Kế hoạch chủ nhiệm

I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

 1. Căn cứ vào các văn bản của Ngành.

Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/1015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016;

- Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Công văn số 374/PGD&ĐT, ngày 10/9/2015 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Kế hoạch số./ KH- THCS, ngày 14/9/2015 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THCS Kim Đồng.

Căn cứ kết quả đã đạt được trong năm học 2014-2015 và tình hình thực tế của địa phương , của nhà trường và của lớp 8. Tôi xây dựng kế hoạch chủ nhiệm năm học 2015-2016 như sau:

 

doc 7 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 29/10/2018 Lượt xem 576Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch chủ nhiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG 
Tổ khoa học xã hội
C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
 Kim Đồng, ngày 10 tháng09 năm 2015.
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2015-2016.
I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.
 1. Căn cứ vào các văn bản của Ngành.
Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/1015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016;
- Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Công văn số 374/PGD&ĐT, ngày 10/9/2015 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Kế hoạch số....../ KH- THCS, ngày 14/9/2015 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THCS Kim Đồng.
Căn cứ kết quả đã đạt được trong năm học 2014-2015 và tình hình thực tế của địa phương , của nhà trường và của lớp 8. Tôi xây dựng kế hoạch chủ nhiệm năm học 2015-2016 như sau: 
 2.Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế.
a, Thuận lợi:
 - Được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, UBND xã, đại đa số các bậc phụ huynh nên phần đa các em có ý thức trách nhiệm trong học tập, lao động.
 - Tập thể giáo viên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công tác giảng dạy, giáo dục, đa số học sinh có ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện trong các môn học. Được thể hiện ở từng tiết. Vì vậy chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng cao. 
 - Đội ngũ cán bộ lớp năng động nhiệt tình trong mọi hoạt động.
 - Các thầy cô giáo bộ môn và phụ huynh học sinh có sự phối hợp chặt chẽ trong 
công tác giáo dục các em.
 b) Khó khăn:
 - Giáo viên: Trình độ chuyên môn có những mặt hạn chế nhất định, chưa có nhiều kinh nghiệm, đôi lúc còn chưa linh hoạt trong chuyên môn.
 - Học sinh: 
 - Một số em do hoàn cảnh gia đình còn gặp khó khăn về kinh tế.
 - Một số học sinh còn nghịch, chưa có ý thức học tập, hoặc là các em chưa 
có phương pháp hoc tập thích hợp. Bên cạnh đó là sự nhận thức không đồng đều, sức học yếu, chưa tự giác chăm chỉ học tập, Do vậy ảnh hưởng đến việc dạy và học của cả giáo viên và học sinh.
 - Kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm chưa nhiều, đôi lúc còn lúng túng.
 - Căn cứ vào văn bản của ngành và chất lượng thực tế học tập của học sinh để đề ra kế hoạch chủ nhiệm lớp 8.
 c. Đặc điểm tình hình lớp chủ nhiệm.
 - Sĩ số của lớp : 17 học sinh.
 Trong đó: Nam 6
 Nữ 11
II. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH.
 1. Hạnh kiểm.
 - Giáo dục các em rèn luyện tu dưỡng đạo đức không nói tục, chửi bậy, biết trung thực liêm khiết, tôn trọng người khácyêu thương, đoàn kết giúp đỡ bạn bè, ngoan ngoãn vâng lời kính trọng ông bà cha mẹ, thầy cô giáo và mọi người xung quanh.
 - Giáo dục các em lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội biết đấu tranh bảo vệ lẽ phải sống có mục đích,sống có lý tưởng.
 * Mục đích yêu cầu.
 - Giúp các em hiểu được việc rèn luyện đạo đức trong nhà trường là rất quan trọng. Việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức là cơ sở nhân tố quyết định để hình thành nhân cách.
 - Biết tôn trọng nội quy nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ của người học sinh biết giúp đỡ, cư xử đúng mực với bạn bè, thầy cô
 * Chỉ tiêu phấn đấu.
 -100% hạnh kiểm đạt khá tốt.
 Trong đó Tốt : 17/17 học sinh = 100%
 * Biện pháp chính.
 - Kết hợp với giáo viên bộ môn, cán bộ công nhân viên trong nhà trường, với tổ chức Đoàn, Đội, kết hợp nhịp nhàng giữa gia đình và nhà trường, xã hội để giáo dục các em.
 - Giáo viên chủ nhiệm luôn sát sao theo dõi và kết hợp chặt chẽ với bán cán sự lớp để giáo dục.
2. Học lực.
 * Mục đích yêu cầu.
 - Giúp các em có động cơ học tập đúng đắn tự giác học tập đi học đúng giờ, chú ý nghe giảng, học bài và làm bài tập trước khi đến lớp. Năng động sáng tạo có tinh thần vươn lên trong học tập. Nắm được kiến thức biết vận dụng vào thực tế cuộc sống.
 * Chỉ tiêu phấn đấu.
 - Đạt từ trung bình trở lên là 17/17 em học sinh = 100%.
 Trong đó: Giỏi: 1/18 học sinh= 5,9%
 Khá: 10/17 học sinh= 58,8%
 TB: 6/17 học sinh= 35,3%
 * Biện pháp.
 - Theo dõi chặt chẽ các hoạt động học tập của học sinhbthoong qua giáo dục bộ môn và kết hợp với gia đình để giúp các em học tập tốt.
 - Xây dựng cho học sinh học tập thái độ đúng đắn, kèm cặp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học yếu kém.
 - Giáo viên bộ môn, GVCN, ban cán sự lớp thẽo dõi nhắc nhở, đôn đốc để các em hoàn thành nhiệm vụ học tập.
 3. Giáo dục hướng nghiệp.
 * Mục đích yêu cầu.
 - Giáo dục các em có ý thức tham gia đầy đủ các hoạt động hướng nghiệp, nghề nghiệp mà giáo viên hướng dẫn giảng dạy.
 - Thấy được lợi ích và sự cần thiết của học nghề, hoạt động lao động hướng nghiệp trong cuộc sống.
 * Chỉ tiêu phấn đấu.
 - 100% các em tham gia đầy đủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 * Biện pháp,
 - Bám sát kế hoạch và giảng dạy của giáo viên.
 - Đôn đốc nhắc nhở theo sát giúp các em học tập và thực hiện tốt.
 4. Giáo dục thẩm mĩ.
 * Mục đích yêu cầu.
 - Giáo dục các em ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, giữ gìn vệ sinh công cộng.
 - Giáo dục các em ăn mặc gọn gàng, đầu tóc gọn gàng thanh lịch.
 - Luyện tập thể thao, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ lành mạnh.
 - Biết giữ gìn vệ sinh môi trường: Trường, lớp, công cộng sạch sẽ.
 * Các chỉ tiêu.
 - 100% Các em tham giai thực hiện tốt.
 * Biện pháp.
 - Giáo viên, ban cán sự lớp, nhà trường, gia đình cùng đôn đốc các em thực hiện tốt.
 * CHỈ TIÊU TOÀN DIỆN CUỐI NĂM.
 1 Duy trì sĩ số: 17/17 học sinh = 100%
 2. Tỷ lệ chuyển lớp: 17/17 học sinh = 100%
 3. Đạo đức: 100% hạnh kiểm đạt khá tốt.
 Trong đó Tốt : 17/17 học sinh = 100% 
 4. Học tập: - Đạt từ trung bình trở lên là 18/18 em học sinh = 100%.
 Trong đó: Giỏi: 1/17 học sinh= 5,9%
 Khá: 10/17 học sinh= 58,8%
 TB: 6/17 học sinh= 35,3%
5.Biện pháp chính để đạt chỉ tiêu.
 - Kết hợp tốt nhịp nhàng giữa gia đình nhà trường và xã hội, kết hợp với ban cán sự lớp đôn đốc.
 - Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn luôn sát sao nhắc nhở quan tâm đến từng học sinh để các em đi vào nề nếp luôn học bài và làm bài trước khi đến lớp.
 - Luôn quan tâm đến mọi hoạt động của lớp và học sinh nhắc nhở và uốn nắn kịp thời biểu hiện sai trái.
 - Luôn theo sát kế hoạch mọi hoạt động của lớp, kế hoạch của Đội, của nhà trường để lớp chủ nhiệm đi vào nề nếp và hưởng ứng thực hiện kịp thời mọi hoạt động và học tập đạt hiệu quả.
IV. Lộ trình tổ chức thực hiện.
Thời gian
Nội dung công việc
Đánh giá,
Rà soát.
Tháng 
8/2015
- Bầu cán bộ lớp.
- Học tập nội qui trường,lớp
- .
- Xây dựng sơ đồ lớp.
Tháng
 9/2015
- Giáo dục truyền thống nhà trường và tìm hiểu nội quy trường.
- Tổ chứ lễ khai giảng ngày mùng 5 tháng 9
- Nhắc nhở học sinh viết bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.
- Tổ chức vui tết trung thu cho học sinh.
- Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm.
- Hội nghị phụ huynh học sinh lần 1
- Tổ chức thi khảo sát đầu năm.
- Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách của lớp chủ nhiệm.
- Nhắc nhở các em thu các loại quý.
.
 Tháng 
10/ 2015
- Nhắc nhở đôn đóc việc học tập của học sinh đi vào nề nếp và thực hiện đúng quy định.
-Tăng cường kiểm tra cho điểm các môn.
- Tham gia lao động về sinh đầy đủ do trường đề ra.
- Uốn nắn các em học sinh cá biệt.
- Đại hội liên Đội
Tháng
11/2015
-Phân loại học tập đạo đức giữa kì.
- Tiếp tục hưởng ứng đợt thi đua mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
- Nhắc nhở các em thực hiện tốt về đạo đức, học tập.
- Tổng kết thi đua đợt 1.
Tháng 
12/2015
- Tiếp tục hưởng ứng đợt thi đua mừng ngày 22/12.
- Nhắc nhở các em thực hiện tốt về đạo đức, học tập. chịu khó ôn tập để chuẩn bị kiểm tra học kì I
- Tổng kết thi đua đợt 2.
- Xếp loại hạnh kiểm học sinh tháng 12.
Tháng 
1/2016
- Nhắc nhở các em thực hiện tốt về đạo đức, học tập. chịu khó ôn tập để chuẩn bị tốt kiểm tra học kì I
- Xếp loại hk học sinh tháng 1.
- Hoàn thành sổ liên lạc, học bạ.
- Hội nghị phụ huynh lần 2.
- Chuẩn bị nghỉ tết Nguyên đán, nhắc nhở các em nghỉ tết an toàn, lành mạnh, tiến hành cho các em kí cam kết theo sự chỉ đạo của Trường. 
- Động viên các em tham dự đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện thi tốt.
Tháng 
2/2016
- Nhắc nhở các em thực hiện tốt về đạo đức, học tập. 
- Xếp loại hạnh kiểm hs tháng 2.
- Chuẩn bị ổn định sau tết Nguyên đán.
- Hưởng ứng thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng.
- Tổ chức chăm sóc cây xanh theo sự chỉ đạo của nhà trường. 
Tháng
3/2016
- Hưởng ứng thi đua ngày thành lập Đoàn 26/3
- Xếp loại hạnh kiểm học sinh tháng 3.
- Tổng kết thi đua ngày thành lập Đoàn.
- Nhắc nhở học sinh luyện tập tham gia hội trại.
Tháng 
4/ 2016
-Đôn đốc các em thực hiện tốt nội quy của Trường lớp.
- Xếp loại hạnh kiểm học sinh tháng 4.
- Nhắc nhở học sinh chuẩn bị ôn tập để kiểm tra học kì 2.
- Hưởng ứng thi đua ngày thành lập Đội và ngày sinh nhật Bác.
- Kèm cặp giúp đỡ 2 hoc sinh yếu kém: Tiệp, Phòng.
Tháng 
5/2016
- Đôn đốc các em thực hiện tốt nội quy của Trường lớp.
- Xếp loại hạnh kiểm học sinh tháng 5 và cả năm.
- Nhắc nhở học sinh chuẩn bị ôn tập để kiểm tra tốt học kì 2
- Tổng kết thi đua ngày thành lập Đội và ngày sinh nhật Bác.
- Xét hai mặt đạo đức, học tập của học sinh.
- Tổ chứ hội nghị phụ huynh lần 3
- Kèm cặp giúp đỡ 2 hoc sinh yếu kém: Lý quốc Phòng, Lý Minh Tiệp.
- Tổng kết năm học.
- Nhắc nhở các em thi lại nếu có.
Trên đây là kế hoạch chủ nhiệm của bản thân tôi trong năm học 2015-2016
Rất mong được sự góp ý của đồng nghiệp và lãnh đạo nhà trường.
Kim Đồng, ngày 10 tháng 09 năm 2015.
 PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CM Người lập kế hoạch
 Lộc Văn Nguyên
 DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

Tài liệu đính kèm:

  • docKE HOACH CHU NHIEM.doc