Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 6

Nhập môn( Hướng dẫn cách học và soạn) 1 1

Hướng dẫn đọc thêm:Con Rồng, cháu Tiên+ Bánh chưng bánh giầy 1 2 Cả bài: Đọc thêm. Tr.5 SGK tập 1 Tích hợp nội dung tư tưởng HCM

Từ và cấu tạo từ tiếng Việt 1 3 Tích hợp kĩ năng sống

Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt * 1 4 Tích hợp kĩ năng sống, BVMT

Thánh Gióng 1 5 Tích hợp nội dung tư tưởng HCM

 

docx 8 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 31/03/2017 Lượt xem 1069Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT BẮC TRÀ MY	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTBT THCS 	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 LÝ TỰ TRỌNG
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 6
 Học kì I: 19 tuần (72 tiết) (15 tuần đầu: 4 tiết/tuần; 4 tuần cuối: 3 tiết/tuần)
 Học kì II: 18 tuần (68 tiết) (4 tuần đầu: 3 tiết/tuần; 14 tuần sau: 4 tiết/ tuần)
	PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC KÌ I
Tuần
Tên bài dạy, chủ đề
Số tiết
Tiết PPCT
Nội dung điều chỉnh
Nội dung lồng ghép, tích hợp
Dự kiến phương tiện, thiết bị dạy học
1
Nhập môn( Hướng dẫn cách học và soạn)
1
1
Hướng dẫn đọc thêm:Con Rồng, cháu Tiên+ Bánh chưng bánh giầy
1
2
Cả bài: Đọc thêm. Tr.5 SGK tập 1
Tích hợp nội dung tư tưởng HCM
Từ và cấu tạo từ tiếng Việt
1
3
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt *
1
4
Tích hợp kĩ năng sống, BVMT
2
Thánh Gióng
1
5
Tích hợp nội dung tư tưởng HCM
Từ mượn
1
6
Tích hợp kĩ năng sống
Tìm hiểu chung về văn tự sự
2
7, 8
3
Sơn Tinh, Thủy Tinh
1
9
Bản đồ tư duy
Nghĩa của từ
1
10
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
1
11
Hướng dẫn đọc thêm: Sự tích Hồ Gươm
1
12
Hình ảnh minh họa
4
Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
1
13
Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
2
14, 15
Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
1
16
Tích hợp kĩ năng sống
5
Viết bài Tập làm văn số 1
2
17, 18
Chữa lỗi dùng từ
1
19
Tích hợp kĩ năng sống
CNTT
Lời văn, đoạn văn tự sự
1
20
6
Thạch Sanh
2
21, 22
Chữa lỗi dùng từ( Tiếp)
1
23
Tích hợp kĩ năng sống
Luyện nói kể chuyện
1
24
7
Em bé thông minh
2
25, 26
Tích hợp kĩ năng sống
Kiểm tra Văn
1
27
Trả bài Tập làm văn số 1
1
28
8
Hướng dẫn đọc thêm: Cây bút thần
1
29
Cả bài: đọc thêm Tr.80 SGK tập 1
Danh từ
1
30
Chỉ dạy phần danh từ riêng và danh từ chung tr. 81 tập 1
Bảng phụ
Ngôi kể và lời kể
1
31
Ngôi kể và lời kể( Tiếp)
1
32
9
Hướng dẫn đọc thêm: Ông lão đánh cá và con cá vàng
1
33
Cả bài: đọc thêm Tr.91 SGK tập 1
Thứ tự kể trong văn tự sự
1
34
Viết bài Tập làm văn số 2
2
35, 36
10
Ếch ngồi đáy giếng *
1
37
Tích hợp kĩ năng sống, BVMT
Thầy bói xem voi
1
38
Tích hợp kĩ năng sống
Danh từ( Tiếp)
1
39
Bảng phụ
Trả bài kiểm tra Văn
1
40
11
Hướng dẫn đọc thêm: Chân, Tay,Tai, Mắt, Miệng
1
41
Tích hợp kĩ năng sống
Luyện nói kể chuyện
1
42
Tích hợp kĩ năng sống
Cụm danh từ
1
43
Bảng phụ
Kiểm tra tiếng Việt
1
44
12
Treo biển
1
45
Trả bài Tập làm văn số 2
1
46
Luyện tập xây dựng bài tự sự - Kể chuyện đời thường
1
47
Luyện tập xây dựng bài tự sự - Kể chuyện đời thường(Tiếp)
1
48
13
Hướng dẫn đọc thêm: Lợn cưới,áo mới
1
49
Số từ và lượng từ
1
50
Bảng phụ
Viết bài Tập làm văn số 3
2
51, 52
14
Kể chuyện tưởng tượng *
1
53
Tích hợp kĩ năng sống, BVMT
Ôn tập truyện dân gian
2
54, 55
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
1
56
15
Hướng dẫn đọc thêm: Con hổ có nghĩa
1
57
Tích hợp kĩ năng sống
Chỉ từ
1
58
Động từ
1
59
CNTT
Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
1
60
Tích hợp kĩ năng sống
16
Hướng dẫn đọc thêm: Mẹ hiền dạy con *
1
61
Tích hợp kĩ năng sống, BVMT
Cụm động từ
1
62
Bảng phụ
Tính từ và cụm tính từ
1
63
Bảng phụ
17
Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
1
64
Tích hợp kĩ năng sống
Trả bài Tập làm văn số 3 
1
65
Ôn tập Tiếng Việt
1
66
18
Ôn tập Tiếng Việt( tiếp)
1
67
Kiểm tra Học kì I *
2
68, 69
Tích hợp kĩ năng sống, BVMT, TT HCM
19
Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện
1
70
CNTT
Chương trình Ngữ văn địa phương *
1
71
Trả bài kiểm tra Học kì I
1
72
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC KÌ II
Tuần
Tên bài dạy, chủ đề
Số tiết
Tiết PPCT
Nội dung điều chỉnh
Nội dung lồng ghép, tích hợp
Dự kiến phương tiện, thiết bị dạy học
20
Bài học đường đời đầu tiên
2
73- 74
Tích hợp kĩ năng sống
Phó từ
1
75
Bảng phụ
21
 Sông nước Cà Mau *
1
76
Tích hợp BVMT: liên hệ MT tự nhiên, hoang dã
CNTT
So sánh 
1
77
Bảng phụ
Tìm hiểu chung về văn miêu tả *
1
78
Tích hợp BVMT: ra đề liên quan đến môi trường
22
Bức tranh của em gái tôi
1
79
Tích hợp kĩ năng sống
Bức tranh của em gái tôi
1
80
Tích hợp kĩ năng sống
Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
1
81
23
Vượt thác
1
82
Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả( tiếp)
1
83
Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
1
84
24
Vượt thác
1
85
So sánh (tiếp)
1
86
Bảng phụ
Chương trình địa phương: Tiếng Việt
1
87
Phương pháp tả cảnh
1
88
Viết bài Tập làm văn tả cảnh ở nhà *
Tích hợp BVMT: ra đề liên quan đến môi trường
25
Buổi học cuối cùng
1
89
Buổi học cuối cùng
1
90
Nhân hóa
1
91
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Phương pháp tả người
2
92
26
Đêm nay Bác không ngủ
1
93
Tích hợp tư tưởng HCM
Đêm nay Bác không ngủ
1
94
Tích hợp tư tưởng HCM
Ẩn dụ
1
95
Chọn nội dung nhận diện để phân tích tác dụng của ẩn dụ để dạy. Tr. 68.SGK tập 2
Tích hợp kĩ năng sống
Luyện nói về văn miêu tả
1
96
27
Kiểm tra Văn
1
97
Lượm 
1
98
Hướng dẫn đọc thêm: Mưa 
1
99
Trả bài Tập làm văn tả cảnh viết ở nhà
1
100
28
Cô Tô *
1
101
Tích hợp BVMT: liên hệ MT biển, đảo.
Cô Tô*
1
102
Hoán dụ
1
103
Chọn nội dung nhận diện để phân tích tác dụng của hoán dụ để dạy. Tr. 82.SGK tập 2
Bảng phụ
Tập làm thơ bốn chữ *
1
104
Tích hợp BVMT: khuyến khích làm thơ về môi trường.
29
Viết bài Tập làm văn tả người
2
105
106
Các thành phần chính của câu
1
107
Bảng phụ
Thi làm thơ năm chữ *
1
108
Tích hợp BVMT: khuyến khích làm thơ về môi trường.
30
Cây tre Việt Nam
1
109
Cây tre Việt Nam
1
110
Hướng dẫn đọc thêm: Lòng yêu nước
1
111
Câu trần thuật đơn 
1
112
 31
Hướng dẫn đọc thêm: Lao xao*
1
113
Tr.110 SGK tập 2 Đọc thêm Cả bài
Tích hợp BVMT: Liên hệ, bảo vệ các loài chim, giữ cân bằng sinh thái.
Câu trần thuật đơn có từ là
1
114
Kiểm tra Tiếng Việt
1
115
Trả bài kiểm tra Văn +Bài Tập làm văn tả người
1
116
32
Ôn tập truyện và kí
1
117
Câu trần thuật đơn không có từ là
1
118
Bảng phụ
Ôn tập văn miêu tả
1
119
Ôn tập văn miêu tả (Tiếp)
1
120
33
Hướng dẫn đọc thêm:Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử 
1
121
Tr.123 SGK tập 2 Đọc thêm Cả bài
Tích hợp kĩ năng sống
Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ
1
122
Viết bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo
1
123
1
124
34
Bức thư của thủ lĩnh da đỏ *
1
125
Tích hợp BVMT: trực tiếp khai thác về đề tài MT
Bức thư của thủ lĩnh da đỏ *
1
126
Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (tiếp)
1
127
Bảng phụ
Viết đơn
1
128
35
Hướng dẫn đọc thêm:Động Phong Nha *
1
129
Tr.144 SGK tập 2 Đọc thêm Cả bài
Tích hợp BVMT: liên hệ MT và du lịch
Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)
1
130
Bảng phụ
Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
1
131
Bảng phụ
Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi
1
132
36
Trả bài Tập làm văn ,trả bài kiểm tra tiếng Việt
1
133
Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
1
134
Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
1
135
Tổng kết phần Tiếng Việt
1
136
37
Ôn tập tổng hợp
1
137
Bảng phụ
Kiểm tra Học kì II *
1
138
Tích hợp BVMT: ra đề liên quan đến MT
Kiểm tra Học kì II *
1
139
Chương trình Ngữ văn địa phương *
1
140
Tích hợp BVMT: trực tiếp khai thác về đề tài MT

Tài liệu đính kèm:

  • docxPHAN_PHOI_CHUONG_TRINH_CHINH_KHOA_VAN_6.docx