Kế hoạch dạy học lớp hai buổi môn Tiếng Anh 9

Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

* Giáo viên:

- Được phân công đúng chuyên môn.

- Giáo viên được tham gia các lớp tập huấn đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá.

- Giáo viên năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo trong công tác giảng dạy, tích cực học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.

- Được nhà trường, xã hội luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học tiếng Anh.

* Học sinh:

- Được trang bị đầy đủ tập ghi, SGK.

2. Khó khăn:

* Giáo viên:

- Chưa có kinh nghiệm lập kế hoạch bộ môn buổi chiều.

* Học sinh:

-Một số học sinh chưa chăm chỉ, chưa tích cực trong học tập.

 

doc 7 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 27/10/2018 Lượt xem 432Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học lớp hai buổi môn Tiếng Anh 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP HAI BUỔI
MÔN TIẾNG ANH 9
Năm học 2015 - 2016
Họ và tên: Phạm Thị Dung
Ngày sinh: 17/11/1986
Hệ đào tạo: CĐSP	Chuyên ngành: Tiếng Anh
Đang dạy môn (lớp): Anh văn lớp: Khối 9 + khối 6
Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
* Giáo viên:
- Được phân công đúng chuyên môn.
- Giáo viên được tham gia các lớp tập huấn đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá.
- Giáo viên năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo trong công tác giảng dạy, tích cực học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.
- Được nhà trường, xã hội luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học tiếng Anh.
* Học sinh:
- Được trang bị đầy đủ tập ghi, SGK.
2. Khó khăn:
* Giáo viên:
- Chưa có kinh nghiệm lập kế hoạch bộ môn buổi chiều. 
* Học sinh:	
-Một số học sinh chưa chăm chỉ, chưa tích cực trong học tập..
II. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH:
K9: Số lớp: 4. Số tiết: 1t/tuần. Tổng số tiết cả năm: 35 tiết
III. BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG:
1. Đối với giáo viên:
a. Chấp hành tốt qui chế chuyên môn:
- Ra, vào lớp đúng giờ, đảm bảo ngày công.
- Đảm bảo đúng chương trình, thời khoá biểu.
- Soạn giảng giáo án phù hợp với đối tượng học sinh, sử dụng phương pháp dạy học phù hợp.
b. Hoạt động nâng cao chất lượng giảng dạy:
- Giáo viên nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo để nâng cao kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn.
- Giáo viên phải thực hiện tốt việc soạn giảng theo đúng phân phối chương trình.
- Giáo viên phải tích cực giảng dạy, thực hiện chỉ thị xây dựng trường học thân thiện.
- Luôn trau dồi, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức để tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ .
c. Tham gia các phong trào mũi nhọn:
 - Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.
- Soạn giảng giáo án phù hợp với đối tượng học sinh, sử dụng phương pháp dạy học phù hợp và theo đúng phân phối chương trình lớp 2 buổi / ngày.
d. Kỉ luật:
- Ra, vào lớp đúng giờ, đảm bảo ngày công.
- Đảm bảo đúng chương trình, thời khoá biểu.
e. Kiểm tra:
- Đánh giá kịp thời chất lượng học tập của học sinh theo quy định kiểm tra, đánh giá.
- Thường xuyên kiểm tra chất lượng học sinh dưới mọi hình thức.
2. Đối với học sinh:
- Cần học bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài trên lớp, tích cực học tập từ các bạn học khá giỏi.
- Ngoài việc học trên lớp thì việc ôn luyện ở nhà là rất quan trọng: cần ôn lại tất cả các từ vựng và cấu trúc thầy cô giao cho. Ngoài ra, phải chăm chỉ tham khảo các cuốn sách bài tập.
- Luyện tập các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết thường xuyên.
IV. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
Sau mỗi đơn vị bài học, học sinh phải nắm được kiến thức trọng tâm cần ôn tập của từng bài cụ thể.
Kĩ năng:
Tập trung vào việc kết hợp 4 kĩ năng nghe-nói-đọc-viết trong từng tiết học.
Thái độ:
- Giáo viên cần có thái độ nhiệt tình, thân thiện với học sinh.
- Học sinh chăm chú nghe giảng, chép bài đầy đủ và tích cực xây dựng bài. 
V.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2014-2015
Khối/
Lớp
Sĩ số
Giỏi
Khá
TB
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
8A,B,C,D
147
16
10,9
64
43,5
62
42,2
5
3,4
Ioe khối 9
0 em cấp huyện
Hsg văn hóa
0 em cấp huyện
VI.CHỈ TIÊU ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2015-2016
hối/
Lớp
Sĩ số
Giỏi
Khá
TB
Yếu
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
9A,B,C,D
141
15
10,6
60
42,5
60
42,5
6
4,4
Ioe khối 9
1 em cấp huyện
Hsg văn hóa
1 em cấp huyện
VII. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỤ THỂ
HỌC KÌ I
Units
Periods
The aims
Language contents
Preparation
Notes
Teacher’s
Student’s
Unit 1
1
Help students revise the Tenses.
Tenses
Lesson plan, extra board
Notebooks,pen, workbook
(cont) = continue
2
Students will be able to use wish clause well
Wish clause with the past simple or past subjuntive
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
Unit 2
3
Students will be able to use the present perfect.
The present perfect
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
4
Students will be able to change and use the passive voice
The passive voice
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
5
Students will be able to continue the passive voice
The passive voice
(cont)
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
Unit 3
6
Students will be able to use wish clause well
Wish sentence
( modal verb)
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
7
Students will be able to use the preposition of time correctly
The preposition of time
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
8
Students will be able to understand and use the adverb clauses of result well.
The adverb clauses of result 
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
9
Students will be continue using the adverb clauses of result well.
The adverb clauses of result 
( cont)
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
Unit 4
10
Students will be able to use if clause (type1) well
Modal verb with If
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
11
Students will be able to change into reported speech.
Directed and Reported Speech
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
12
Students will be able to understand and use the adverb clauses of result 
Adverb clauses of result
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
13
Do exercies
Reported Speech
Adverb clauses of result
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
Unit 5
14
Students will be able to understand and use the Tag questions
the Tag questions
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
15
Students will be able to understand and use Gerund after some verbs
Gerund after some verbs
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
16
Students will be able to understand and use Gerund after some verbs 
( cont)
Gerund after some verbs
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
17
Revise some main structures they’ve learnt - Tenses of verbs Preposition of time - Passive forms - Adverb clauses of result
Tenses of verbs Preposition of time - Passive forms - Adverb clauses of result
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
18
Structures rewrite the sentences
Rewrite sentences
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
HỌC KÌ II
Unit 6 
19
Help students to understand how to use adj and adv- use ad
Adjectives and Adverbs
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
20
Students will be able to understand more about: Adverb clauses of reason.
Adverb clauses of reason
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
21
Students will be able to understand and use the the structure “Adjectives + That clause” well.
The structure “Adjectives + That clause”
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
22
Ss will be able to use conditional sentences Type 1 well
Conditional sentences Type 1
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
23
Do exercises about conditional sentences, Adverb clauses of reason.
Exercises
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
Unit 7
24
Students will be able to use the connectives correctly
Connectives
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
25
Students will be able to use the connectives correctly ( cont )
Connectives
 ( cont )
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
26
Students will be able to remember verb phrases studied and used them correctly.
Phrasal Verbs
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
27
Students will be able to make suggestions
Make suggestions
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
28
Do exercises about connectives, verb phrases
Exercises
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
Unit 8
29
Students will be able to understand and use the relative clause well.
Relative clause
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
30
Students will be able to understand and use the adverb clauses of concession. 
Adverb clauses of concession
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
31
Do the test
Test
Test papers
Knowledge
Unit 9 + 10
32
Students will be able to understand and use the relative pronouns well.
The relative pronouns
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
33
Students will be able to understand and use modal verbs well.
Modal verbs well.
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
34
Ss will be able to use conditional sentences well
Conditional sentences
 ( Type 1& 2)
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
35
Revise for the second term exam
Revion
Lesson plan, extra board
Notebooks,workbook
Cư Yang, ngày 10 tháng 11 năm 2015
 Duyệt của Tổ khối	 Người lập kế hoạch
.......................................................................
 Phạm Thị Dung 
Duyệt của BGH
..........................................................................................
.

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_hai_buoi_mon_tieng_anh_9.doc