Kế hoạch giảng dạy môn: Tiếng Anh - Khối 7

I- Điều tra cơ bản và chỉ tiêu phấn đấu.

 1- Thống kê kết quả và chỉ tiêu phấn đấu:

Lớp Môn Tổng

số

học

sinh Nữ Diện

chính

 sách Hoàn

cảnh

đặc

biệt Kết quả xếp loại học tập bộ môn

năm học

2008 - 2010 Sách

giáo

khoa

hiện

có Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2009 - 2010

 Học sinh giỏi Học lực

 G K TB Y Huyện Tỉnh Q.G G K TB Y

  

 2- Những đặc điểm về điều kiện giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh:

a) Thuận lợi:

- Giáo viên đã tiếp thu chương trình đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá

- Bản thân luôn cố gắng trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, dự giờ, học hỏi kinh nghiệm bạn bè đồng nghiệp.

 

doc Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 322Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy môn: Tiếng Anh - Khối 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docke hoach GD Anh 7.doc