Kế hoạch dạy học môn Ngữ Văn

Cổng trường mở ra 1 1

Mẹ tôi 1 2 Tích hợp kĩ năng sống CNTT

Từ ghép 1 3 Tích hợp kĩ năng sống Bảng phụ

Liên kết trong văn bản. 1 4

Cuộc chia tay của những con búp bê * 2 5, 6 Tích hợp kĩ năng sống, BVMT

 

docx 8 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 31/03/2017 Lượt xem 632Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học môn Ngữ Văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT BẮC TRÀ MY	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTBT THCS 	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 LÝ TỰ TRỌNG
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN
 Học kì I: 19 tuần (72 tiết) (15 tuần đầu: 4 tiết/tuần; 4 tuần cuối: 3 tiết/tuần)
 Học kì II: 18 tuần (68 tiết) (4 tuần đầu: 3 tiết/tuần; 14 tuần sau: 4 tiết/ tuần)
	PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC KÌ I
Tuần
Tên bài dạy, chủ đề
Số tiết
Tiết PPCT
Nội dung điều chỉnh
Nội dung lồng ghép, tích hợp
Dự kiến phương tiện, thiết bị dạy học
1
Cổng trường mở ra 
1
1
Mẹ tôi 
1
2
Tích hợp kĩ năng sống 
CNTT
Từ ghép 
1
3
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Liên kết trong văn bản.
1
4
2
Cuộc chia tay của những con búp bê *
2
5, 6
Tích hợp kĩ năng sống, BVMT 
Bố cục trong văn bản
1
7
Mạch lạc trong văn bản
1
8
3
Những câu hát về tình cảm gia đình *
1
9
Chỉ dạy bài ca dao 1 và 4. Tr.35 SGK tập 1
Tích hợp BVMT
Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người *
1
10
Chỉ dạy bài ca dao 1 và 4. Tr.37 SGK tập 1
Tích hợp BVMT
Từ láy 
1
11
Bảng phụ
Quá trình tạo lập văn bản 
Viết bài viết số 1 (ở nhà)
1
12
4
Những câu hát than thân *
1
13
Chỉ dạy bài ca dao 2 và 3. Tr.48 SGK tập 1
Tích hợp BVMT
Những câu hát châm biếm 
1
14 
Chỉ dạy bài ca dao 1 và 2. Tr.51 SGK tập 1
Bảng phụ
Đại từ 
1
15
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Luyện tập tạo lập văn bản
1
16
5
Sông núi nước Nam 
1
17
Tích hợp TT HCM
CNTT
Phò giá về kinh
1
18
CNTT
Từ Hán Việt
1
19
Tích hợp kĩ năng sống
Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
1
20
6
Hướng dẫn đọc thêm: Côn Sơn ca+Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra 
1
21 
Đọc thêm: cả bài. Tr. 78 SGK tập 1
Từ Hán Việt (tiếp) 
1
22
Tích hợp kĩ năng sống
Trả bài Tập làm văn số 1
1
23
Đặc điểm của văn biểu cảm
1
24
7
Bánh trôi nước 
1
25
CNTT
Quan hệ từ 
1
26
Tích hợp kĩ năng sống
Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
1
27
Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm
1
28
8
Qua đèo Ngang *
1
29
Tích hợp BVMT
Bạn đến chơi nhà
1
30
Bảng phụ
Viết bài Tập làm văn số 2.*
2
31, 32
Tích hợp BVMT
9
Hướng dẫn đọc thêm: Sau phút chia li+Xa ngắm thác núi Lư 
1
33
Cả bài: đọc thêm Tr.91 SGK tập 1
Chữa lỗi về quan hệ từ
1
34
Tích hợp kĩ năng sống
Từ đồng nghĩa 
1
35
Tích hợp kĩ năng sống
Cách lập ý của bài văn biểu cảm
1
36
10
Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ) 
1
37
Hình ảnh minh họa
Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)
1
38
Từ trái nghĩa 
1
39
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người.
1
40
11
Hướng dẫn đọc thêm:Bài ca nhà tranh bị gió thu phá 
1
41
Cả bài: đọc thêm Tr.131 SGK tập 1
Kiểm tra Văn 
1
42
Từ đồng âm 
1
43
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.
1
44
12
Cảnh khuya 
1
45
Tích hợp TT HCM
CNTT
Rằm tháng giêng 
1
46
Tích hợp TT HCM
Thành ngữ. 
1
47
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Trả bài tập làm văn số 2.
1
48
13
 Kiểm tra Tiếng Việt 
1
49
Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học 
1
50
Viết bài Tập làm văn số 3
2
51, 52
14
Tiếng gà trưa 
2
53, 54
Điệp ngữ 
1
55
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học.
1
56
Tích hợp kĩ năng sống
15
Một thứ quà của lúa non: Cốm
1
57
Trả bài Tập làm văn số 3 +Bài KT Văn
1
58
Chơi chữ+ Trả bài KT tiếng Việt
1
59
Tích hợp kĩ năng sống
CNTT
Làm thơ lục bát.*
1
60
Tích hợp BVMT
16
Mùa xuân của tôi. 
1
61
Chuẩn mực sử dụng từ
1
62
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Ôn tập văn bản biểu cảm
1
63
17
Hướng dẫn đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu
1
64
Luyện tập sử dụng từ
1
65
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Ôn tập tác phẩm trữ tình. 
1
66
18
Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp)
1
67
Ôn tập Tiếng Việt
2
68, 69
Tích hợp kĩ năng sống
19
Chương trình địa phương phần Tiếng Việt. 
1
70
Tích hợp kĩ năng sống
Kiểm tra học kì I
2
71, 72
Trả bài kiểm tra Học kì I
PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC KÌ II
Tuần
Tên bài dạy, chủ đề
Số tiết
Tiết PPCT
Nội dung điều chỉnh
Nội dung lồng ghép, tích hợp
Dự kiến phương tiện, thiết bị dạy học
20
Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất *
1
73
Tích hợp BVMT: liên hệ. HS sưu tầm tục ngữ liên quan đến môi trường. Tích hợp kĩ năng sống.
Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn * 
1
74
Tích hợp BVMT: liên hệ. HS sưu tầm tục ngữ liên quan đến môi trường.
Tìm hiểu chung về văn nghị luận.
1
75
Tích hợp kĩ năng sống
21
Tìm hiểu chung về văn nghị luận (tiếp)
1
76
Tục ngữ về con người và xã hội
1
77
CNTT
Rút gọn câu.
1
78
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
22
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. 
1
79
Tích hợp tư tưởng HCM
Đặc điểm của văn bản nghị luận
1
80
Tích hợp kĩ năng sống
Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
1
81
Tích hợp BVMT
23
Câu đặc biệt 
1
82
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận 
1
83
Tích hợp kĩ năng sống
Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận.
1
84
Tích hợp kĩ năng sống
24
Hướng dẫn đọc thêm: Sự giàu đẹp của tiếng Việt 
1
85
Cả bài đọc thêm. SGK tr. 34 tập 2
Thêm trạng ngữ cho câu 
1
86
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận. (tiếp)
1
87
Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh.
1
88
Tích hợp kĩ năng sống
25
Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp) 
1
89
Tích hợp kĩ năng sống
CNTT
Cách làm bài văn lập luận chứng minh 
1
90
Cách làm bài văn lập luận chứng minh( Tiếp) 
1
91
Luyện tập lập luận chứng minh.
1
92
Tích hợp kĩ năng sống
26
Đức tính giản dị của Bác Hồ 
1
93
Tích hợp tư tưởng HCM. Tích hợp kĩ năng sống
CNTT
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động 
1
94
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Viết bài Tập làm văn số 5 tại lớp.*
2
95
96
Tích hợp BVMT: ra đề liên quan đến bảo vệ rừng
27
Ý nghĩa văn chương 
1
97
Tích hợp kĩ năng sống
Kiểm tra Văn 
1
98
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp) 
1
99
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Luyện tập viết đoạn văn chứng minh.
1
100
28
Ôn tập văn nghị luận 
1
101
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu 
2
102
Tích hợp kĩ năng sống 
Trả bài Tập làm văn số 5, trả bài kiểm tra Văn 
1
103
Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích.
1
104
29
Sống chết mặc bay 
1
105
Tích hợp kĩ năng sống
CNTT
Cách làm bài văn lập luận giải thích 
1
106
Luyện tập lập luận giải thích
1
107
Luyện tập lập luận giải thích+Viết bài Tập làm văn số 6 học sinh làm ở nhà.
1
108
30
Hướng dẫn đọc thêm:Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu 
1
109
Cả bài đọc thêm. SGK tr. 8 9 tập 2
Kiểm tra tiếng Việt
1
110
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu. Luyện tập (tiếp) 
1
111
Tích hợp kĩ năng sống
Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề.
1
112
31
Ca Huế trên sông Hương 
1
113
CNTT
Liệt kê 
1
114
Bảng phụ
Tìm hiểu chung về văn bản hành chính 
1
115
Trả bài Tập làm văn số 6.
1
116
32
Hướng dẫn đọc thêm:Quan Âm Thị Kính 
1
117
Cả bài: đọc thêm Tr.111 SGK tập 2
Ôn tập Văn học 
1
118
Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
1
119
Văn bản đề nghị.
1
120
Tích hợp kĩ năng sống
33
Ôn tập Văn học ( Tiếp)
1
121
Dấu gạch ngang 
1
122
Bảng phụ
Ôn tập Tiếng Việt 
1
123
Bảng phụ
Văn bản báo cáo.
1
124
Tích hợp kĩ năng sống
34
Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo 
1
125
Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo (tiếp)
1
126
Ôn tập Tập làm văn.
1
127
Tích hợp kĩ năng sống
CNTT
Ôn tập Tập làm văn (tiếp)
1
128
Tích hợp BVMT
35
Ôn tập Tiếng Việt (tiếp) 
1
129
Hướng dẫn làm bài kiểm tra 
1
130
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Kiểm tra học kì II. *
2
131
132
36
Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn (tiếp) 
1
133
Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn (tiếp) 
1
134
Hoạt động Ngữ văn. 
1
135
Hoạt động Ngữ văn. 
1
136
37
Chương trình địa phương phần Tiếng Việt 
1
137
Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (tiếp) 
1
138
Trả bài kiểm tra tổng hợp
2
139-140

Tài liệu đính kèm:

  • docxPHAN_PHOI_CHUONG_TRINH_CHINH_KHOA_VAN_7.docx