Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2015 - 2016

I.THÔNG TIN CÁ NHÂN:

1.Họ và tên giáo viên: Văn Minh Huệ Giới tính: Nam

2.Ngày tháng năm sinh: 15/1/1962 Năm vào ngành giáo dục: 1983

3.Trình độ chuyên môn: ĐHSP Nơi đào tạo: ĐH Huế

4.Tổ chuyên môn: Lịch Sử Môn dạy: Lịch sử.

5.Trình độ ngoại ngữ: Anh A Trình độ tin học: Chứng chỉ A

6.Chứng nhận chuyên môn, nghiệp vụ: Lịch Sử.

7.Chức vụ: Giáo viên

8.Nhiệm vụ được giao:

 - Dạy môn : Lịch Sử các lớp 9ABCD,Lịch Sử 8C,D,E. bồi dưỡng học sinh giỏi.

 - Kiêm nghiệm: Chủ nhiệm lớp 8E, tổ phó chuyên môn

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 439Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ AN KHÊ
TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH 
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
Năm học 2015-2016
I.THÔNG TIN CÁ NHÂN:
1.Họ và tên giáo viên: Văn Minh Huệ Giới tính: Nam
2.Ngày tháng năm sinh: 15/1/1962 Năm vào ngành giáo dục: 1983
3.Trình độ chuyên môn: ĐHSP Nơi đào tạo: ĐH Huế
4.Tổ chuyên môn: Lịch Sử Môn dạy: Lịch sử.
5.Trình độ ngoại ngữ: Anh A Trình độ tin học: Chứng chỉ A
6.Chứng nhận chuyên môn, nghiệp vụ: Lịch Sử.
7.Chức vụ: Giáo viên
8.Nhiệm vụ được giao: 
 - Dạy môn : Lịch Sử các lớp 9ABCD,Lịch Sử 8C,D,E. bồi dưỡng học sinh giỏi.
 - Kiêm nghiệm: Chủ nhiệm lớp 8E, tổ phó chuyên môn.
II.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :
 1. Thuận lợi:- Được sự quan tâm ,giúp đỡ của BGH nhà trường,các cấp lãnh đạo,cỉa các đoàn thể trong và ngoài nhà trường.
-Sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường,các thành viên trong tổ.
-Bản thân là giáo viên lâu năm công tác nên cũng có kinh nghiệm .
-Thời gian học tập bồi xuyên thường xuyên trải dài suốt năm học nên có thời gian ,điều kiện nghiên cứu các nội dung cần học tập
-Học sinh đa số ngoan ,hiền,lễ phép,kính trọng và vâng lời thầy cô giáo.
2.Khó khăn:
-Địa bàn HS của trường nằm rải rác 3 phường ,có 2 phường mới thành lập .
-HS đa số ở xa trường,có em xa 6km nên việc đi lại ảnh hưởng đến hoc tập ở trường.
-Nhiều học sinh chưa chăm,coi môn Lịch Sử là môn phụ nên tiếp thu bài thụ động
III.KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
1.Mục tiêu:
-Phát triển năng lực dạy học,năng lực giáo dục và các năng lực khác theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên .
-Theo yêu cầu nhiệm vụ năm học ,cấp học,yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh,yêu cầu đổi mới và nâng caochaats lượng giáo dục trong toàn ngành.
-Phát triển năng lực tự học,tự bồi dưỡng của GV,năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên,năng lực tổ chức ,quản lý hoạt động tự học tự bồi dưỡng giáo viên.
2.Kế hoạch cụ thể:
TT
Nội dung
Số tiết
Kiểm tra, đánh giá
Ghi chú
Tự học
Tập trung
Thời gian
(tháng)
Hình thức, đơn vị KT
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 1
1
Báo cáo chính trị ĐH XII của Đảng: Kết quả thực hiện nghị quyết ĐH XI và phương hướng nhiệm vụ ĐH XII của Đảng.
10
8
Viết bài thu hoạch, trung tâm BDCT
2
Báo cáo chính trị tại ĐH XIV của Đảng bộ tỉnh Gia Lai: Đặc điểm tình hình, kết quả thực hiện NQ ĐH XIII, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phương hướng nhiệm vụ ĐH XIV của Đảng bộ tỉnh Gia Lai.
10
8
Viết bài thu hoạch
3
Báo cáo chính trị tại ĐH XVI của Đảng bộ thị xã An Khê: Đặc điểm tình hình, kết quả thực hiện NQ ĐH XV, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phương hướng nhiệm vụ ĐH XVI của Đảng bộ thị xã An Khê.
10
8
Viết bài thu hoạch, trung tâm BDCT
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 2
Viết bài thu hoạch
1
Học:chuyên đề :Dạy học theo chủ đề
10
8
Viết bài thu hoạch, phòng GD&ĐT
2
Soạn giáo án theo chuyên đề :dạy học theo chủ đề .
10
8
Viết bài thu hoạch, phòng GD&ĐT.
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG 3
1
Mô đun 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp:
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
15
9,10
Tổ chuyên môn tự đánh giá
2
Mô đun 18: Phương pháp dạy học tích cực:
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực 
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.
4.Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.
15
11,12
Tổ chuyên môn tự đánh giá
3
Mô đun 23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh:
1. Vai trò của kiểm tra đánh giá
2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
15
1,2
Tổ chuyên môn tự đánh giá
4
Mô đun 25: Viết SKKN trong trường THCS:
1. Vai trò của tổng kết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, GD
2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết SKKN
3. Thực hiện viết SKKN
15
3,4
Tổ chuyên môn tự đánh giá
IV. Chỉ tiêu phấn đấu:
 Đạt kết quả hoàn thành kế hoạch loại Giỏi .
V. Biện pháp thực hiện:
-Lấy việc tự học là chính (tự nghiên cứu tài liệu,nghiên cứu thông tin trên mạng internet)
,kết hợp việc trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.
-Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các buổi học tập trung do các cấp tổ chức nhằm tiếp thu kịp thời các hướng dẫn những nội dung khó,lắng nghe giải đáp thắc mắc,trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
-Tham gia đầy đủ các chuyên đề các buổi dạy thể nghiệm do trường ,cụm,hay phòng đăng cai tổ chức.
-Tích cực tham gia Hội giảng,dự giờ đồng nghiệp,tự làm ĐDHD phục vụ giảng dạy cho bộ môn của mình.
-Thực hiện tốt quy chế chuyên môn,tăng cường dự giờ để học hỏi kinh nghiệm,phương pháp giảng dạy của đồng nghiệp.
-Đăng ký BDTX các moodun với nhà trường để có đầy đủ tài liệu học tập.
-Kịp thời điều chỉnh,bổ sung kế hochj BDTX và rút ra bài học kinh nghiệm sau mỗi mooddun thực hiện
 An Khê, ngày 10 tháng 9 năm 2015
 BGH TỔ CM GIÁO VIÊN
 Văn Minh Huệ

Tài liệu đính kèm:

  • docKE_HOACH_BOI_DUONG_TX_2015.doc