Kế hoạch dạy học theo chủ đề môn Mĩ thuật 8 năm học 2015 - 2016

Bài 1: Trang trí quạt giấy

Bài 4: Tạo dáng và trang trí chậu cảnh

Bài 6: Trình bày khẩu hiệu

Bài 11: Trình bày bìa sách

Bài 11b: Trình bày bìa sách

Bài 15: Tạo dáng và trang trí mặt nạ

Bài 15b: Tạo dáng và trang trí mặt nạ

Bài 2: Sơ lược mỹ thuật thời Lê từ thế kỷ XV đến XVIII

Bài 5: Một số công trình tiêu biểu mỹ thuật Lê

Bài 10: Sơ lược mỹ thuật Việt Nam 1954 -1975

Bài 14: Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam 1954 - 1975

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 90Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học theo chủ đề môn Mĩ thuật 8 năm học 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kế hoạch dạy học theo chủ đề môn mĩ thuật 8 
 Năm học 2015 - 2016	
 Cả năm : 37 tuần
 HKI: 19 tuần ( 19 tiết )
 HKII: 18 tuần (18 tiết )
Học Kỳ I
Chủ đề
Tiêu đề tiết dạy
Tiết
theo
Chủ
đề
Tiết theo chương trình cả năm
Tuần
I. Trang trí ứng dụng
Bài 1: Trang trí quạt giấy
1
1
1
Bài 4: Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
1
2
2
Bài 6: Trình bày khẩu hiệu
1
3
3
Bài 11: Trình bày bìa sách 
1
4
4
Bài 11b: Trình bày bìa sách 
2
5
5
Bài 15: Tạo dáng và trang trí mặt nạ
1
6
6
Bài 15b: Tạo dáng và trang trí mặt nạ
2
7
7
II. Lịch sử MT Việt Nam
Bài 2: Sơ lược mỹ thuật thời Lê từ thế kỷ XV đến XVIII
1
8
8
Bài 5: Một số công trình tiêu biểu mỹ thuật Lê
2
9
9
Bài 10: Sơ lược mỹ thuật Việt Nam 1954 -1975
1
10
10
Bài 14: Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam 1954 - 1975
2
11
11
III. Tĩnh vật
Bài 7: Lọ hoa và quả 
1
12
12
Bài 8: Lọ hoa và quả 
2
13
13
IV.Nhà trường
V. Gia đình
Bài 9: Đề tài ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 
1
14
14
Bài 9b: Đề tài ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 
2
15
15
Bài 12: Đề tài gia đình 
1
16
16
Bài 12b: Đề tài gia đình 
2
17
17
Kiểm tra học kỳ I: Đề tài tự do
1
18
18
Kiểm tra học kỳ I: Đề tài tự do
2
19
19
HọC Kỳ ii
Chủ đề
Tiêu đề tiết dạy
Tiết
theo
Chủ
đề
Tiết theo chương trình cả năm
Tuần
 I.Thiếu nhi
Bài 24: Đề tài ước mơ của em
1
20
20
II. Vẽ tranh
Bài 24b: Đề tài ước mơ của em
2
21
21
Bài 28: Minh họa truyện cổ tích
1
22
22
Bài 28b: Minh họa truyện cổ tích 
2
23
23
II. Trang trí ứng dụng 
Bài 22: Vẽ tranh cổ dộng 
1
24
24
Bài 23: Vẽ tranh cổ dộng 
2
25
25
Bài 25: Trang trí lều trại
1
26
26
III. Vẽ theo mẫu
IV. Xé dán giấy
Bài 18: Vẽ chân dung 
1
27
27
Bài 19: Vẽ chân dung 
2
28
28
Bài 26: Giới thiệu tỉ lệ cơ thể và tập vẽ dáng người
1
29
29
Bài 27: Giới thiệu tỉ lệ cơ thể và tập vẽ dáng người
2
30
30
Bài 31: Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả 
1
31
31
Bài 31b: Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả 
2
32
32
IV. Lịch sử MT phương Tây
Bài 20: Sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương Tây từ cuối XIX đến đầu XX
1
33
33
Bài 29: Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của trường phái Hội họa ấn tượng.
2
34
34
Kiểm tra học kỳ II: Đề tài tự chọn
1
35
35
Kiểm tra học kỳ II: Đề tài tự chọn
2
36
36
Trưng bày kết quả học tập
1
37
37
Kế hoạch dạy học theo chủ đề Mỹ THUậT 9
 Cả năm : 37 tuần
HKII: 18 tuần (18 tiết)
Chủ đề
Tên bài
Tiết
theo
Chủ
đề
Tiết theo chương trình cả năm
Tuần
I.Quê hương
Bài 5: Đề tài phong cảnh quê hương 
1
20
20
Bài 5b: Đề tài phong cảnh quê hương 
2
21
21
Bài 10: Đề tài lễ hội 
1
22
22
Bài 10b: Đề tài lễ hội 
2
23
23
II.Trang trí ứng dụng
Bài 4: Tạo dáng và trang trí túi xách
1
24
24
Bài 9: Tập phóng tranh ảnh 
1
25
25
Bài 9b: Tập phóng tranh ảnh 
2
26
26
Bài 11: Trang trí hội trường
1
27
27
Bài 15: Tạo dáng và trang trí thời trang 
1
28
28
Bài 15b: Tạo dáng và trang trí thời trang 
2
29
29
III.Lịch sử mĩ thuật Việt nam
IV.Lịch sử mĩ thuật thế giới
Bài 1: Sơ lược mĩ thuật thời nguyễn
1
30
30
Bài 12: Sơ lược mĩ thuật ít người
1
31
31
Bài 6: Chạm khắc gỗ đình làng
1
32
32
Bài 17: Sơ lược một số nền mĩ thuật Châu á
1
33
33
V.Vẽ tĩnh vật
VI. Vẽ người
Bài 2: Tĩnh vật 
1
34
34
Bài 3: Tĩnh vật 
2
35
35
Bài 13: Tập vẽ dáng người
1
36
36
Bài 18 : Đề tài tự chọn
1
37
37
 Người thực hiện
 Trần Mạnh Hiếu

Tài liệu đính kèm:

  • docChu_de_mon_MT_89.doc