Kế hoạch giảng dạy môn Sinh 9 năm học 2012 – 2013

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức: Giúp các em nắm được:

- Hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn, kỹ thuật chạy bền, thuộc và thực hiện tốt bài thể dục tay không

- Nâng cao kỹ thuật nội dung tự chọn.

- Hoàn thiện và nâng cao thành tích nội dung nhảy xa, nhảy cao

2. Về kỹ năng: rèn cho học sinh các kỹ năng:

- Thực hiện động tác.

- Giải quyết tình huống trong cuộc sống.

- Phân tích tình huống.

- Các thao tác thực hành khác.

3. Về tư duy: Biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng trung lao động sản xuất, Phân tích các tình huống cụ thể, biết cách rèn luyện thân thể.

4. Về thái độ: Yêu thích bộ môn, yêu thích tập luyện TDTT, có ý thức bảo vệ sức khỏe, rèn luyện thân thể.

 

doc 42 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 311Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giảng dạy môn Sinh 9 năm học 2012 – 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-Hệ thống ,khắc sâu các kiến thức đã học trong các chương trình sinh học 6-7-8-9.
- SGK-tranh vẽ bảng phụ
- SGK-Vở
Vấn đáp
36
70
Tổng kết chương trình toàn cấp (T3 )
-Hệ thống ,khắc sâu các kiến thức đã học trong các chương trình sinh học 6-7-8-9.
- SGK-tranh vẽ bảng phụ
- SGK-Vở
Vấn đáp
DUYỆT CỦA BGH DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG CM NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
2. Môn :SINH 7
Tuần
Tiết
Tên bài
Yêu cầu
Ghi chú
1
1
Thế giới động vật đa dạng và phong phú
-Hiểu được thế giới động vật đa dạng và phong phú như thế nào;do đâu đem đến.
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
2
Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
-Phân biệt được thực vật với động vật,biết vai trò của động vật;biết đặc điểm chung của động vật
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
3,4
2
3
Chương I :Ngành động vật nguyên sinh
ThựchànhQuan sát một số động vật nguyên sinh
-Nhận biết được một số động vật nguyên sinh về hình thái.Biết cách gây nuôi một số động vật nguyên sinh
-SGK-tranh vẽ- mẫu vật-dụng cụ TH- bảng phụ
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 3
4
Trùng roi
-Nắm được đặc điểm,dinh dưỡng,sinh sản của trùng roi .
- tranh vẽ- mẫu vật- bảng phụ
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 2,3
3
5.
Trùng biến hình và trùng giày
-Nắm được đặc điểm,dinh dưỡng,sinh sản của trùng biến hình và trùng giày;phân biệt trùng biến hình và trùng giày.
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
6
Trùng kiết lỵ và trùng sốt rét
-Nắm được đặc điểm cấu tạo ,dinh dưỡng,sinh sản của trùng kiết lỵ và trùng sốt rét.
Biết cách phòng tránh động vật nguyên sinh nguy hiểm gây bệnh cho người.
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
Mục 1,2
4
7
Đặc điểm chung.Vai trò của động vật nguyên sinh
-Nắm được một số đặc điểm chung của động vật nguyên sinh và vai trò thực tiễn của chúng đối với tự nhiên và con người .
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
8
Chương II : Ngành ruột khoang
Thuỷ tức
-Tìm hiểu hình dạng , di chuyển,sinh sản và dinh dưỡng của thuỷ
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
3,4
5
9
Đa dạng của ngành ruột khoang
-Biết được sự đa dạng ,phong phú của ruột khoang; sự thích nghi với lối sống tự do-cố định.
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2,3
10
Đặc điểm chung.Vai trò của ngành ruột khoang
-Nắm được một số đặc điểm chung của ngành ruột khoang và vai trò thực tiễn của chúng đối với tự nhiên và con người .
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
6
11
Chương III : các ngành giun
Ngành giun dẹp
Sán lá gan
-Nhận biết sán lông ,biết cấu tạo ,vòng đời ,dinh dưỡng,cách sinh sản của sán lá gan.
Cách phòng chống sán lá gan
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
Mục 2
12
Một số giun dẹp khác.
-Nhận biết được một số giun dẹp khác 
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
7
13
Ngành giun tròn
Giun đũa
-Nhận biết giun tròn ,biết cấu tạo ,vòng đời ,dinh dưỡng,cách sinh sản của giun đũa.
Cách phòng chống giun đũa .
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
3,4
Mục 4
14
Một số giun tròn khác.
-Nhận biết được một số giun tròn khác- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
8
15
Ngành giun đốt
Thực hành : Mổ -quan sát giun đất
-Biết cấu tạo ,vòng đời ,dinh dưỡng,cách sinh sản của giun đất
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
3,4,5
16
Thực hành : Mổ -quan sát giun đất
-Thực hiện được việc mổ , quan sát cấu tạo giun đốt; rèn kỹ năng sử dụng các dụng cụ thực hành
- SGK-tranh vẽ-mẫu vật-dụng cụ TH -bảng phụ
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 3
9
17
Một số giun đốt khác
-Nhận biết được một số giun đốt khác;
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
18
Kiểm tra một tiết
-Đánh giá kết quả dạy và học của thầy vàtrò.Từ đó có biện pháp nâng cao kết quả dạy và học.
- Đề- đáp án
- Giấy -bút
10
19
Chương IV : ngành thân mềm
Trai sông
-Tìm hiểu hình dạng ,cấu tạo ,di chuyển,sinh sản và dinh dưỡng của trai sông .
- SGK-tranh vẽ-môhình-bảng phụ
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
3,4
20
Thực hành : Quan sát một số thân mềm
-Quan sát , nhận biết một số thân mềm khác. Tổng kết kiến thức về thân mềm
- SGK-tranh vẽ-mẫu vật-dụng cụ TH -bảng phụ
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 3
11
21
Thực hành : Quan sát một số thân mềm
-Quan sát , nhận biết một số thân mềm khác. Tổng kết kiến thức về thân mềm
- SGK-tranh vẽ-mẫu vật-dụng cụ TH -bảng phụ
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 3
22
Đặc điểm chung . Vai trò của thân mềm
-Nhận biết đặc điểm chung của thân mềm . Vai trò của thân mềm đối với tự nhiên và con người
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1
Mục 2
12
23
Chương V : ngành chân khớp
Lớp giáp xác
Tôm sông
-Tìm hiểu hình dạng ,cấu tạo ngoài và hoạt động sống
- SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
,3
24
Thực hành : Mổ và quan sát tôm sông
-Thực hiện được việc mổ , quan sát cấu tạo trong tôm sông; rèn kỹ năng sử dụng các dụng cụ thực hành
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 3
13
25
Đa dạng -Vai trò của lớp giáp xác
-Nhận biết đặc điểm chung của giáp xác. Vai trò của giáp xác đối với tự nhiên và con người
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 1
Mục 2
26
Lớp hình nhện
Nhện - sự đa dạng của lớp hình nhện
-Mô tả tập tính , cấu tạo của một số loài hình nhện. ý nghĩa thực tiễn của lớp hình nhện .
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 1,2
14
27
Lớp sâu bọ
Châu chấu
-Tìm hiểu hình dạng ,cấu tạo ,di chuyển,sinh sản và dinh dưỡng của châu chấu
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 1,2
3,4
28
Đa dạng - đặc điểm chung của lớp sâu bọ.
-Nhận biết đặc điểm chung của sâu bọ. Vai trò của sâu bọ đối với tự nhiên và con người
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 1,2
15
29
Thực hành :Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
-Tìm hiểu một số tập tính của sâu bọ .Biết cách phòng chống một số sâu bộ có hại
- SGK-tranh vẽ-đầu, màn -bảng phụ
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 3
30
Đặc điểm chung- Vai trò của ngành chân khớp
-Nhận biết đặc điểm chung của chân khớp. Vai trò của chân khớp đối với tự nhiên và con người
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 1,2
,3
16
31
Chương VI : ngành động vật có xương sống
Các lớp
-Nắm được đặc điểm cấu tạo ngoài ,cách sinh sản và chức năng của vây cá chép.
- SGK-tranh vẽ-môhình-bảng phụ
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 1,2
32
Thực hành : Mổ cá
-Xác định vị trí ,chức năng các nội quan của cá chép .Rèn luyện kỹ năng sử dụng các phương tiện thực hành
- SGK-tranh vẽ-đồ dùngTH_môhình-bảng phụ
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 3
17
33
Cấu tạo trong của cá chép
-Nắm được đặc điểm cấu tạo trong của cá chép ,thấy được các đặc điểm thích nghi với đời sống ở nước
- SGK-tranh vẽ-đồ dùngTH_môhình-bảng phụ
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 1,2
34
Ôn tập học kì I
-Hệ thống , khắc sâu các kiến thức đã học ở phần ĐVKXS
--SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
18
35
Kiểm tra học kỳ I
-Đánh giá kết quả dạy và học củathầyvàtrò.Từ đó có biện pháp nâng cao kết quả dạy và học
- Đề-đáp án
19
36
Sự đa dạng-đặc điểm chung của cá
Chứng minh được sự đa dạng của cá; đặc điểm chung của cá
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 1,2
,3
20
37
Lớp lưỡng cư
ếch đồng
-Nắm được đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa ở nước ,vừa ở cạn . Sự sinh sản và phát triển của ếch đồng
- SGK-tranh vẽ-môhình-bảng phụ
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 1,2
,3
38
Thực hành : Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
-Nhận dạng, xác định vị trí,cấu tạo các cơ quan của ếch vừa thích nghi với đời sống vừa ở nước , vừa ở cạn chưa hoàn chỉnh
- SGK-tranh vẽ-môhình-bảng phụ
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 3
21
39
Đa dạng và đặc điểm chung của Lớp lưỡng cư
-Nắm được đặc điểm phân biệt các bộ trong lớp lưỡng cư;biết được vai trò , đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 1,2
3,4
40
Lớp bò sát
Thằn lằn bóng đuôi dài
-Nắm được đặc điểm phân biệt các bộ trong lớp bò sát;biết được vai trò , đặc điểm chung của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn .
Biết được sự khác nhau trong đời sống của thằn lằn và lưỡng cư
- SGK-tranh vẽ-môhình-bảng phụ
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 1,2
Mục 2
22
41
Cấu tạo trong của thằn lằn
-Nắm được các đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn;so sánh được sự tiến hoá giữa thằn lằn
- SGK-tranh vẽ-môhình-bảng phụ
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
42
Sự đa dạng và đặc điểm chung của bò sát
-Nắm được đặc điểm phân biệt các bộ trong lớp bò sát;biết được vai trò , đặc điểm chung của lớp bò sát
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
3,4
23
43
Lớp chim
Chim bồ câu
-Nắm được dặc điểm cấu tạo ngoài , đời sống,sinh sản của chim bồ câu . 
Phân biệt các kiểu bay của chim
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
Mục 2
44
Thực hành : Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
-Nắm được vị trí cấu tạo của bộ xương,và hệ cơ.Phân tích các đặc điểm cấu tạo thích nghi với đời sống bay lượn.
- SGK-tranh vẽ-môhình-bảng phụ
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 3
24
45
Cấu tạo trong chim bồ câu
-Nắm được vị trí cấu tạo hoạt động các hệ cơ quan của chim bồ câu.
Phân tích các đặc điểm cấu tạo thích nghi với đời sống bay lượn.
- SGK-tranh vẽ-môhình-bảng phụ
-SGK-Vở
Phiếu học tập-Mẫu vật
Mục 1,2
Mục 1,2
46
Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
-Nắm được đặc điểm phân biệt các bộ trong lớp chim;biết được vai trò , đặc điểm chung của lớp chim
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
,3
25
47
Thực hành :Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim
-Biết được một số tập tính thường gặp ở chim. 
-SGK-tranh vẽ-đầu,màn -bảng phụ
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 3
48
Lớp thú
thỏ
-Tìm hiểu đời sống ,tập tính ,sinh sản và cách di chuyển của thỏ
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
26
49
Cấu tạo trong của thỏ nhà
-Nắm được vị trí cấu tạo hoạt động các hệ cơ quan của thỏ.Phân tích các đặc điểm cấu tạo trong của thỏ tiến hoá hơn với các động vật trước
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
,3
50
Sự đa dạng của thú-Bộ thú huyệt
-Nắm được đặc điểm về tập tính, cấu tạo ngoài và trong của bộ thú huyệt thích nghi với đời sống của nó
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
27
51
Sự đa dạng của thú (tiếp theo)- Bộ dơi ,bộ cá voi
-Nắm được đặc điểm về tập tính, cấu tạo ngoài và trong của Bộ dơi ,bộ cá voi thích nghi với đời sống của nó
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
52
Sự đa dạng của thú (tiếp theo) Bộ ăn sâu bọ,bộ gặm nhấm ,bộ ăn thịt
-Nắm được đặc điểm về tập tính, cấu tạo ngoài và trong của bộ ăn sâu bọ,bộ gặm nhấm ,bộ ăn thịt thích nghi với đời sống của nó
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
,3
28
53
Sự đa dạng của thú (tiếp theo) các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
-Nắm được đặc điểm về tập tính, cấu tạo ngoài và trong của bộ móng guốc và bộ linh trưởng thích nghi với đời sống của nó
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
3,4
54
Thực hành : Xem băng hình về đời sống và tập tính của thú
-Biết được một số tập tính thường gặp ở thú
-SGK-tranh vẽ-đầu,màn -bảng phụ
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 3
29
55
Kiểm tra một tiết
-Đánh giá kết quả dạy và học của thầy và trò.Từ đó có biện pháp nâng cao kết quả dạy và học
- Đề-đáp án
56
Chương VII :Sự tiến hoá của động vật
Tiến hoá về tổ chức cơ thể
-Nêu được hướng tiến hóa về tổ chức cơ thể qua một số cơ quan cụ thể ;Hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hoá
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1
30
57
Tiến hoá về tổ chức cơ thể ( tiếp theo)
-Nêu được hướng tiến hóa về tổ chức cơ thể qua một số cơ quan cụ thể ;Hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hoá
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1
58
Tiến hoá về sinh sản
-Phân biệt sự sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính; rút ra sự tiến hoá và tập tính chăm sóc con ở động vật
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
,3
31
59
Cây phát sinh giới động vật
-Hiểu bằng chứng ,mối quan hệ về nguồn gốc giữa các nhóm động vật ; ý nghĩa của cây phát sinh động vật
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
60
Chương VIII :Động vật và đời sống con người
Đa dạng sinh học
-Nêu được sự đa dạng về loài, hình thái ,tập tính của động vật à do môi trường sống rất đa dạng
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
32
61
Đa dạng sinh học (tếp theo )
-Nêu được sự đa dạng về loài, hình thái ,tập tính của động vật à do môi trường sống rất đa dạng
Mục 1,2
,3
62
Biện pháp đấu tranh sinh học
-Hiểu được mục tiêu, ưu nhược điểm của phương pháp đấu tranh sinh học ; lợi ích của đấu tranh sinh học
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
,3
33
63
Động vật quý hiếm
-Nêu được tiêu chí của động vật quý hiếm; nguy cơ tuyệt chủng;biện pháp bảo vệ
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2,3
64
Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng kinh tế địa phương
-Tập dượt cho hoc sinh cách thu thập các tư liệu, số liệu qua sách báo, qua thực tiễn tìm hiểu thực tế .Cách xử lý số liệu thu được
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 3
34
65
Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng kinh tế địa phương
-Tập dượt cho hoc sinh cách thu thập các tư liệu, số liệu qua sách báo, qua thực tiễn tìm hiểu thực tế .Cách xử lý số liệu thu được
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 3
66
Ôn tập học kỳ II
-Hệ thống , khắc sâu các kiến thức đã học ở trong chương trình sinh học lớp 7
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 1,2
,3
35
67
Kiểm tra học kỳ II
-Đánh giá kết quả dạy và học củathầyvàtrò.Từ đó có biện pháp nâng cao kết quả dạy và học
- Đề-đáp án
68
Tham quan thiên nhiên
-Làm quen với hoạt động nghiên cứu ngoài trời; rèn các kỹ năng quan sát ,thu thập số liệu , mẫu vật, ghi chép và xử lý số liệu ,mẫu vật thu được
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 3
36
69
Tham quan thiên nhiên
-Làm quen với hoạt động nghiên cứu ngoài trời; rèn các kỹ năng quan sát ,thu thập số liệu , mẫu vật, ghi chép và xử lý số liệu ,mẫu vật thu được
-SGK-Vở
Phiếu học tập
Mục 3
37
70
Tham quan thiên nhiên
-Làm quen với hoạt động nghiên cứu ngoài trời; rèn các kỹ năng quan sát ,thu thập số liệu , mẫu vật, ghi chép và xử lý số liệu ,mẫu vật thu được
Phiếu học tập
Mục 3
 Môn :TD9
Tuần
Tiết
Tên bài
Mức độ cần đạt
Chuẩn bị
Nội dung cần dạy
 Ghi chú
1
1
Lí thuyết
-Lý thuyết : Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 1) 
-Vở ghi
 Vấn đáp
2
Chạy bền
Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục.
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành
Chạy ngắn
-Chạy ngắn : Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), xuất phát từ một số tư thế khác nhau Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành
2
3
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”, tư thế sẵn sàng xuất phát 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành 
Chạy bền
Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục.
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành 
4
Chạy bền
Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục.
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành 
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Trò chơi “Chạy đuổi”, Ngồi mặt hướng chạy-xuất phát, Tư thế sẵn sàng-xuất phát 
Thực hành 
3
5
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn Chạy bước nhỏ,Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Tại chỗ đánh tay 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành 
Chạy bền
Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành 
6
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao-chạy nhanh 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành
4
7
Bài TD
Bài TD : Học từ nhịp 1-10 Bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng) 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành 
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao-chạy nhanh 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành 
Chạy bền
Chạy bền : Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành
8
Bài TD
Bài TD : Ôn từ nhịp 1-10 (nam): từ nhịp 1-10 (nữ); Học từ nhịp 11-18 (nữ) 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành 
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau, Xuất phát cao-chạy nhanh, Ngồi vai hướng chạy-xuất phát, Ngồi lưng hướng chạy-xuất phát 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành 
5
9
Bài TD
Bài TD : Ôn từ nhịp 1-10 (nam); từ nhịp 1-18 (nữ); Học từ nhịp 11-19 (nam) 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
 Thực hành
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn Xuất phát cao-chạy nhanh (cự li 40m-60m); Kỹ thuật xuất phát thấp-chạy lao (18-20m) 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ,bàn đạp
Thực hành
Chạy bền
Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành 
10
Bài TD
Bài TD : Ôn từ nhịp 1-19 (nam); từ nhịp 1-18 (nữ); Học từ nhịp 19-25 (nữ) 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành 
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn một số bài tập bổ trợ do GV chọn, trò chơi “Chạy tiếp sức con thoi”, Kỹ thuật xuất phát thấp-chạy lao
 -GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ,bàn đạp
Thực hành
6
11
Bài TD
Bài TD : Ôn từ nhịp 1-19 (nam); từ nhịp 1-25 (nữ); Học từ nhịp 20-26 (nam) 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành 
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn Xuất phát thấp-chạy lao và chạy giữa quãng (cự li 50m) 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ,bàn đạp
Thực hành 
Chạy bền
Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
 Thực hành
12
Bài TD
Bài TD : Ôn từ nhịp 1-26 (nam); từ nhịp 1-25 (nữ); Học từ nhịp 26-29 (nữ) -
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ
Thực hành 
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Luyện tập Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng (50m) 
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Còi,đồng hồ,bàn đạp
Thực hành 
7
13
Bài TD
Bài TD : Ôn từ nhịp 1-26 (nam); từ nhịp 1-29 (nữ); Học từ nhịp 27-36 (nam) 
-Còi,đồng hồ
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
 Thực hành
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, Chạy bước nhỏ, Chạy đạp sau, Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng (50m) hoặc do GV chọn, giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn) 
-Còi,đồng hồ,bàn đạp
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Thực hành 
Chạy bền
Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên 
-Còi,đồng hồ
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
 Thực hành
14
Bài TD
Bài TD : Ôn từ nhịp 1-36 (nam); từ nhịp 1-29 (nữ); Học từ nhịp 30-34 (nữ), từ nhịp 37-40 (nam) 
-Còi,đồng hồ
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Thực hành 
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng (50m) hoặc do GV chọn 
-Còi,đồng hồ,bàn đạp
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Thực hành 
8
15
Bài TD
Bài TD : Ôn từ nhịp 1-40 (nam); từ nhịp 1-34 (nữ); Học từ nhịp 35-40 (nữ) 
-Còi,đồng hồ
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
 Thực hành
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, Chạy bước nhỏ, Chạy đạp sau, Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng (50m), giới thiệu một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn) 
-Còi,đồng hồ,bàn đạp
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Thực hành
Chạy bền
Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên 
-Còi,đồng hồ
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Thực hành 
16
Lý thuyết
Lý thuyết : Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 2) 
-Vở ghi
9
17
Bài TD
Bài TD : Ôn từ nhịp 1-40 (nam); từ nhịp 1-40 (nữ); Học từ nhịp 41-45 (nữ), từ nhịp 41-45 (nam) 
-Còi,đồng hồ
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Thực hành 
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, Chạy bước nhỏ, Chạy đạp sau, Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng (50m) hoặc do GV chọn
 -Còi,đồng hồ,bàn đạp
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Thực hành
Chạy bền
Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên 
-Còi,đồng hồ
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Thực hành
18
Bài TD
Bài TD : Ôn từ nhịp 1-45 (nam); từ nhịp 1-45 (nữ), có thể kiểm tra thử (do GV chọn) 
-Còi,đồng hồ
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Thực hành 
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), Chạy bước nhỏ, Chạy đạp sau, Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m) 
-Còi,đồng hồ,bàn đạp
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
 Thực hành
10
19
Bài TD
Bài TD : Kiểm tra: 1tiết 
-Đánh giá kết quả tập luyện của học sinh
-Còi,đồng hồ
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Thực hành 
20
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), Chạy bước nhỏ, Chạy đạp sau, Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m) 
-Còi,đồng hồ,bàn đạp
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Thực hành
Nhảy xa
Nhảy xa : Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước – giậm nhảy (vào ván giậm) – bật cao; Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn) 
-Còi,đồng hồ,ván giậm
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Thực hành
Chạy bền
Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên 
-Còi,đồng hồ
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Thực hành
11
21
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m) 
-Còi,đồng hồ,bàn đạp
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Thực hành
Nhảy xa
Nhảy xa : Ôn chạy 3-5 bước phối hợp giậm nhảy – trên không; một số động tác bổ trợ kỹ thuật các giai đọan chạy đà – giậm nhảy – “bước bộ” trên không (do GV chọn) 
-Còi,đồng hồ,ván giậm
-GD tác phong nhanh nhẹn,tính nghiêm túc ,kỷ luật
Thực hành
22
Chạy ngắn
Chạy ngắn : Ôn Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m), một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh (do GV c

Tài liệu đính kèm:

  • docKe_Hoach_GDSinh_9_sinh_7_TD_9.doc