Kế hoạch dạy học môn Ngữ Văn 9

Phong cách Hồ Chí Minh 1 1 Tích hợp TT HCM, kĩ năng sống

Phong cách Hồ Chí Minh (tiếp) 1 2 Tích hợp TT HCM, kĩ năng sống

Các phương châm hội thoại 1 3 Tích hợp kĩ năng sống

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

 1 4 Tích hợp kĩ năng sống

 

docx 9 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 31/03/2017 Lượt xem 1175Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học môn Ngữ Văn 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT BẮC TRÀ MY	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTBT THCS 	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 LÝ TỰ TRỌNG
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN
 Học kì I: 19 tuần (90 tiết) (14 tuần đầu: 5 tiết/tuần; 5 tuần cuối: 4 tiết/tuần)
 Học kì II: 18 tuần (85 tiết) (5 tuần đầu: 4 tiết/tuần; 13 tuần sau: 5 tiết/ tuần)
	PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC KÌ I
Tuần
Tên bài dạy, chủ đề
Số tiết
Tiết PPCT
Nội dung điều chỉnh
Nội dung lồng ghép, tích hợp
Dự kiến phương tiện, thiết bị dạy học
1
Phong cách Hồ Chí Minh
1
1
Tích hợp TT HCM, kĩ năng sống
CNTT
Phong cách Hồ Chí Minh (tiếp)
1
2
Tích hợp TT HCM, kĩ năng sống
Các phương châm hội thoại
1
3
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
1
4
Tích hợp kĩ năng sống
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
1
5
2
Đấu tranh cho một thế giới hoà bình *
1
6
Tích hợp kĩ năng sống, BVMT, TT HCM
Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (tiếp) *
1
7
Tích hợp kĩ năng sống, BVMT, TT HCM
Các phương châm hội thoại (tiếp)
1
8
Tích hợp kĩ năng sống
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
1
9
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.
1
10
3
Tuyên bố thế giới về... trẻ em
1
11
Tích hợp kĩ năng sống
Tuyên bố thế giới về... trẻ em (tiếp)
1
12
Tích hợp kĩ năng sống
Các phương châm hội thoại (tiếp)
13
Tích hợp kĩ năng sống
Viết bài Tập làm văn số 1.
2
14, 15
4
Chuyện người con gái Nam Xương
1
16
CNTT
Chuyện người con gái Nam Xương (tiếp)
1
17
CNTT
Xưng hô trong hội thoại
1
18
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
1
19
Tự học có hướng dẫn:Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự.
1
20
Hướng dẫn tự học: Tr.58 SGK tập 1
5
Hướng dẫn đọc thêm:Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
1
21
Cả bài: Đọc thêm Tr.60 SGK tập 1
Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14
1
22
CNTT
 Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14) (tiếp)
1
23
CNTT
Sự phát triển của từ vựng *
1
24
Tích hợp kĩ năng sống, BVMT
Bảng phụ
Sự phát triển của từ vựng (tiếp).
1
25
Tích hợp kĩ năng sống, BVMT
Bảng phụ
6
Truyện Kiều của Nguyễn Du
1
26 
CNTT
Chị em Thuý Kiều
27
Cảnh ngày xuân
1
28
CNTT
Thuật ngữ *
1
29
Tích hợp BVMT
Bảng phụ
Trả bài Tập làm văn số 1.
1
30
7
Kiều ở lầu Ngưng Bích 
1
31
CNTT
Miêu tả trong văn bản tự sự
1
32
Miêu tả trong văn bản tự sự( Tiếp)
1
33
Viết bài Tập làm văn số 2.
2
34, 35
8
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
1
36
CNTT
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga( Tiếp)
1
37
Trau dồi vốn từ
1
38
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.
1
39
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.
1
40
Bảng phụ
9
Trả bài Tập làm văn số 2.
1
41
Chương trình địa phương phần Văn
1
42
Tích hợp kĩ năng sống
Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... Từ nhiều nghĩa)
1
43
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Tổng kết về từ vựng (Từ đồng âm,... Trường từ vựng)
1
44
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Tổng kết về từ vựng (Từ đồng âm,... Trường từ vựng)
1
45
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
10
Đồng chí
1
46
CNTT
Bài thơ về tiểu đội xe không kính *
1
47
Tích hợp BVMT
CNTT
Kiểm tra truyện trung đại
1
48
Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... Trau dồi vốn từ)
1
49
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Nghị luận trong văn bản tự sự.
1
50
11
Đoàn thuyền đánh cá *
1
51
Tích hợp BVMT
CNTT
Đoàn thuyền đánh cá (tiếp) *
1
52
Tích hợp BVMT
Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng)
1
53
Tích hợp kĩ năng sống
Tập làm thơ tám chữ *
1
54
Tích hợp BVMT
Kiểm tra văn 
1
55
12
Bếp lửa 
1
56
Hướng dẫn đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
1
57
Ánh trăng *
1
58
Tích hợp BVMT
Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)
1
59
Tích hợp kĩ năng sống
Bảng phụ
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.
1
60
13
Làng
1
61
CNTT
Làng (tiếp)
1
62
Bản đồ tư duy
Chương trình địa phương phần Văn
1
63
Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
1
64
Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm. 
1
65
Tích hợp kĩ năng sống
14
Lặng lẽ Sa Pa
1
66
Bản đồ tư duy
Lặng lẽ Sa Pa (tiếp)
1
67
Viết bài Tập làm văn số 3 *
2
68, 69
Tích hợp BVMT
Hướng dẫn tự học:Người kể chuyện trong văn bản tự sự.
1
70
Cả bài: đọc thêm. Tr.162 SGK tập 1
15
Chiếc lược ngà
1
71
CNTT
Chiếc lược ngà (tiếp)
1
72
CNTT
Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại,... Cách dẫn gián tiếp)
1
73
Bảng phụ
Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại,... Cách dẫn gián tiếp) (tiếp)
1
74
Bảng phụ
16
Kiểm tra thơ và truyện hiện đại
1
75
Cố hương. *
1
76
Không dạy : Phần viết chữ nhỏ Tr.207 SGK tập 1
Tích hợp BVMT
Bảng phụ
Ôn tập tiếng Việt( tiếp)
1
77
Kiểm tra tiếng Việt
1
78
17
Ôn tập Tập làm văn
1
79
Bảng phụ
Ôn tập Tập làm văn
1
80
Ôn tập Tập làm văn.
1
81
Trả bài Tập làm văn số 3
1
82
18
Trả bài kiểm tra Văn 
1
83
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
1
84
Kiểm tra học kì I.
2
85, 86
Tích hợp kĩ năng sống, BVMT
19
Tập làm thơ tám chữ (tiếp tiết 54)
2
87, 88
Hướng dẫn đọc thêm: Những đứa trẻ
1
89
Trả bài kiểm tra học kì I.
1
90
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC KÌ II
Tuần
Tên bài dạy, chủ đề
Số tiết
Tiết PPCT
Nội dung điều chỉnh
Nội dung lồng ghép, tích hợp
Dự kiến phương tiện, thiết bị dạy học
20
Bàn về đọc sách
1
91
Bàn về đọc sách (tiếp)
1
92
Khởi ngữ
1
93
Bảng phụ
Phép phân tích và tổng hợp.
1
94
21
Luyện tập phân tích và tổng hợp.
1
95
Tiếng nói của văn nghệ
1
96
Tiếng nói của văn nghệ (tiếp)
1
97
Các thành phần biệt lập.
1
98
Bảng phụ
22
Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới 
1
99
Tích hợp kĩ năng sống
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống 
1
100
Tích hợp kĩ năng sống
Chương trình địa phương( phần tiếng Việt)
1
101
Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
1
102
23
Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten.
1
103
Tích hợp kĩ năng sống
Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (tiếp)
1
104
Viết bài Tập làm văn số 5 *
2
105
106
24
Các thành phần biệt lập (tiếp)
1
107
Bảng phụ
Liên kết câu và liên kết đoạn văn 
1
108
Bảng phụ
Liên kết câu và liên kết đoạn văn(luyện tập).
1
109
Bảng phụ
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
1
110
25
Hướng dẫn đọc thêm: Con cò
1
111
Mùa xuân nho nhỏ 
1
112
Tích hợp kĩ năng sống
Mùa xuân nho nhỏ (tiếp
1
113
Tích hợp kĩ năng sống
Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí*
1
114
Tích hợp BVMT: liên hệ ra đề liên quan đến đề tài MT
Trả bài Tập làm văn số 5.
1
115
26
Viếng lăng Bác
116
Tích hợp tư tưởng HCM. Tích hợp kĩ năng sống
Viếng lăng Bác (tiếp)
1
117
Tích hợp tư tưởng HCM. Tích hợp kĩ năng sống
CNTT
Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
1
118
Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) *
1
119
Tích hợp BVMT: liên hệ ra đề liên quan đến đề tài MT
Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
1
120
CNTT
Viết bài Tập làm văn số 6 học sinh làm ở nhà.
 27
Sang thu
1
121
CNTT
Nói với con
1
122
CNTT
Nghĩa tường minh và hàm ý
1
123
Bảng phụ
Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
1
124
Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
1
125
Bảng phụ
28
Mây và sóng *
1
126
Tích hợp BVMT: liên hệ. mẹ và mẹ thiên nhiên.
CNTT
Ôn tập về thơ
1
127
Bảng phụ
Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp)
1
128
Bảng phụ
Kiểm tra Văn (phần thơ) *
1
129
Tích hợp BVMT: ra đề liên quan vấn đề MT
Trả bài Tập làm văn số 6.
1
130
 29
Tổng kết phần văn bản nhật dụng *
2
131
132
Tích hợp BVMT: liên hệ. Nhắc các VB liên quan trực tiếp đến MT.
Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
1
133
Viết bài Tập làm văn số 7.
2
134
135
 30
Hướng dẫn đọc thêm: Bến quê
1
136
Tích hợp kĩ năng sống
Những ngôi sao xa xôi
2
137
138
Tích hợp BVMT: liên hệ MT bị hủy hoại nghiêm trọng trong chiến tranh.
CNTT
Ôn tập Tiếng Việt lớp 9 
1
139
Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
1
140
31
Ôn tập về truyện
1
141
Bảng phụ
Kiểm tra Văn( phần truyện)
1
142
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
1
143
Ôn tập tiếng Việt ( tiếp)
1
144
Kiểm tra Tiếng Việt 
1
145
 32
Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
1
146
Trả bài Tập làm văn số 7
1
147
Tổng kết về ngữ pháp 
1
148
 Biên bản
1
149
Luyện tập viết biên bản
1
150
33
Bố của Xi mông
1
151
Bố của Xi mông (tiếp)
1
152
Tổng kết về ngữ pháp( tiếp)
1
153
Tổng kết về ngữ pháp (tiếp)
1
154
Hợp đồng
2
155
 34
Con chó Bấc *
2
156
157
Tích hợp BVMT: liên hệ. quan tâm săn sóc loài vật.
CNTT
Tổng kết Văn học nước ngoài.
1
158
CNTT
Tổng kết Văn học nước ngoài.
1
159
CNTT
Luyện tập viết hợp đồng 
1
160
35
Tổng kết Tập làm văn
1
161
Tổng kết Tập làm văn 
1
162
Tổng kết Tập làm văn( tiếp)
1
163
Ôn tập Tập làm văn
1
164
Ôn tập tiếng Việt
1
165
 36
Tổng kết Văn học
1
166
Tổng kết Văn học( tiếp)
1
167
Trả bài kiểm tra Văn+Tiếng Việt
1
168
Kiểm tra học kì II
2
169
170
37
Bắc Sơn
1
171
Bắc Sơn (tiếp)
1
172
Thư, điện
1
173
Tích hợp kĩ năng sống
Trả bài kiểm tra học kì II
1
174
175

Tài liệu đính kèm:

  • docxPHAN_PHOI_CHUONG_TRINH_CHINH_KHOA_VAN_9.docx