Kế hoạch giảng dạy bộ môn Tiếng Anh 7

Phân phối nội dung giảng dạy Học kỳ I Học kỳ II Cả năm

Tổng số tiết học 51 tiết 48 tiết 99 tiết

Các tiết kiểm tra 1 tiết 2 tiết 2 Tiết 4 tiết

Các tiết kiểm tra học kỳ 1 tiết 1 tiết 2 tiết

Tổng 54 (tiết) 51 (tiết) 105 (tiết)

 

doc 14 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 540Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy bộ môn Tiếng Anh 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHềNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN CHÂU THÀNH
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGÔ HỮU HẠNH
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MễN 
Giáo viên thực hiện: Phan Đức Quán
Tiếng Anh 7
1. Chương trình khung.
Phân phối nội dung giảng dạy
Học kỳ I
Học kỳ II
Cả năm
Tổng số tiết học 
51 tiết
48 tiết
99 tiết
Các tiết kiểm tra 1 tiết
2 tiết
2 Tiết
4 tiết
Các tiết kiểm tra học kỳ
1 tiết
1 tiết
2 tiết
Tổng
54 (tiết)
51 (tiết)
105 (tiết)
2. Kế hoạch chi tiết 
HỌC KỲ I
 19 tuần = 54 tiết
TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY
MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
CHUẨN BỊ
1
1
2
3
Ôn tập/ kiểm tra
Unit 1: Back to school. 
 A1- 2
Unit 1: A3-5
- Ôn tập lại kiến thức đã học ở lớp 6. Kiểm tra đánh giá kiến thức sau kì nghỉ hè. 
- Giới thiệu, ôn luyện các mẫu cấu trúc dùng để chào hỏi và giới thiệu về nhau. Luyện nghe, thực hành lời hỏi và đáp lại lời chào.
- Luyện kĩ năng đọc hiểu, luyện cách chào hỏi, luận nghe hiểu theo tình huống trong tranh.
SGK - SGV
G/ án Băng, đài
bảng phụ
2
4
5
6
Unit 1: B1-2
Unit 1: B 4-5
Unit 1: B 6
- Thực hành hỏi và trả lời về bản thân, ôn lại các từ hỏi bắt đầu bằng “Wh”
- Giới thiệu cấu trúc mới với “How far....from...to ...?. It is about ...... meters / kilometers”
Luyện cấu trúc mới.
- Luyện nghe hiểu, nhận biết những địa danh trong tranh, luyện hỏi đáp về thông tin cá nhân qua hoạt động phiếu điều tra.
SGK, SGV
G/án, Băng đài
bảng phụ
3
7
8
9
Unit 2: Personal information. A1-2
Unit 2: A3-4
Unit 2: A5 
- Giới thiệu ngữ liệu mới, hướng dẫn cách đọc số diện thoại, và nhận biết số điện thoại qua nghe, giới thiệu cách hỏi và cho số điện thoại.
- Giới thiệu cách nói chuyện qua điện thoại, giới thiệu cách hỏi và cho số điện thoại
- Giới thiệu cách nói chuyện qua điện thoại, cách dàn xếp một cuộc hẹn. Giới thiệu thêm về ngôn ngữ dùng qua điện thoại, sắp xếp kế hoạch.
SGK, SVG
G/ án, 
bảng phụ
4
10
11
12
Unit 2: B1-2 
Unit 2: B3-4
Unit 3: B6-7
- Giới thiệu số thứ tự, nói, viết được số thứ tự, nói về tên các ngày trong tháng.
- Giới thiệu về các tháng, giúp học sinh luyện hỏi và trả lời các câu hỏi về ngày sinh nhật, luyện cách sử dụng thì tương lai đơn
- Luyện kỹ năng đọc hiểu, mở rộng qua kỹ năng viết sử dụng thì tương lai đơn
SGK, SGV
G/ án, Băng đài 
bảng phụ
5
13
14
15
 Unit 3: At home. A1-2
Unit 3: A3
Unit 3: B1-2
- Giới thiệu ngữ liệu tả các phòng trong nhà, các loại đồ đạc và trang thiết bị. Sử dụng các tính từ để luyện nói các câu cảm thán trong lời khen và lời phàn nàn.
- Luyện nói tên các đồ vât và các giới từ chỉ vị trí, hỏi và trả lời tên các đồ vật, vị trí các đồ vật với “Is there a. và Are there any?”
- Luyện hỏi và trả lời về việc làm và nơi làm việc, luyện kỹ năng đọc hiểu. 
SGK, SGV 
G/án Băng đài
bảng phụ
6
16
17
18
Unit 3 : B3-4
Unit 3 : B5
Language Focus 1
- Luyện cách định nghĩa từ và định nghĩa nghề nghiệp, luyện nghe để nhận thông tin cụ thể.
- Luyện mở rộng hỏi và trả lời về thông tin về một căn hộ cho thuê. Giới thiệu cách nói so sánh với tính từ dài.
- Ôn lại cho học sinh cách sử dụng thì hiện tại đơn, tương lai đơn và cách đọc số điện thoại, luyện tập với câu so sánh và giới từ chỉ vị trí, cách định nghĩa về nghề nghiệp, các từ hỏi về thông tin cá nhân.
SGK, SGV
Đài băng 
G/án
bảng phụ
7
19
20
21
Written test 1
Unit 4: At school. A1-2
Unit 4: A3 - 4
- Kiểm tra đánh giá kiến thức đã học của HS qua các bài học 1, 2, 3. Rèn kỹ năng viết và đọc hiểu cho HS
- Ôn lại các cách nói giờ, luyện hỏi và trả lời về giờ và thời gian các hoạt động.
- Luyện nghe về thời gian biểu các môn học, hỏi và trả lời về các môn học và thời gian các môn học của các bạn trong tranh.
Đề, Đáp án
Băng, đài, bảng phụ
8
22
23
24
Unit 4: A5-6
Test correction.
Unit 4: B1-2
- Luyện hỏi đáp về giờ học, thời gian biểu các môn học hàng tuần. Luyện kỹ năng đọc hiểu và tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa trường học ở Mỹ và ở Việt Nam.
- Giúp học sinh nhận ra được những phần kiến thức đã vận dụng được và thấy được những phần kiến thức còn sai sót, chưa vận dụng tốt trong những câu hỏi kiểm tra để có thể khắc phục trong các bài học và kiểm tra tới
- Giới thiệu chủ đề qua nghe, nói để mô tả về cách bài trí thư viện, cách tìm vị trí các loại sách trong thư viện.
SGK, SGV
G/án Băng đài, bảng phụ
9
25
26
27
Unit 4: B3 - 4
Unit 5: Work and play. A1
Unit 5: A2
- Luyện nghe để điền vị trí các loại sách, giá sách trong thư viện. Luyện đọc hiểu để tìm một số thông tin về thư viện lớn nhất thế giới.
- Giới thiệu ngữ liệu về các môn học và nội dung các môn học, luyện hỏi và trả lời về các môn học đó.
- Luyện kỹ năng đọc hiểu để tìm hiểu thông tin về tình hình học tập của Ba và môn học yêu thích, khả năng của Ba về các môn học
SGK, SGV
G/án Băng đài
Bảng phụ, phiếu học tập
10
28
 29
30
Unit 5: A4-5
Unit 5: B1-2
Unit 5: B3
- Luyện nghe để nắm được các tiết học của Ba và Hoa trong một ngày. Luyện đọc hiểu để tìm hiểu thêm thông tin về các môn học ở trường, nắm chắc các từ vựng liên quan đến các môn học.
- Giới thiệu các hoạt động trong giờ ra chơi và luyện kỹ năng nghe nối thông tin xem ai đó đang chơi gì trong giờ ra chơi.
 Luyện kỹ năng đọc hiểu để tìm hiểu thông tin về các hoạt động trong giờ nghỉ của học sinh Mỹ, so sánh với các hoạt động trong giờ nghỉ của học sinh Việt Nam.
SGK, SGV
G/án, băng đài, bảng phụ
 11
31
32
33
Unit 6: After school. A1 
Unit 6: A2
Unit 6: A3-4
- Giới thiệu các cấu trúc câu dùng để nói về các hoạt động ngoài giờ học.
- Luyện hỏi và trả lời về các hoạt động ngoài giờ học, sử dụng các trạng từ tần suất.
- Luyện kỹ năng đọc hiểu, xem tranh và đoán các nhân vật trong tranh đang làm gì. 
SGK, SGV
G/án Băng đài,b. phụ,p. 
h. tập
12
34
35
36
Unit 6: B1
Unit 6 : B2
Unit 6: B3
- Giới thiệu các cấu trúc câu sử dụng để mời, chấp nhận lời mời và từ chối lời mời.
- Luyện kỹ năng đọc hiểu để nêu tên những hoạt động hoặc tổ chức dành cho lứa tuổi thiếu niên.
- Giới thiệu các mẫu cấu trúc sử dụng trong việc xếp lịch, giới thiệu các mẫu ví dụ cho lời mời, nhận, từ chối lời mời, sắp xếp lịch gặp nhau.
SGK, SGV
G/án 
Bảng phụ, phiếu học tập
13
37
38
39
Language Focus 2
Written test 2
Unit 7: At home and away.
 A1
- Ôn luyện, làm bài tập với thì hiện tại tiếp diễn, các trạng từ tần suất với thì hiện tại đơn.
- Kiểm tra đánh giá kiến thức đã học của HS qua các bài học 4, 5, 6. Rèn kỹ năng viết và đọc hiểu cho HS.
- Giới thiệu chủ đề bài học và luyện tập nói về các hoạt động học tập cũng như các ngày nghỉ lễ của một h/ sinh. 
SGK, SGV 
G/án, 
Đề kiểm tra
14
40
41
42
Unit 7: A2
Unit 7: A3-4
Test correction
- Rèn kỹ năng đọc hiểu về một lá thư kể về các kỳ nghỉ của học sinh Mỹ, so sánh với các kỳ nghỉ của học sinh Việt Nam.
- Rèn kỹ năng nghe về các ngày lễ kỷ niệm của nước Mỹ và đọc hiểu về cuộc sống, học tập và nghỉ ngơi của một học sinh.
- Giúp học sinh nhận ra được những phần kiến thức đã vận dụng được và thấy được những phần kiến thức còn sai sót, chưa vận dụng tốt trong những câu hỏi kiểm tra để có thể khắc phục trong các bài học và kiểm tra tới
SGK, 
SGV
Đài băng
Bảng phụ
15
43
44
45
Unit 7: B1-2
Unit 7: B3-4
Unit 8: Places. A1-2
- Luyện kỹ năng đọc hiểu về thông tin của một lá thư kể về công việc, các ngày nghỉ, kỳ nghỉ của bố mẹ Tim và bài khoá về công việc, ngày nghỉ, kỳ nghỉ của bố Hoa 
- Luyện tìm hiểu, thống kê giờ làm việc, ngày nghỉ, kỳ nghỉ trong một tuần của bố Hoa và bố Tim, so sánh công việc, ngày và kỳ nghỉ của bố Tim và bố Hoa.
- Gọi tên Tiếng Anh một số địa danh, nơi chốn, giới thiệu và luyện tập cách hỏi và trả lời về chỉ đường, chỉ phương hướng.
SGK, SGV
G/án 
Bảng phụ, 
Băng, đài
16
46
47
48
Unit 8: A 3 - 5
Unit 8: B1 
Unit 8: B2-3
- Thực hành hỏi, đáp về nơi chốn và vị trí, nhận biết các cửa hàng, cửa hiệu, cơ quan. Luyện hỏi đáp về khoảng cách giữa hai địa điểm, nơi chốn.
- Luyện tập với câu yêu cầu, hỏi và trả lời về giá cả của một số vật có liên quan tới bưu điện
- Luyện kỹ năng đọc hiểu để tìm hiểu xem Hoa và Lan tới bưu điện làm gì sau khi tan học. Luyện tập làm các đoạn hội thoại tương tự để hỏi giá cả của một số đồ vật. 
SGK, SGV
G/án 
Bảng phụ, 
Băng đài 
17
49
50
51
Unit 8: B4-5
Revision
Revision
- Luyện nghe để lấy thông tin về gía cả một số vật, tổng giá trị và số tiền thừa, hỏi và trả lời thông tin cá nhân.
- Ôn tập kiến thức đã học về từ vựng trong học kỳ 1, cách vận dụng các từ vựng đó vào các cấu trúc câu và ngữ cảnh thành thạo.
- Ôn tập các nội dung kiến thức ngữ pháp đã học: HTTD, HTHT. Các dạng so sánh của tính từ, Be going to, QKĐ, ... làm bài tập vận dụng, tiếp tục ôn cấu trúc ngữ pháp đã học với câu cảm.
SGK, SGV
G/án 
Bảng phụ, phiếu học tập
18
52
53
Revision 
Test for the first term
- Ôn tập các nội dung kiến thức ngữ pháp đã học: HTĐ, TLĐ, TLG, HTTD. Các dạng so sánh của tính từ, Be going to, QKĐ, . làm bài tập vận dụng, tiếp tục ôn cấu trúc ngữ pháp đã học với câu cảm.
- Kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh trong học kỳ I. Luyện kỹ năng đọc, viết và vận dụng tốt cấu trúc ngữ pháp.
SGK, SGV
G/án 
phiếu học tập.
Đề KT
19
54
Test correction
- Giúp học sinh nhận ra được những phần kiến thức đã vận dụng được và thấy được những phần kiến thức còn sai sót, chưa vận dụng tốt trong những câu hỏi kiểm tra để có thể khắc phục trong các bài học và kiểm tra tới.
Đề kiểm tra
Học kỳ II 
16 tuần x 3 tiết = 48 tiết
 1 tuần x 2 tiết = 2 tiết
 1 tuần x 1 tiết = 1 tiết
Tuần
 ( 1 )
Tiết
( 2 )
Tên bài dạy
( 3 )
Mục tiêu
( 5 )
Cbị thầy
( 6 )
20
55
56
57
Unit 9: At home and way. A1 
Unit 9: A2
Unit 9: A3-4
- Giới thiệu chủ đề bài học về những việc đã xảy ra trong quá khứ với to be và động từ thường.
- Luyện phát triển kỹ năng đọc hiểu một đoạn văn về chuyến tham quan của gia đình Robinson ở hồ cá Tri Nguyên.
- Luyện kỹ năng nghe hiểu một đoạn văn về chuyến đi của gia đình Robinson và đọc hiểu tìm thông tin trong trang nhật ký của Ba.
SGK, SGV Băng, đài, bảng phụ
21
58
59
60
Unit 9: B1- 2 
Unit 9: B3- 4
Language focus 3 
- Luyện các kỹ năng để thực hành với thì quá khứ đơn, hỏi đáp với các câu trả lời ngắn sử dụng thì quá khứ đơn.
 Luyện đọc hiểu tìm thông tin qua đoạn văn về Hoa, sử dụng thì quá khứ đơn và luyện tập thêm về thì quá khứ đơn.
- Luyện tập các dạng bài tập hỏi và trả lời về giá tiền, sử dụng các giới từ chỉ vị trí, các bài tập về thì quá khứ đơn, hiện tại đơn.
SGK,
SGV
G/án, Băng, đài, bảng phụ
22
61
62
63
Unit 10. Health and Hygiene. A1-2
Unit 10 : A3- 4
Unit 10: B1
- Giới thiệu chủ đề bài học, luyện kỹ năng đọc hiểu một lá thư, nghe để sắp xếp các hoạt động của Hoa.
- Luyện kỹ năng đọc hiểu về công việc của Ba qua nhật ký công việc, cách viết nhật ký công việc, hỏi đáp về các công việc đó. Hoàn thành lá thư của Hoa viết cho mẹ với các thông tin còn thiếu.
- Luyện tìm hiểu thông tin về cảm giác, suy nghĩ của ai đó tại một phòng khám nha khoa.
SGK, SVG, g/ án. Băng, đài, bảng phụ
23
64
65
 66
Unit 10: B2-3
Unit 10: B4- 5
Unit 11: Keep fit, stay healthy. A1
- Luyện phát triển kỹ năng nghe hiểu để trả lời các thông tin về Dr Lai, đọc hiểu về công việc của bác sĩ Lai.
- Luyện kỹ năng nói hỏi và trả lời về nguyên nhân của các vấn đề xung quanh bệnh sâu răng, thực hành viết tờ cổ động về việc chăm sóc răng miệng.
- Luyện tìm hiểu thông tin về một đợt kiểm tra sức khỏe cho học sinh của một trường học.
SGK, SGV
G/ án, Băng đài, bảng phụ
24
 67
 68
 69
Unit 11: A2- 3
Unit 11: B1
Unit 11: B3
- Luyện nghe tìm thông tin còn thiếu của một đoạn hội thoại, hỏi đáp về các thông tin cá nhân, tình trạng sức khoẻ của ai đó.
- Luyện hỏi và trả lời các thông tin về tình trạng sức khoẻ của ai đó.
- Luyện nghe để hoàn thành số liệu về tổng số ngày nghỉ của một lớp do mắ một số bệnh thông thường.
SGK,
SGV, g/ án. Băng đài
bảng phụ
phiếu học tập
25
 70
 71
 72
Unit 11: B4
Written Test 3
Unit 12: Let’s eat. A1- 2
- Giới thiệu ngữ liệu về bệnh cảm cúm và cách phòng chống, luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinh.
- Kiểm tra đánh giá kiến thức đã học của HS qua các bài học 9, 10, 11. Rèn kỹ năng viết và đọc hiểu cho HS.
- Giới thiệu ngữ liệu về các loại thực phẩm, rau củ quả thông dụng, sử dụng so/ too, neither/ either để diễn tả sự đồng tình hoặc không đồng tình với sở thích đó.
SGK, SGV
G/án
Băng đài
bảng phụ
26
 73
74
 75
Unit 12: A3 - 4
Test correction
Unit 12: B1
- Luyện kỹ năng đọc để nắm được tiến trình chế biến một món ăn nào đó, luyện nói về những công việc mình làm ngày hôm qua.
- Giúp học sinh nhận ra được những phần kiến thức đã vận dụng được và thấy được những phần kiến thức còn sai sót, chưa vận dụng tốt trong những câu hỏi kiểm tra để có thể khắc phục trong các bài học và kiểm tra tới.
- Giới thiệu ngữ liệu về cách giữ gìn sức khỏe thông qua các món ăn vệ sinh hàng ngày.
Đề - Đáp án
SGK, SGV, G/án
Đài băng
bảng phụ
27
76
77
78
Unit 12: B2
Unit 12: B4
Language focus 4 
- Luyện phát triển kỹ năng đọc hiểu về một chế độ ăn uống cân bằng, hợp lý, hợp vệ sinh.
- Luyện nghe để tìm thông tin về những thức ăn, đồ uống mà Lan, Ba, Nga và Hoa ăn và uống.
- Luyện các bài tập với thì quá khứ đơn, cách sử đúng với so/ too, neither/ either. Đọc và hoàn thành tiến trình chế biến món dưa chuột trộn
SGK, SGV
Giáo án
Băng đài
bảng phụ
28
79
 80
 81
Unit 13: Activities. A1- 3
Unit 13: A4 - 5
Unit 13: B1
- Giới thiệu ngữ liệu về các hoạt động thể thao và giải trí phổ biến, cách sử dụng tính từ và trạng từ, sử dụng tính từ và trạng từ tương ứng.
- Luyện kỹ năng đọc hiểu để tìm hiểu thông tin về một câu lạc bộ thể thao đặc biệt và hữu ích, luyện tập với các trạng từ tương ứng với các tính từ đã cho.
- Giới thiệu ngữ liệu về các cấu trúc câu đề nghị, câu mời, cách đáp lại (đồng ý hoặc không đồng ý)
SGK, SGV
G/án
bảng phụ
Băng đài
29
82
 83
84
Unit 13: B2 
Unit 14: B3
Unit 14: Freetime fun. A1
- Luyện nói và lập các đoạn hội thoại dựa vào đoạn hội thoại mẫu và các bức tranh để luyện các câu mời, gợi ý.
- Giới thiệu ngữ liệu để tìm hiểu thông tin về thế giới dưới nước và sự phát minh ra dụng cụ để đI lại dưới nước một cách dễ dàng.
- Giới thiệu ngữ liệu về TV và các chương trình TV, diễn đạt những gì mình thích hơn trên TV.
SGK SGV
G/án, Băng đài
bảng phụ
 30
85
 86
87
Unit 14: A2
Unit 14: A3
Unit 14: B1- 2
- Luyện kỹ năng đọc hiểu tìm hiểu các hoạt động ưa thích vào thời gian rảnh rỗi, dựa vào đoạn hội thoại mẫu và các tờ quảng cáo, lập các đoạn hội thoại tương tự.
- Giới thiệu ngữ liệuđể luyện đọc hiểu về lịch sử và phát triển của chiếc TV cách đây 30 năm cho đến bây giờ.
- Giới thiệu ngữ liệu về các chương trình TV dành cho mọi lứa tuổi, sự ưa thích các chương trình TV của từng lứa tuổi. Nghe và điền thời gian cho các chương trình của các lứa tuổi
SGK, SGV, giáo án
Băng đài
bảng phụ
31
88
 89
90
Unit 14: B3- 4
Written Test 4
Unit 15: Going out. A1
- Luyện tìm hiểu một số chương trình phổ biến trên TV, hoàn thành đoạn văn viết về các chương trình dành cho thiếu niên và sự phổ biến của TV và các phương tiện truyền thông hiện đại khác.
- Kiểm tra đánh giá kiến thức đã học của HS qua các bài học 9, 10, 11. Rèn kỹ năng viết và đọc hiểu cho HS.
- Giới thiệu ngữ liệu về các trò chơi điện tử và tác động của chúng tới giới trẻ ngày nay.
SGK, SGV
G/án 
bảng phụ
 Băng đài, đề kiểm tra
32
91
92
93
Unit 15: A2
Test correction
Unit 15: B1
- Giới thiệu ngữ liệu để đọc hiểu về các trò chơi điện tử, lợi ích và bất lợi của chúng đối với mọi người.
- Giúp học sinh nhận ra được những phần kiến thức đã vận dụng được và thấy được những phần kiến thức còn sai sót, chưa vận dụng tốt trong những câu hỏi kiểm tra để có thể khắc phục trong các bài học và kiểm tra tới.
- Giới thiệu và so sánh cuộc sống ở nông thôn và cuộc sống ở thành phố, sở thích sống ở nông thôn hay thành phố.
SGK, SGV
G/án 
bảng phụ
đài băng
33
94
95
96
Unit 15: B2- 3
Unit 15: B4
Unit 16: People and places. A1- 2
- Luyện hỏi đáp về sở thích cá nhân về nơi sống, lý do của các sở thích đó, đọc hiểu về sự thích nghi nhanh chóng của Hoa với cuộc sống ở thành phố.
- Luyện nghe hiểu để nối các hoạt động trong tranh với tên người tương ứng.
- Giới thiệu chủ đề các nước, thủ đô của các nước Đông Nam á.
Đài băng
SGK SGV, Giáo án, bảng phụ
34
97
 98
 99
Unit 16: A3- 4 
Unit 16: B1- 2 
Unit 16: B4
- Luyện nghe và hoàn thành lịch trình bay tới các nước của một phi công,đọc hiểu một số loại hình hấp dẫn khách du lịch của một số điểm đến nổi tiếng ở ĐôngNam á.
- Giới thiệu ngữ liệu về các nhân vật nổi tiếng, tiểu sử của họ. Luyện nói về các nhân vật nổi tiếng mà mình thích.
- Luyện đọc hiểu về các nhân vật nổi tiếng và các cống hiến của họ cho thế giới.
SGK, SGV
G/án 
Băng đài
Bảng phụ
35
100
101
102
Unit 16: B5
Language focus 5
Revision
- Luyện nghe để hoàn thành các thông tin về tiểu sử của Bác Hồ.
- Luyện tập cách sử dụng tính từ và trạng từ trong câu, các động từ khuyết thiếu và các thì
- Ôn tập tổng hợp những kiến thức đã học trong học kỳ II, và cả năm học về cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, cách vận dụng các cấu trúc câu và từ vào bài tập.
SGK,
SGV G/án Băng đài
bảng phụ
36
103
104
Revision
Test for the second term
- Ôn tập tổng hợp những kiến thức đã học trong học kỳ II, và cả năm học về cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, cách vận dụng các cấu trúc câu và từ vào bài tập.
- Kiểm tra đánh giá kiến thức của HS trong năm học. Luyện kỹ năng đọc, viết.
SGK, STK
G/án
Đề KT
37
105
Test correction
- Giúp học sinh nhận ra được những phần kiến thức đã vận dụng được và thấy được những phần kiến thức còn sai sót, chưa vận dụng tốt trong những câu hỏi kiểm tra để có thể khắc phục trong các bài học và kiểm tra năm học tới.
Đề KT

Tài liệu đính kèm:

  • docKE HOACH ANH VAN 7.doc