Kế hoạch dạy học môn Ngữ Văn 8

Tôi đi học 1 1 Tích hợp kĩ năng sống

Tôi đi học (tiếp) 1 2 Tích hợp kĩ năng sống

Hướng dẫn tìm hiểu thêm:Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ 1 3 Cả bài: đọc thêm. Tr.10 SGK tập 1 Tích hợp kĩ năng sống

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản. 1 4 Tích hợp kĩ năng sống

Trong lòng mẹ 2 5, 6 Tích hợp kĩ năng sống

 

docx 7 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 31/03/2017 Lượt xem 1591Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học môn Ngữ Văn 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT BẮC TRÀ MY	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTBT THCS 	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 LÝ TỰ TRỌNG
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN
 Học kì I: 19 tuần (72 tiết) (15 tuần đầu: 4 tiết/tuần; 4 tuần cuối: 3 tiết/tuần)
 Học kì II: 18 tuần (68 tiết) (4 tuần đầu: 3 tiết/tuần; 14 tuần sau: 4 tiết/ tuần)
	PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC KÌ I
Tuần
Tên bài dạy, chủ đề
Số tiết
Tiết PPCT
Nội dung điều chỉnh
Nội dung lồng ghép, tích hợp
Dự kiến phương tiện, thiết bị dạy học
1
Tôi đi học 
1
1
Tích hợp kĩ năng sống
Tôi đi học (tiếp)
1
2
Tích hợp kĩ năng sống 
Hướng dẫn tìm hiểu thêm:Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ 
1
3
Cả bài: đọc thêm. Tr.10 SGK tập 1
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.
1
4
Tích hợp kĩ năng sống
2
Trong lòng mẹ 
2
5, 6
Tích hợp kĩ năng sống
Trường từ vựng *
1
7
Tích hợp kĩ năng sống, BVMT
Bố cục của văn bản.
1
8
Tích hợp kĩ năng sống
3
Tức nước vỡ bờ 
1
9
Tích hợp kĩ năng sống
Xây dựng đoạn văn trong văn bản 
1
10
Tích hợp kĩ năng sống
Viết bài Tập làm văn số 1.
2
11, 12
4
Lão Hạc 
1
13
Lão Hạc (tiếp)
1
14 
Từ tượng hình, từ tượng thanh 
1
15
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Liên kết các đoạn văn trong văn bản.
1
16
5
Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội 
1
17
Tóm tắt văn bản tự sự 
1
18
Tích hợp kĩ năng sống
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự 
1
19
Trả bài Tập làm văn số 1.
1
20
6
Cô bé bán diêm 
1
21 
Tích hợp kĩ năng sống
CNTT
Cô bé bán diêm (tiếp)
1
22
Tích hợp kĩ năng sống
CNTT
Trợ từ, thán từ 
1
23
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.
1
24
Tích hợp kĩ năng sống
7
Đánh nhau với cối xay gió 
1
25
CNTT
Đánh nhau với cối xay gió (tiếp)
1
26
Tình thái từ 
1
27
Tích hợp kĩ năng sống
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm.
1
28
8
Chiếc lá cuối cùng 
2
29, 30
Tích hợp kĩ năng sống
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) 
1
31
Bảng phụ
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.
1
32
9
Hai cây phong 
1
33
Tích hợp kĩ năng sống
Hai cây phong (tiếp)
1
34
Tích hợp kĩ năng sống
Viết bài Tập làm văn số 2.*
2
35, 36
Tích hợp BVMT
10
 Ôn tập truyện kí Việt Nam 
1
37
Thông tin về ngày trái đất năm 2000 *
1
38
Tích hợp, kĩ năng sống, BVMT
CNTT
Nói quá 
1
39
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Nói giảm, nói tránh.
1
40
Tích hợp kĩ năng sống
11
Kiểm tra Văn 
1
41
Câu ghép 
1
42
Bảng phụ
 Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm 
1
43
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.
1
44
12
Ôn dịch thuốc lá *
1
45
Tích hợp, kĩ năng sống, BVMT
CNTT
Câu ghép (tiếp) 
1
46
Bảng phụ
Phương pháp thuyết minh 
1
47
Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2.
1
48
13
Bài toán dân số *
1
49
Tích hợp kĩ năng sống, BVMT
CNTT
Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm 
1
50
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh 
1
51
Chương trình địa phương phần Văn
1
52
14
Dấu ngoặc kép 
1
53
Bảng phụ
Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng 
1
54
Viết bài Tập làm văn số 3. 
2
55, 56
15
Hướng dẫn đọc thêm:Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác 
1
57
Cả bài: đọc thêm. Tr.146 SGK tập 1
Tích hợp TT HCM
Đập đá ở Côn Lôn 
1
58
Tích hợp TT HCM
Ôn luyện về dấu câu 
1
59
Kiểm tra Tiếng Việt.
1
60
16
Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội 
1
61
Ôn tập Tiếng Việt 
1
62
Bảng phụ
 Thuyết minh một thể loại văn học
1
63
17
Trả bài Tập làm văn số 3
1
64
Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà.
1
65
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt.
1
66
18
Chương trình địa phương (phần Tập làm văn). 
1
67
Kiểm tra học kì I. 
2
68, 69
Tích hợp kĩ năng sống, BVMT
19
Hoạt động Ngữ văn: Làm thơ bảy chữ
1
70
Hoạt động Ngữ văn: Làm thơ bảy chữ
1
71
Trả bài kiểm tra học kì I.
1
72
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC KÌ I
Tuần
Tên bài dạy, chủ đề
Số tiết
Tiết PPCT
Nội dung điều chỉnh
Nội dung lồng ghép, tích hợp
Dự kiến phương tiện, thiết bị dạy học
20
Nhớ rừng*
2
73- 74
Tích hợp kĩ năng sống. Tích hợp BVMT: liên hệ MT tự nhiên, hoang dã
Câu nghi vấn. 
1
75
Bảng phụ
21
Ông đồ 
1
76
CNTT
 Quê hương
1
77
Tích hợp kĩ năng sống.
CNTT
 Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.
1
78
22
Khi con tu hú
1
79
Tích hợp kĩ năng sống
Tức cảnh Pác Bó
1
80
Tích hợp kĩ năng sống. Tích hợp TTHCM
 Câu nghi vấn (tiếp)
1
81
Bảng phụ
23
Câu cầu khiến 
1
82
Bảng phụ
 Thuyết minh về một phương pháp (cách làm) 
1
83
Thuyết minh một danh lam thắng cảnh 
1
84
24
Ngắm trăng, Đi đường 
1
85
Tích hợp kĩ năng sống. Tích hợp TTHCM
Câu cảm thán 
1
86
Bảng phụ
Viết bài Tập làm văn số 5.
1
87
Viết bài Tập làm văn số 5.
1
88
25
Chiếu dời đô.
1
89
Tích hợp kĩ năng sống
Câu trần thuật 
1
90
Bảng phụ
Câu phủ định 
1
91
Bảng phụ
Ôn tập về văn bản thuyết minh. 
1
92
26
Hịch tướng sĩ
2
93
94
Tích hợp tư tưởng HCM. Tích hợp kĩ năng sống
Hành động nói 
1
95
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Trả bài Tập làm văn số 5. 
1
96
27
Nước Đại Việt ta 
1
97
Tích hợp tư tưởng HCM.
Hành động nói (tiếp) 
1
98
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Ôn tập về luận điểm 
1
99
Viết đoạn văn trình bày luận điểm.
1
100
28
Bàn luận về phép học 
1
101
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm 
1
102
Viết bài Tập làm văn số 6.
2
103
104
29
Thuế máu 
2
105-106
Hội thoại 
1
107
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.
1
108
Tích hợp kĩ năng sống
30
Đi bộ ngao du *
2
109
110
Tích hợp BVMT: liên hệ MT và sức khỏe
Hội thoại (tiếp) 
1
111
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.
1
112
 31
Kiểm tra Văn 
1
113
Lựa chọn trật tự từ trong câu 
1
114
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Trả bài Tập làm văn số 6 
1
115
Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.
1
116
32
Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
2
117-118
Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) 
1
119
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận. 
1
120
33
Chương trình địa phương (phần Văn)*
1
121
Tích hợp BVMT: liên hệ các vấn đề MT
Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic) 
1
122
Bảng phụ
Viết bài Tập làm văn số 7.*
1
1
123
124
Tích hợp BVMT: đề nghị luận liên hệ các vấn đề MT
34
Tổng kết phần Văn 
1
125
Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II 
1
126
Kiểm tra Tiếng Việt 
1
127
Văn bản tường trình 
1
128
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
35
Tổng kết phần Văn.
1
129-130
Ôn tập phần Tập làm văn 
1
131
Bảng phụ
Luyện tập làm văn bản tường trình.
1
132
Bảng phụ
36
Trả bài kiểm tra Văn 
1
133
Trả bài Tập làm văn số 7 
1
134
Kiểm tra học kì II.
2
135
136
37
Văn bản thông báo
1
137
Tích hợp kĩ năng sống
Chương trình địa phương phần Tiếng Việt 
1
138
Luyện tập làm văn bản thông báo 
1
139
Trả bài kiểm tra học kì II. 
1
140

Tài liệu đính kèm:

  • docxPHAN_PHOI_CHUONG_TRINH_CHINH_KHOA_VAN_8.docx