Kế hoạch chuyên môn tháng 11 năm học: 2015 - 2016

1.Công tác tổ chức.

- Ổn định kỷ cương nề nếp dạy học, thực hiện nghiêm túc giờ lên lớp.

- Hội đồng sư phạm và sinh hoạt chuyên môn triển khai kế hoạch tháng 1!.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Chuyên môn.

- Thực hiện chương trình tuần 10 – 13, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên đảm bảo thời gian ra vào lớp tránh vào muộn ra sớm.

- Tăng cường thăm lớp dự, tổ chức các tiết chuyên đề, thao giảng nhằm hưởng ứng chủ đề trong tháng “Tôn sư – trọng đạo” và kỷ niệm ngày 20/11.

- Cập nhật điểm kịp thời đúng quy chê tránh sai sót và thay sổ.

- Tham gia thi HSG văn hóa lớp 9 theo kế hoạch của PGD.

- Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học và phòng học bộ môn.

- Thao giảng chào mừng ngày 20/11(01 tiết/tổ), dạy chuyên đề các cấp theo đăng kí.

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 326Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch chuyên môn tháng 11 năm học: 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	PHÒNG GD&ĐT ĐAKRÔNG 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TT KRÔNGKLANG 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11
Năm học: 2015-2016
1.Công tác tổ chức.
- Ổn định kỷ cương nề nếp dạy học, thực hiện nghiêm túc giờ lên lớp.
- Hội đồng sư phạm và sinh hoạt chuyên môn triển khai kế hoạch tháng 1!.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
2. Chuyên môn.
- Thực hiện chương trình tuần 10 – 13, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên đảm bảo thời gian ra vào lớp tránh vào muộn ra sớm.
- Tăng cường thăm lớp dự, tổ chức các tiết chuyên đề, thao giảng nhằm hưởng ứng chủ đề trong tháng “Tôn sư – trọng đạo” và kỷ niệm ngày 20/11.
- Cập nhật điểm kịp thời đúng quy chê tránh sai sót và thay sổ.
- Tham gia thi HSG văn hóa lớp 9 theo kế hoạch của PGD. 
- Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học và phòng học bộ môn.
- Thao giảng chào mừng ngày 20/11(01 tiết/tổ), dạy chuyên đề các cấp theo đăng kí.
- Dạy bù các môn còn chậm (như Tiếng anh).
- Tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng HSG các bộ môn văn hóa khối 9 nhằm chuẩn bị tốt cho kì thi HSG cấp huyện. 
- Triển khai cuộc thi Vận dung kiến thưc liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp.
- Chuẩn bị cho học sinh những kĩ năng, kiến thức để tham gia Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp THCS.
- Tham gia hội thảo, chuyên đề các cấp theo kế hoạch của PGD.
- Vệ sinh sắp xếp gọn gàng các phòng học bộ môn.
- Kiểm tra hoạt động dạy học của GV: 04 đ/c (theo kế hoạch KTNB, có lịch cụ thể)
- Tham dự chuyên đề cấp Tỉnh môn Lịch sử vào ngày 03/11 tại THCS Đakrông và Tiếng Anh THCS vào ngày 06/11 tại trường THCS TT Gio Linh.(Đ/c Thúy Hà)
- Tham gia Hội thi GVCN giỏi cấp Tỉnh (đ/c Long).
- Tham gia hoàn thành công tác PCGD theo lịch của VP.
- Tham gia công tác tự đánh giá theo phân công
3. Công tác chủ nhiệm.
- Tăng cường vận động duy trì sĩ số HS.
- Chú trọng đến công tác sinh hoạt 15 phút đầu giờ, quản lí tốt nề nếp học sinh (đảm bảo ít nhất 01 tuần 03 buổi). 
- Tham gia đại hội liên đôi năm học 2015-2016.
- Lao động khuôn viên trường, lớp theo kế hoạch của Đội.
* Phần bổ sung của các tổ nếu có.
 Krôngklang, ngày 30 tháng 10 năm 2015
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 	 Nguyễn Bá Nam

Tài liệu đính kèm:

  • docxKe_hoach_chuyen_mon_thang_11.docx