

 - Thể thao: môn thể thao yêu thích

 - Du lịch: địa điểm du lịch mà bạn yêu thích

 - Công việc: ước mơ của bạn, người bạn muốn trở thành trong tương lai .

2. Cấu trúc & cách triển khai một đoạn văn viết bằng tiếng Anh trong đề thi THPT quốc gia:

 Để viết được một đoạn văn (paragraph), trước tiên các em cần hiểu rõ bố

cục và cách sắp xếp chi tiết trong một đoạn văn chứ không thể "nghĩ sao viết

vậy" như một số học sinh thường làm.

 

doc 24 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 29/10/2018 Lượt xem 229Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oken by millions of people worldwide. In education, English is the compulsory subject of many school programs. For this reason, if students want to get good results in class, they will have to make every effort to study English well. In addition, most famous universities such as Oxford or Cambridge require students to use English proficiently. Therefore, learning English is one of the necessary ways to provide more opportunities for them to study overseas. Secondly, learning a foreign language helps learners understand and discover other cultures and customs. For instance, people can read books, magazines and news to learn about various cultures because most of them are written in English. Finally, learning English can help us communicate effectively with foreigners around the world. In general, English plays an important part in the modern world. 
Bài dịch: Lý do cho việc học tiếng Anh là gì? 
 Có nhiều lý do tại sao chúng ta nên học Tiếng Anh. Trước hết tiếng anh là một ngôn ngữ quốc tế mà được hàng triệu người nói khắp thế giới. Trong nền giáo dục tiếng anh là môn học bắt buộc của nhiều chư ng trình học tập. Vì lý do này nếu học sinh muốn đạt kết quả tốt lớp thì chúng phải nỗ lực để học tiếng anh tốt. Thêm vào đó hầu như những trường đại học nổi tiếng như Oxford hay Cambridge yêu cầu học sinh sử dụng tiếng anh thành thạo. Vì vậy việc học tiếng anh là một trong những cách cần thiết để cung cấp cho họ nhiều cơ hội hơn để đi du học. Thứ hai, học một ngoại ngữ giúp người học hiểu và khám phá được những nền văn hóa và phong tục khác. Chẳng hạn con người có thể đọc sách tạp chí và tin tức để học về nhiều nền văn hóa bởi vì hầu hết chúng đều được viết bằng tiếng anh. Cuối cùng học tiếng anh có thể giúp chúng ta giao tiếp hiệu quả với người nước ngoài khắp thế giới. Nhìn chung tiếng anh đóng một phần quan trọng trong thế giới hiện đại. 
TOPIC 10: Do you like living in the city or in the country? Why? 
 Personally, I prefer life in the country to that in the city because of several reasons. Firstly, rural areas bring me the peace and comfort, which is beneficial to my health. Living here helps me avoid the noise from vehicles such as motorbikes or cars and traffic jam at the rush hour, which can make me comfortable. Secondly, people in the countryside are very friendly and hospitable. If you live in urban areas, you cannot even know your neighbors. This makes you bored and lonely. Thirdly, the cost of living in the city is higher than that in the country. We can find it difficult to live here permanently because property prices are much higher than ever before, and even the prices of goods have increased dramatically. Finally, life in cities can be extremely stressful for us. Today, there are a lot of problems such as unemployment, crime and poverty that we have to face. Because of the disadvantages of living in the city, I want to live and work in the country. 
Bài dịch: Bạn thích sống ở thành phố hay nông thôn? Tại sao? 
 Cá nhân tôi thích cuộc sống nông thôn hơn thành phố bởi vì một số lý do. Đầu tiên những vùng nông thôn mang đến cho tôi sự thanh bình và sự thoải mái mà có lợi cho sức khỏe của tôi. Sống đây giúp tôi tránh được tiếng ồn từ xe cộ như xe máy hay ô tô và ách tắc giao thông vào giờ cao điểm điều mà làm tôi cảm thấy thoải mái. Thứ hai, con người miền quê thì rất thân thiện và mến khách. Nếu bạn sống vùng đô thị thì bạn thậm chí không thể biết được hàng xóm của mình. Điều này làm bạn thấy buồn chán và cô đơ n. Thứ ba, chi phí sinh hoạt thành phố thì cao hơn nông thôn. Chúng ta có thể cảm thấy khó khăn để sống đây lâu dài bởi vì giá nhà đất cao hơn nhiều so với trước đây và thậm chí giá của các mặt hàng hóa cũng đã tăng mạnh. Cuối cùng, cuộc sống những thành phố thì cực kỳ căng thẳng đối với chúng ta. Ngày nay, có nhiều vấn đề như thất nghiệp tội phạm và sự nghèo nàn mà chúng ta phải đối mặt. Bởi vì những bất lợi của việc sống ở thành phố nên tôi muốn sống và làm việc nông thôn. 
TOPIC 11: Why should students study abroad? 
 There are several reasons why children should go abroad to study. Firstly, they can gain higher academic qualifications when studying overseas because a large number of prestigious universities such as Cambridge or Oxford in the UK provide professional teachers who are experts in their fields and better courses. Therefore, students could have more opportunities to find a well- paid job in their home country or get promoted in their career path after graduation. Secondly, living and studying in other countries may help children learn a foreign language such as English or French, which not only allows them to communicate with natives effectively but also helps them understand the cultures of other countries. Finally, if students are sent to foreign countries for their studies, they will be likely to become more mature and independent. Experiencing new things including cultures and customs would be beneficial to their later lives because they learn many useful things. In short, it seems that studying abroad is a good opportunity to help young learners better prepare for their future. 
Bài dịch: Tại sao học sinh nên học tập ở nước ngoài? 
 Có nhiều lý do tại sao mà bọn trẻ nên đi du học. Trước tiên họ có thể đạt được bằng cấp cao hơn khi học nước ngoài bởi vì một số lượng lớn những trường đại học danh tiếng như Cambridge hay Oxford nước Anh cung cấp những giáo viên chuyên nghiệp là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ và những khóa học tốt hơn. Vì vậy học sinh có thể có nhiều cơ hội để tìm kiếm được một công việc lương cao đất nước của mình hoặc thăng tiến trên con đường sự nghiệp sau khi tốt nghiệp. Thứ hai, sống và học những đất nước khác có thể giúp bọn trẻ học được ngoại ngữ như tiếng anh hay tiếng pháp cái mà không chỉ cho phép họ giao tiếp với người bản xứ hiệu quả mà còn giúp họ hiểu được những nền văn hóa của những nước khác. Cuối cùng nếu những học sinh được gửi sang nước ngoài để học tập thì họ sẽ có thể trở nên trưởng thành và độc lập hơn. Trải nghiệm những thứ mới bao gồm các nền văn hóa và phong tục sẽ có lợi cho cuộc sống sau này của họ vì họ học được nhiều điều bổ ích. Tóm lại, dường như du học là một cơ hội tốt để giúp những người học trẻ tuổi chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của mình. 
TOPIC 12: Advantages of television 
 There are several reasons why television is an essential part of our lives. First, television helps us see more of the world and learn useful things because TV programs can provide us with general knowledge about many fileds. For example, we can know and understand different cultures and customs around the world just by staying at home to watch TV programs. Also, television can entertain us with interesting and exciting programs such as comedy shows or movies. This is one of the best ways to help us relax and have fun after work. Furthermore, TV can make things memorable because it presents information in an effective way. In short, television has many benefits because it is not only a source of information but also a means of entertainment. 
Bài dịch: Ưu điểm của truyền hình 
 Có một số lý do tại sao ti vi là một phần cần thiết của cuộc sống chúng ta. Đầu tiên ti vi giúp chúng ta hiểu biết hơn về thế giới và học được nhiều điều bổ ích bởi vì những chương trình ti vi có thể cung cấp cho chúng ta những kiến thức chung về nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn như chúng ta có thể biết và hiểu được những nền văn hóa và các phong tục khác nhau khắp thế giới chỉ bằng cách nhà xem những chương trình ti vi. Hơn nữa ti vi có thể giải trí chúng ta bằng những chương trình thú vị và hào hứng như những cuộc biểu diễn hài hay những bộ phim. Đây là một trong những cách tốt nhất để giúp chúng ta thư giãn và vui vẻ sau khi kết thúc công việc. Thêm vào đó ti vi có thể làm cho mọi thứ dễ ghi nhớ vì nó trình bày thông tin theo một cách hiệu quả. Tóm lại ti vi có nhiều lợi ích vì nó không chỉ là nguồn thông tin mà còn là một phương tiện giải trí. 
TOPIC 13: Write about your hobby 
 I like traveling very much because of several reasons. First of all, traveling can make me feel relaxed and happy. Enjoying the stunning landscape and spectacular views is one of the best ways to help me get away from stress in my daily life. Second, traveling to far places is a good chance for me to broaden my horizons. When I travel a lot, I can experience many things such as cultures or customs which make a considerable contribution to my knowledge. Finally, we are more likely to make friends with many people in other places, so we will not feel lonlely and strange when traveling anywhere. In conclusion, traveling plays an essential role in my life. 
Bài dịch: Viết về những sở thích của bạn 
 Tôi thích đi du lịch vì một số lý do. Trước tiên đi du lịch có thể làm cho chúng ta cảm thấy thư giãn và vui vẻ. Tận hương phong cảnh tuyệt đẹp và những quang cảnh ngoạn mục là một trong những cách tốt nhất để giúp chúng ta thoát khỏi những căng thẳng trong đời sống hàng ngày. Thứ hai, đi du lịch đến những nơi xa là một cơ hội tốt để tôi mở rộng tầm hiểu biết của mình. Khi tôi đi du lịch nhiều tôi có thể trải nghiệm nhiều th như văn hóa hay phong tục mà đóng góp đáng kể vào kiến thức của mình. Cuối cùng, chúng ta có thể kết bạn với nhiều người ở những nơi khác, cho nên chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn và xa lạ khi đi du lịch tới bất cứ nơi đâu. Tóm lại, đi du lịch đóng vai trò cần thiết trong cuộc sống của tôi. 
TOPIC 14: Write about a festival in your country 
 Tet is one of the most important festivals in my country. It is a big holiday that celebrates the arrival of spring in Viet Nam every year. It usually lasts about 7 days. There are a lot of popular customs of Vietnamese people on Tet holiday. For example, they often visit their relatives, friends and temples. Some people visit the graves of their ancestors in their homeland. Before Tet holiday begins, people decorate their house carefully to have a wonderful time with their family. Furthermore, special Tet food such as Chung cake, steamed sticky rice and boiled chicken can play an important role in Vietnam. Perhaps, Tet is the time when members of family can gather to chat or have meals together. In conclusion, Tet is the essential part in Vietnam. 
Bài dịch: Viết về một lễ hội ở nước bạn 
 Tết là một trong những lễ hội quan trọng nhất nước tôi. Đó là một ngày lễ lớn mà kỷ niệm sự bắt đầu của mùa xuân Việt Nam vào hàng năm. Nó thường xuyên kéo dài khoảng 7 ngày. Có nhiều phong tục phổ biến của người Việt vào kỳ nghỉ Tết. Chẳng hạn như họ thường đến thăm họ hàng bạn bè và các đền thờ. Một số người thăm viếng mộ của tổ tiên quê nhà. Trước khi Tết đến mọi người trang trí nhà cẩn thận để có thời gian tuyệt vời với gia đình của mình. Hơn nữa, thức ăn đặc biệt vào dịp Tết như bánh chưng, xôi, thịt gà có thể đóng vai trò quan trọng ở Việt Nam. Có lẽ, Tết là thời gian mà các thành viên trong gia đình có thể tụ họp để tán gẫu hay dùng bữa với nhau. Tóm lại, Tết là phần thiết yếu ở Việt Nam. 
TOPIC 15: Advantages & disadvantages of the Internet 
 Nowadays, the Internet, which has many benefits and some drawbacks, is becoming popular all over the world. For one thing, it can provide a lot of information and some kinds of entertainment for us. Instead of using the traditional media like newspapers, we can use the Internet to surf webs to get information. When you have free time, you can relax/unwind by listening to music and play games. Furthermore, through the Internet we not only keep in touch with friends and family but also share opinions or photos with each other. Beside the advantages, it also has some disadvantages. It can make us lazy. We only want to use the Internet to get information instead of thinking independently. In addition, we can waste too much time sitting in front of the computer to read newspapers or play games, which can easily have a negative effect on our eyes. In short, I think the internet will be useful to us if we know to use it effectively. 
Bài dịch: Những thuận lợi và bất lợi của Internet 
 Ngày nay, Internet có nhiều lợi ích và bất lợi đang trở nên phổ biến khắp thế giới. Đầu tiên nó có thể cung cấp nhiều thông tin và nhiều loại giải trí cho chúng ta. Thay vì sử dụng những phương tiện truyền thống như báo chí thì chúng ta có thể sử dụng Internet để lướt web để nhận thông tin. Khi bạn có thời gian rảnh thì bạn có thể thư giản bằng việc nghe nhạc và chơi trò chơi. Hơn nữa, thông qua Internet 
chúng ta không chỉ liên lạc với bạn bè và gia đình mà còn chia sẻ được những ý kiến hay những tấm ảnh với nhau. Bên cạnh những thuận lợi nó cũng có môt số bất lợi. Nó có thể làm cho chúng ta lười nhác. Chúng ta chỉ muốn sử dụng Internet để nhận thông tin thay vì suy nghĩ độc lập. Thêm vào đó chúng ta có thể lãng phí quá nhiều thời gian ngồi trước máy tính để đọc báo hay chơi trò chơi mà có thể dễ dàng ảnh hưởng tiêu cực đến mắt của chúng ta. Tóm lại, tôi nghĩ rằng Internet sẽ hữu ích với chúng ta nếu chúng ta biết cách sử dụng nó hiệu quả. 
TOPIC 16: Write about the kind of book you like best 
 I am usually in habit of reading books. Addition to books that offer me much useful information, I also like comic book. I like comic by the following reasons. First of all, Comic books bring me a great deal of relaxation. One of them is Doremon story, which tells many funny short stories about 2 main characters, Doremon and Nobita. The author of that comic creates so many amusing situations among characters that. I can’t help laughing. It’s actually a hard-to-put-down book. It attracts not only children but also adults as me. Another good point of it I want to mention about is creative imagination. I mean children need to have imaginative mindset, which helps them be more active in life. Finally, comic book is worth reading after hard work. It is nice for everyone 
Bài dịch: Viết về thể loại sách mà bạn thích nhất 
 Tôi thường có thói quen đọc sách. Ngoài sách mà cung cấp cho tôi nhiều thông tin hữu ích, tôi cũng thích truyện tranh. Tôi thích truyện tranh bởi những lí do sau đây. Trước hết, truyện tranh mang lại cho tôi rất nhiều sự thư giãn. Một trong số đó là Doremon câu chuyện, mà nói nhiều câu chuyện ngắn hài hước về 2 nhân vật chính, Doremon và Nobita. Các tác giả của truyện tranh đã tạo ra rất nhiều tình huống hài hước trong các nhân vật đó. Nó thực sự là một cuốn sách khó khăn để đưa xuống. Nó thu hút không chỉ trẻ em mà còn người lớn như tôi. Một điểm tốt của nó, tôi muốn đề cập đến là trí tưởng tượng sáng tạo. Tôi có nghĩa là trẻ em cần phải có tư duy giàu trí tưởng tượng, giúp họ chủ động hơn trong cuộc sống. Cuối cùng, truyện tranh là đáng đọc sau khi làm việc chăm chỉ. Nó là tốt đẹp cho tất cả mọi người. 
TOPIC 17: Write about the benefits of reading 
 Of all the interesting freetime activities as well as entertainments, I like reading book most because of its good aspects it brings to me. First and foremost, reading book not only helps widen my knowledge but also makes me love my life more. As you know reference books provide us with a lot of information of every field of our life. Besides, novels, stories which contain many romantic and touching plots controlling my feeling a great deal. Moreover, enjoying books regularly gives me a good habit. Especially, my ability to express words fluently is better and better. Therefore, I will be confident of communicating with others. In short, reading books is my main hobby and I will make best use of its advantages to have a happy lifestyle. 
Bài dịch: Viết về ích lợi của việc đọc sách 
 Trong tất cả các hoạt động của thời gian rảnh thú vị cũng như vui chơi giải trí, Tôi thích đọc sách nhất vì các khía cạnh tốt đẹp của nó mà nó mang lại cho tôi. Đầu tiên và trước hết, đọc cuốn sách không chỉ giúp mở rộng kiến thức của tôi, nhưng cũng làm cho tôi yêu cuộc sống của tôi nhiều hơn. Như bạn đã biết sách tham khảo cung cấp cho chúng tôi với rất nhiều thông tin của tất cả các lĩnh vực của đời sống chúng ta. Bên cạnh đó, tiểu thuyết, truyện có chứa nhiều thửa lãng mạn và cảm động kiểm soát cảm giác của tôi rất nhiều. Hơn nữa, thưởng thức cuốn sách thường xuyên mang lại cho tôi một thói quen tốt. Đặc biệt, khả năng của mình để bày tỏ lời trôi chảy là tốt hơn và hay hơn.Vì vậy, tôi sẽ tự tin giao tiếp với người khác. Trong thời gian ngắn, đọc sách là thú vui chính của tôi và tôi sẽ tận dụng tối đa lợi thế của mình để có một lối sống hạnh phúc. 
TOPIC 18: Facebook influence good, how bad for the life of the user? 
 In our life, what also has two sides of it is: the good and the bad. Facebook social network too. One of the other utilities can not deny is the sharing of facebook: Information, images, news,... with speed in seconds. Social networks are easy to use and it offers many benefits to users. It will create conditions conducive to the learning kidney as well as the communication hub in the work of the user. Especially young people, it will bring you a lot of opportunities to develop the ability to search for business learning, earn money to be able to achieve the dream. However, Facebook will affect very bad for those who use it on purpose or not, or the unhealthy purpose. It also can be addictive for those who do not know control myself, when they won too much time using this application. Therefore, beneficial or harmful facebook depending on intended use of each person. 
Bài dịch: Facebook ảnh hưởng tốt, xấu như thế nào đối với cuộc sống của người 
dùng ? 
 Trong cuộc sống của chúng ta, cái gì cũng đều có hai mặt của nó là: mặt tốt và mặt xấu. Mạng xã hội Facebook cũng vậy. Một trong những tiện ích khác không thể phủ nhận của facebook là việc chia sẻ: Thông tin, hình ảnh, tin tức,...với tốc độ tính bằng giây. Mạng xã hội này rất dễ sử dụng và nó mang lại rất nhiều lợi ích cho người dùng. Nó sẽ tạo điều kiện thận lợi cho việc học tập cũng như các mối giao tiếp trong công việc của người dùng. Đặc biệt là những bạn trẻ thì nó sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều những cơ hội để phát triển khả năng tìm kiếm học hỏi làm ăn, 
kiếm tiền để có thể đạt được ước mơ. Tuy nhiên, facebook sẽ ảnh hưởng rất xấu đối với những người nào sử dụng nó vào những mục đích không hay, hoặc những mục đích thiếu lành mạnh. Nó còn có thể gây nghiện đối với những người không biết kìm chế bản thân, khi họ giành quá nhiều thời gian cho việc sử dụng ứng dụng này. Do đó, facebook có lợi hay hại tùy thuộc vào mục đích sử dụng của mỗi người. 
TOPIC 19: Science and its effects 
 One of the most striking features of the present century is the progress of science and its effects on almost every aspect of social life. Building on the foundation laid by the predecessors, the scientists of today are carrying their investigation into ever-widening fields of knowledge. The advance of science and technology has brought the different parts of the world into closer touch with one another than ever before. We are able to reach distant lands within a very short time. We are also able to communicate with people far away by means of the telephone and the wireless. The invention of the printing machine has made it possible for us to learn from books and newspapers about people in other lands. Moreover, science which has helped people to secure control over nature. Science is admittedly the dominating intellectual force of the modern age. 
Bài dịch: Khoa học và tác dụng của nó 
Một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong thế kỷ hiện nay là sự tiến bộ của khoa học và ảnh hưởng của nó trên hầu như mọi mặt của cuộc sống xã hội. Xây dựng trên nền tảng của những người đi trước, các nhà khoa học ngày nay đang tiến hành nghiên cứu những lĩnh vực kiến thức lớn chưa từng có. Sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật đã làm cho các nước khác nhau trên thế giới xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể đến những vùng đất xa xôi trong một thời gian rất ngắn. Chúng ta có thể liên lạc với những người ở xa qua phương tiện điện thoại và máy vô tuyến. Việc phát minh ra máy in giúp chúng ta đọc sách, báo về con người ở những đất nước khác. Hơn thế, chính khoa học đã giúp con người đạt được quyền kiểm soát thiên nhiên. Khoa học được công nhận là lực lượng tri thức then chốt của 
kỷ nguyên hiện đại ngày nay. 
TOPIC 20: Describe the house you are living in. Why do you love it? 
 The house we are living in is situated in the suburb of HCM city, within thirty minutes’ drive off the central city. We have lived there for more than twenty years. This is a fairly large house surrounded with a luxuriant garden. My house consists of four bed-rooms, a living-room, a bathroom with a shower, a dinning-room, a kitchen and a toilet. It is air-conditioned and well-furnished. The living-room is decorated beautifully. Paintings by famous artists are hung on the walls. At night, the color neon lights increase the beauty and coziness of the room. There, on Sundays and holidays my father usually spends his time playing chess or drinking tea with his friends. My mother and my two sisters are diligent and hard-working women. They often keep the house clean and tidy. I love my house very much because it is the place where I was born and have grown up in the education of my father and in the tender loving care of my mother. I have spent my whole childhood in the love and affection of my dear ones with so many sweet memories. 
Bài dịch: Mô tả nhà bạn đang sống. Tại sao bạn thích nó? 
 Ngôi nhà chúng ta đang sống trong nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Hồ Chí Minh, trong vòng khỏi trung tâm thành phố ba mươi phút lái xe. Chúng tôi đã sống ở đó hơn hai mươi năm. Đây là một ngôi nhà khá rộng lớn bao quanh với một khu vườn um tùm. Nhà tôi bao gồm bốn phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm với vòi sen, phòng ăn phòng, nhà bếp và nhà vệ sinh. Đó là điều hòa nhiệt độ và đầy đủ tiện nghi. Các phòng khách được trang trí đẹp mắt. Tranh của họa sĩ nổi tiếng được treo trên tường. Vào ban đêm, những ánh đèn màu neon làm tăng vẻ đẹp và ấm cúng của căn phòng. Ở đó, vào ngày chủ nhật và ngày lễ cha tôi thường dành thời gian của mì

Tài liệu đính kèm:

  • doc30_Topic_on_thi_tot_nghiep_THPT_va_DH_de_hoc_sinh_tham_khao.doc