Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân lớp 8 năm học: 2013 - 2014

I - Đặc điểm tình hình chung

- Năm học 2013- 2014 khối 8 có 85 em . Các em đã được tiếp cận với chương trình thay SGK mới ở lớp 7. Nhìn chung các em đều nắm được cấu trúc của chương trình của môn giáo dục công dân nói chung và cấu trúc từng bài trong SGK . Bước đầu các em đều xác định được mục tiêu , yêu cầu của môn học ; xác định được tâm thế và tư thế trong học tập . Đa số các em đều chăm ngoàn , có ý thức tổ chức kỷ luật tốt . Năm học này 100% học sinh đều có đủ SGK, SBT tình huống , dụng cụ phục vụ môn học.

 

doc 21 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 238Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân lớp 8 năm học: 2013 - 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 biết giữ chữ tín và không giữ chữ tín .
- HS rèn luyện , mong muốn làm theo
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh về tấm gương giữ chữ tín .
 Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giới thiệu, phân tích
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống tục ngữ , ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan
5
5
Bài 10 
Tự lập .
- HS hiểu được biểu hiện của tự lập , bản chất và ý nghĩa của tự lập 
- Biết tự lập trong học tập và cuộc sống 
- Không ỷ lại , dựa dẫm , phụ thuộc vào người khác.
* Tích hợp KNS : xác định giá trị, trình bày suy nghĩ, tự tin, đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm.
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tích, 
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống tục ngữ , ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan
6
6
Bài 5
Pháp luật và kỷ luật
- HS hiểu bản chất của pháp luật và kỷ luật , mối quan hệ 
- HS xây dựng và rèn luyện thói quen tôn trọng kỷ luật trong học tập .
- Tôn trọng pháp luật và tự giác tuân theo 
- Trân trọng những người tuân thủ kỷ luật , pháp luật .
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tích.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan 
7
7
Bài 6
Xây dựng tình
bạn trong sáng lành mạnh
- HS kể đựơc một số tình bạn trong sáng và lành mạnh , phân tích được đặc điểm và ý nghĩa của tình bạn trong sáng và lành mạnh 
- Biết đánh giá hành vi của mình và người khác .
- Biết xây dựng tình bạn trong sáng và lành mạnh 
- Có thái độ quý trọng và mong muốn xây dựng tình bạn trong sáng và lành mạnh .
* Tich hợp KNS : xác định giá trị, trình bày suy nghĩ, ứng xử, giao tiếp, cảm thông, chia sẻ, nêu và giải quyết vđ.
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giới thiệu, phân tích.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan 
8
8
Bài 7
H Đ Ngoại khóa -
Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội
-HS nắm được các hoạt động chính trị xã hội
-Rèn kĩ năng tham gia các hoạt động chính trị xã hội
-Có thái độ tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội
*Tích hợp
KNS:Trình bày suy nghĩ ứng xử nêu và giải quyết vấn đề 
Thảo luận , đàm thoại , giơi thiệu, phân tích, trò chơi.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan 
9
9
Bài 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
- HS hiểu nội dung , ý nghĩa và những yêu cầu của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
- Phân biệt hành vi học tập có chọn lọc nâng cao hiểu biết , xây dựng tình bạn hữu nghị 
- Có lòng tự hào dân tộc , tôn trọng các dân tộc khác 
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tích.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan 
10
10
Kiểm tra viết 1 tiết
- Qua giờ kiểm tra giúp HS ôn tập củng cố kiến thức các bài : Tôn trọng lẽ phải, liêm khiết, tôn trọng người khác, giữ chữ tín, pháp luật và kỉ luật, xây dựng tình bạn trong sáng và lành mạnh.
- Rèn kĩ năng làm bài, kĩ năng nhận biết, phân tích hành vi.
- Giáo dục HS ý thức tự giác, trung thực, tính độc lập khi làm bài.
Kiểm tra
đánh giá
Đề bài
ôn tập
11
11
Bài 9
Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
- HS hiểu nội dung , yêu cầu và ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư . 
- Phân biệt được những biểu hiện đúng và không đúng ...tham gia một cách thường xuyên .
- Có tình cảm gắn bó với cộng đồng nơi cư trú .
* Tích hợp GD bảo vệ môi trường 
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tích.
- SGK, SGV . Các mẩu chuyện , tình huống.
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan 
12
13
12
13
Bài 11
Lao động tự giác và sáng tạo
- HS hiểu được những hình thức lao động của con người , những biểu hiện của sự tự giác trong học tập và lao động 
- Hình thành kỹ năng lao động sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động.
- Hình thành ý thức tự giác không hài lòng với biện pháp đã thực hiện 
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tích.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ , ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan 
14
15
14
15
Bài 12 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình 
- HS hiểu một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình 
- Biết ứng xử phù hợp với pháp luật 
- HS tôn trọng gia đình và mong muốn xây dựng gia đình hạnh phúc.
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giới thiệu, phân tích
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ ,ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan 
16
16
ôn tập 
học kì I
- ôn tập, củng cố kiến thức các bài: Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư; Tự lập; Lao động tự giác và sáng tạo; Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
- Rèn kĩ năng tổng hợp kiến thức, biết áp dụng những điều đã học vào trong cuộc sống.
- Giáo dục ý thức trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và cộng đồng. 
Thảo luận , đàm thoại , phân tích. 
Tổng hợp, khái quát
- SGK, SGV . 
- Câu hỏi ôn tập
- SGK, Đề cương ôn tập, các tư liệu liên quan 
17
17
Kiểm tra 
học kì I
- Đánh giá kiến thức qua các bài đó học 
- Rèn kĩ năng tổng hợp kiến thức, biết áp dụng những điều đã học vào trong cuộc sống.
 + Thái độ: Nghiêm túc làm bài kiểm tra.
- Giáo dục ý thức trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và cộng đồng. 
HS làm bài 
Đề bài
- ôn tập đề cương.
- Giấy kiểm tra.
18
18
Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.
- HS nắm được một số biển báo cơ bản, biết cách sử lý một số tình huống khi tham gia giao thông.
- Rèn kĩ năng thực hiện đúng luật an toàn giao thông.
- Giâo dục ý thức thực hiện nghiêm túc luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông 
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giới thiệu, phân tích, trò chơi.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống 
sưu tầm 
- luật an toàn giao thông.
- các tư liệu liên quan 
HỌC KÌ II
19
20
19
20
Bài 13 Phòng chống tệ nạn xã hội
- HS hiểu tệ nạn xã hội là gì , tác hại và cách phòng tránh .
- Nhận biết được biểu hiện của các TNXH 
- Đồng tình với những quy định của nhà nước , ủng hộ phong trào phòng chống TNXH xa lánh TNH 
* Tich hợp KNS : thu thập và xử lí thông tin, , ứng phó, tự bảo vệ, tìm kiếm sự trợ giúp, tự tin, kiên định, kiểm soá t cảm xúc.
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giới thiệu, phân tích.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm các tư liệu liên quan 
21
21
Bài 14 phòng chống 
Nhiễm
HIV/AIDS
- HS thấy được tính chất nguy hiểm , những quy định của pháp luật và trách nhiệm của công dân về việc phòng chống căn bệnh nguy hiểm này.
- Biết cách giữ mình , tham gia các phong trào phòng chống không phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV/AIDS. 
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giới thiệu, phân tích.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống.
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm các tư liệu liên quan 
22
22
Bài 15 Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại
- Nắm được những quy định của nhà nước , thấy được tính chất nguy hiểm của các chất cháy nổ ..phân tích được các biện pháp phòng ngừa tại nạn , nhận biết được hành vi vi phạm 
- Biết cách phòng ngừa , nhắc nhở mọi người .
- Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của nhà nước về phòng ngừa ..
* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào toàn bài 
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tích.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan 
23
23
Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.(bài 13, 14, 15)
- HS hiểu và khắc sâu kiến thức về phòng chống tệ nạn xã hội 
-Rèn kĩ năng giải quyết các tình huống có vấn đề.
-Giáo dục ý thức tuyên truyền, phòng chống các tệ nạn xã hội .
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tích, trò chơi.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ ,ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan 
24
24
Bài 16 Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của ngườikhác
- HS hiểu nội dung quyền sở hữu tài sản , hs biết cách tự bảo vệ tài sản của mình 
- Hình thành , bồi dưỡng cho học sinh ý thức tôn trọng tài sản của mọi người và đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu.
* Tích hợp KNS : phân tích so sánh, , tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề.
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tích,trò chơi, đề án ..,
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan - 
25
25
Bài 17 Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng 
- Hiều tài sản của nhà nước thuộc quyền sở hữu toàn dân , do nhà nước chịu trách nhiệm quản lý .
- Biết tôn trọng , bảo vệ tài sản nhà nứơc và lợi ích công cộng , đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm..
- Hình thành , nâng cao cho hs tôn ý thức tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lơị ích công cộng.
* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 1. và mục 2. trong việc bảo vệ và tôn trọng tài sản và lợi ich công cộng 
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tích .
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan 
26
26
Bài 18
Quyền khiếu nại tố cáo của công dân
- HS nắm được khái niệm khiếu nại và tố cáo , cơ sở của khiếu nại và tố cáo , những đỉêm giống và khác nhau 
- Thấy được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện hai quyền này.
* Lồng ghép GD bảo vệ môi trường vào phần củng cố, luyện tập về quyền khiếu nại tố cáo của công dân .
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giới thiệu, phân tích.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ ,ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan 
27
27
Kiểm tra viết 1 tiết
-Qua giờ kiểm tra giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức đó học từ đầu học kì II đến nay.
-Rền kĩ năng làm bài.
-Giáo dục HS ý thức tự giác, trung thực, tính độc lập khi làm bài.
Đề bài
ôn tập theo đề cương
28
28
Bài 19 Quyền tự do ngôn luận
- HS hiểu được nội dung , ý nghĩa quyền tự do ngôn luận . HS biết sử dụng đúng quyền theo pháp luật. 
- Nâng cao ý thức về tự do , ý thức tuân theo pháp luật trong HS` . Phân biệt tự do ngôn luận và lợi dụng tự do ngôn luận .
* Tích hợp KNS :tìm và xử lý thông tin, , tư duy sáng tạo, trình bày suy nghĩ, tự tin.
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tích.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm các tư liệu liên quan 
29
30
29
30
Bài 20 Hiến pháp nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam
- HS hiểu hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước , hiểu được vị trí, vai trò , nôi dung cơ bản của Hiến pháp 
- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật 
- Hình thành ý thức tự giác thực hiện ..
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tích.
- SGK, SGV , Các mẩu chuyện .
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm các tư liệu liên quan 
31
32
31
32
Bài 21
Pháp luật nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam
- HS hiểu được định nghĩa , vai trò của pháp luật 
- Hình thành ý thức tôn trọng 
- Bồi dưỡng niềm tin , tình cảm vào pháp luật .
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tích.
- SGK, SGV , Các mẩu chuyện , tình huống 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm các tư liệu liên quan 
33
33
Ôn tập 
học kì II
- Ôn tập toàn bộ kiến thức đã học từ học kì II
- Rèn kĩ năng: Khái quát, tổng hợp.
- Liên hệ thực tế.
- Ôn tập tự giác, nghiêm túc.
Thảo luận , đàm thoại , 
khái quát, tổng hợp.
Câu hỏi ôn tập
SGK, ôn tập toàn bộ các bài ở học kì II
34
34
Kiểm tra 
học kì II
- Đánh giá kiến thức qua các bài đã học 
- Rèn kĩ năng tổng hợp kiến thức, biết áp dụng những điều đó học vào trong cuộc sống.
 + Thái độ: Nghiêm túc làm bài kiểm tra.
- Giáo dục ý thức trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và cộng đồng. 
HS làm bài
Đề bài
ôn tập theo đề cương
35
35
Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học.
*Học sinh hiểu được khái niệm ma tuý và các chất gây nghiện, biết được nguồn gốc ma túy và tác hại của ma tuý.
- Nắm được cách nhận biết người nghiện ma tuý.
- Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma tuý.
*Kiên quyết tránh xa ma tuý . Giải thích, phân tích, khuyên nhủ mọi người thấy được tác hại của ma tuý.
*Có ý thức không sử dụng ma tuý và tích cực phòng chống ma tuý và các chất gây nghiện.
*Tích hợp kỹ năng sống về các tệ nạn xã hội
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tích.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống .
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan 
DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG
NGƯỜI VIẾT KẾ HOẠCH
 Hoàng Thị Tuyết Lan 
Tên bài
Mục tiêu cần đạt
Kiến thức trọng tâm
 Chuẩn bị
Phương pháp 
Thầy
Trò
 Bài 1
Tôn trọng lẽ phải
- HS hiểu thế nào tôn trọng lẽ phải ? Những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải
- HS nhận thức được vì sao phải tôn trọng lẽ phải 
- HS có thói quen kiểm tra hành vi của mình và mọi người .
- Phân biệt hành vi tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải
- Làm theo những tấm gương ..
- Tôn trọng lẽ phải là điểu kiện , biện pháp ứng xử cần thiết của mỗi cá nhân trên cơ sở phù hợp với xã hội .
- Tôn trọng lẽ phải là sống chung thực dám bảo vệ nhũng điều đúng đắn , không chấp nhận sai trái 
- Tôn trọng lẽ phải được thể hiện ở mọi lúc mọi nơi .
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ ,ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan 
- Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tícc, trò chơi, đề án ..,
Bài 2 Liêm khiết
- HS hiểu liêm khiết và không liêm khiết . Vì sao cần sống liêm khiết , muốn sống liêm khiết cần phải làm gì ? 
- HS có thói quen tự kiểm tra hành vi của mình và mọi người .
- Có thái độ đồng tình và ủng hộ những người liêm khiết đồng thời phê phán những hành vi thiếu liêm khiết 
- Liêm khiết là sống trong sạch , không tham lam , tham ô lãng phí , không hám danh hám lợi .
- Sống liêm khiết có tác dụng lớn đối với bản thân , gia đình và xã hội.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ ,ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tícc, trò chơi, đề án ..,
Bài 3 
Tôn trọng người khác
- HS hiểu thế nào là tôn trọng người khác ? Vì sao trong quan hệ xã hội mọi người phải tôn trọng lẫn nhau 
- HS phân biệt được hành vi tôn trọng và không tôn trọng người khác .
- HS rèn luyện cho được hành vi tôn trọng lẽ phải 
- Tôn trọng danh dự , nhân phẩm và lợi ích của người khác .
- Người biết tôn trọng người khác là sống tự trọng , không xúc phạm , làm tổn hại danh dự , nhân phẩm người khác .
- Tôn trọng người khác có ý nghĩa to lớn đối với xã hội .
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ ,ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan
- Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tícc, trò chơi, đề án
 Bài 4 
Giữ chữ tín
- HS hiểu thế nào là giữ chữ tín , những biểu hiện khác nhau của việc giữ chữ tín trong cuộc sống hàng ngày . Vì sao trong các mối quan hệ hàng ngày giữa con người cần phải giữ chữ tín. 
- HS biết phân biệt những biểu hiện của hành vi biết giữ chữ tín và không giữ chữ tín .
- HS rèn luyện , mong muốn làm theo
- Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình , là tôn trọng danh dự của bản thân 
- Giữ chữ tín có ý nghĩa to lớn trong cuộc sống xã hội 
- HS biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong giao tiếp .
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ ,ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan
 Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tícc, trò chơi, đề án ..,
- Sự giống và khác nhau giữa pháp luật và kỷ luật , ý nghĩa của việc sống và làm việc theo pháp luật và kỷ luật .
- HS biết đánh giá hành vi của bản thân và mọi người xung quanh .
- Biết lập kế hoạch để rèn luyện tính kỷ luật.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ ,ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan
- Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tích, trò chơi, đề án
- Tình bạn là gắn bó, hợp nhau về tính tình , giống nhau sở thích cùng chung chí hướng .
- Tình bạn trong sáng lành mạnh phù hợp với nhau về thế giới quan , lý tưởng sống , định hướng gía trị, bình đẳng , tôn trọng và chân thành .
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ ,ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan
 Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tícc, trò chơi, đề án ..,
Bài 7 
Tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội
- HS hiểu được các loại hình hoạt động chính trị xã hội và sự cần thiết phải tham gia 
- HS có được kỹ năng tham gia các hoạt động này .
- Hình thành niềm tin trong cuộc sống và mong muốn tham gia 
- Hoạt động chính trị xã hội là hoạt động liên quan đến xây dựng và bảo vệ nhà nước .
- Hoạt động chính trị xã hội do các tổ chức chính trị xã hội tổ chức 
- Hoạt động chính trị xã hội tham gia công tác quần chúng 
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ ,ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan
- Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tícc, trò chơi, đề án
Bài 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
- HS hiểu nội dung , ý nghĩa và những yêu cầu của ciệc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
- Phân biệt hành vi học tập có chọn lọc nâng cao hiểu biết , xây dựng tình bạn hữu nghị 
- Có lòng tự hào dân tộc , tôn trọng các dân tộc khác 
- Tôn trọng quyền ,lợi ích chính đáng của các dân tộc khác , luôn có ý thức tìm hiểu kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực để xây dựng đất nước .
- Hợp tác giao lưu tạo điều kiện cùng phát triển 
- Tăng cường hợp tác , tôn trọng , tiếp thu ..
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ ,ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan
- Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tícc, trò chơi, đề án ..,
Bài 9 
Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
- HS hiểu nội dung , yêu cầu và ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư . 
- Phân biệt được những biểu hiện đúng và không đúng ...tham gia một cách thường xuyên .
- Có tình cảm gắn bó với cộng đồng nơi cư trú .
- Điều kiện phát huy truyền thống tương thân tương ái , hoạt động nhân đạo và đền ơn đáp nghĩa .
- Xây dựng đời sống văn hoá mang bản sắc , giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương , dân tộc .
- Nâng cao dân trí, chất lượng cuộc sống ....
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ ,ca dao 
 SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan
- Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tícc, trò chơi, đề án
- HS hiểu được biểu hiện của tự lập , bản chất và ý nghĩa của tự lập 
- Biết tự lập trong học tập và cuộc sống 
- Không ỷ lại , dựa dẫm , phụ thuộc vào người khác.
- Tự làm lấy công việc của mình , không trông chờ ỷ lại 
- Tự tin đương đầu với khó khăn thử thách , ý chí nỗ lực phấn đấu 
- Tự lập là bí quyết để thành công .
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ ,ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tícc, trò chơi, đề án
Bài 11 
Lao động tự giác và sáng tạo
- HS hiểu được những hình thức lao động của con người , những biểu hiện của sự tự giác trong học tập và lao động 
- Hình thành kỹ năng lao động sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động.
- Hình thành ý thức tự giác không hài lòng với biện pháp đã thực hiện 
- Lao động là điều kiện để con người tồn tại và phát triển 
- Lao động tự giác là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở , bắt buộc .
- Lao động sáng tạo là luôn suy nghĩ tìm tòi, cải tiến.
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ ,ca dao 
- NT
- Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , giơi thiệu, phân tícc, trò chơi, đề án
Bài 12 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình .
- HS hiểu một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình 
- Biết ứng xử phù hợp với pháp luật 
- HS tôn trọng gia đình và mong muốn xây dựng gia đình hạnh phúc.
- HS thấy được quyền hạn , trách nhiệm ,nghĩa vụ của ông bà ,cha mẹ trong gia đình 
- HS nắm được quyền và nghĩa vụ của mình trong gia đình là gì?
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống , tục ngữ ,ca dao 
- SGK, đọc trước bài ở nhà , sưu tầm những tâm gương , các tư liệu liên quan
Thảo luận , đàm thoại , gợi mở nêu vấn đề , 
giơi thiệu, phân tícc, trò chơi, đề án
Bài 13 Phòng chống tệ nạn xã hội
- HS hiểu tệ nạn xã hội là gì , tác hại và cách phòng tránh .
- Nhận biết được biểu hiện của các TNXH 
- Đồng tình với những quy định của nhà nước , ủng hộ phong trào phòng chống TNXH xa lánh TNH 
- Có nhiều TNXH trong đó 3 tệ nạn nhức nhối hiện nay là ma tuý , mại dâm , cờ bạc 
- Thấy được bản chất xấu xa , những tác hại của các TNXH đối với gia đình và xã hội .
- Trách nhiệm của công dân, học sinh trong việc phòng chống các TNXH .
- SGK, SGV Bảng phụ , Các mẩu chuyện , tình huống 

Tài liệu đính kèm:

  • docKH_GDCD_8_THIEM.doc