Kế hoạch giảng dạy môn: Tin học - Lớp 7

Mục tiêu tổng quát:

- Kiến thức:

 Trang bị cho hs một cách tương đối có hệ thống các khái niệm cơ bản nhất ở mức phổ thông về tin học – một ngành khoa học với những đặc thù riêng – các kiến thức về hệ thống, thuật toán,.

 Biết được các lợi ích của công nghệ thông tin cũng như những ứng dụng phổ biến của công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống.

 Bước đầu làm quen với cách giải quyết vấn đề có sử dụng công cụ tin học:

- Kĩ năng:

 Hs bước đầu biết sử dụng máy tính, biết soạn thảo văn bản, sử dụng Internet, khai thác được các phần mềm thông dụng, giải được các bài toán đơn giản bằng máy tính.

 Thực hiện việc lựa chọn phền mềm, công cụ tin học phù hợp để tiến hành công việc một cách khoa học, hiểu quả.

- Thái độ:

 Có tác phong suy nghĩ và làm việc hợp lí, chính xác.

 Có hiểu biết một số vấn đề xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.

 Có thái độ đúng đắn và có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống.

 

doc 10 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 161Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy môn: Tin học - Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD-ĐT TIỀN GIANG	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
TRƯỜNG THPT LONG BÌNH	Môn: Tin học - Lớp 7
	Số tiết LT: 18, TH: 22, BT + ôn tập:6, KT: 8, Phần mềm HT: 16 
	Số tiết dạy/tuần: 2tiết/tuần.
Mục tiêu tổng quát:
Kiến thức:
Trang bị cho hs một cách tương đối có hệ thống các khái niệm cơ bản nhất ở mức phổ thông về tin học – một ngành khoa học với những đặc thù riêng – các kiến thức về hệ thống, thuật toán,...
Biết được các lợi ích của công nghệ thông tin cũng như những ứng dụng phổ biến của công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống.
Bước đầu làm quen với cách giải quyết vấn đề có sử dụng công cụ tin học:
Kĩ năng:
 Hs bước đầu biết sử dụng máy tính, biết soạn thảo văn bản, sử dụng Internet, khai thác được các phần mềm thông dụng, giải được các bài toán đơn giản bằng máy tính.
Thực hiện việc lựa chọn phền mềm, công cụ tin học phù hợp để tiến hành công việc một cách khoa học, hiểu quả.
Thái độ:
 Có tác phong suy nghĩ và làm việc hợp lí, chính xác.
Có hiểu biết một số vấn đề xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.
Có thái độ đúng đắn và có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống.
Tuần
Chương (Bài học)
Số tiết
Tiết CT
Mục tiêu bài học
Đồ dùng dạy học
Phương pháp dạy học
Phương pháp đánh giá
1
Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
2
1, 2
- Hiểu khái niệm bảng tính điện tử và vai trò của bảng tính trong cuộc sống và học tập;
- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập;
- Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính;
- Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình trang tính;
- Biết cấu trúc của một bảng tính điện tử: dòng, cột, ô, địa chỉ của ô tính (tương đối và tuyệt đối)
- Biết nhập, sửa, xóa dữ liệu;
- Biết cách di chuyển trên trang tính.
Máy chiếu Projector, một số hình ảnh về bảng tính và chương trình bảng tính.
- Phát vấn, đặt vấn đề, tạo tình huống.
- Diễn giải, xử lý tình huống.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
2
Bài thực hành 1: Làm quen với Excel
2
3, 4
- Biết khởi động và kết thức Excel;
- Nhận biết được các ô, hàng, cột trên trang tính Excel;
- Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.
- Phòng máy vi tính, cài sẵn phần mềm Net Of School
- Máy chiếu
Giáo viên hướng dẫn từng nội dung.
- Học sinh thực hiện nội dung theo tiến trình.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
3
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
2
5, 6
- Biết được các thành phần chính của trang tính: hàng, cột, các ô, hộp tên, khối, công thức;
- Hiểu vai trò của thanh công thức;
- Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối;
- Phân biệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự.
- Máy chiếu
- Phòng máy vi tính 
Diễn giảng, vấn đáp, thảo luận nhóm, thực hành.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
4
Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
2
7, 8
Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính.
Mở và lưu bảng tính trên máy tính.
Chọn các đối tượng trên trang tính.
Phân biệt và nhập các kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính.
- Máy chiếu
- Phòng máy vi tính, bảng tính Danhsachlopem.xls
Diễn giảng, vấn đáp, quan sát, thực hành.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
5
Luyện gõ phím bằng Typing Test
2
9, 10
- Học sinh hiểu công dụng và ý nghĩa của phần mềm và có thể tự khởi động, tự mở các bài và chơi, ôn luyện gõ phím.
- Thông qua các trò chơi Hs hiểu và rèn luyện được kĩ năng gõ phím nhanh và chính xác.
Phòng máy vi tính, phần mềm Typing test cài sẵn trên các máy.
Diễn giảng, vấn đáp, quan sát, thực hành.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
6
Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test (tt)
2
11, 12
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
7
Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính
2
13, 14
- Biết cách nhập công thức vào ô tính.
- Viết đúng các công thức tính toán theo các ký hiệu phép toán của bảng tính.
- Biết cách sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức.
- Hiểu cách thực hiện một số phép toán thông dụng
- Biết cách sử dụng lệnh Copy công thức.
- Máy chiếu
- Phòng máy vi tính
Diễn giảng, vấn đáp.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
8
Bài thực hành 3: Bảng điểm của em
2
15, 16
- Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính.
- Máy chiếu
- Phòng máy vi tính
- Bảng tính Sotietkiem.xls, Bangdiemcuaem.xls
Diễn giảng, vấn đáp, quan sát, thực hành.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
9
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
2
17, 18
- Biết cách sử dụng một số hàm có sẵn như: Sum, Average, Max, Min;
- Viết đúng cú pháp các hàm, sử dụng các hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ ô tính, cũng như địa chỉ các khối trong công thức
- Máy chiếu
- Phòng máy vi tính
 Giáo viên phát vấn, hướng dẫn.
- Học sinh trả lời, thực hiện thao tác.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
10
Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
2
19, 20
- Biết nhập các công thức và hàm vào ô tính.
- Biết sử dụng hàm Sum, Average, Max, Min.
- Máy chiếu
- Phòng máy vi tính
- Bảng tính Danhsachlopem.xls
Giáo viên hướng dẫn thao tác.
Học sinh thực hiện.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
11
Bài tập
1
21
- Ôn lại về kiến thức và kĩ năng sử dụng hàm
- Phân biệt các đối tượng trên trang tính: ô tính, khối, hàng, cột,...
- Phòng máy vi tính
- Máy chiếu
- Bài tập mẫu chuẩn bị sẵn.
Diễn giảng, vấn đáp, thảo luận nhóm, quan sát.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
Kiểm tra lý thuyết (1 tiết)
1
22
- Kiểm tra một số nội dung về bảng tính và các hàm Sum, Average, Max, Min.
12
Học địa lí thế giới với Earth Explore
2
23, 24
- Học sinh hiểu được ý nghĩa của một số chức năng chính của phần mềm Earth Explorer
- Học sinh nắm được và có thể thao tác được một số chức năng chính như: xem, dịch chuyển bản đồ, phóng to, thu nhỏ, thay đổi thông tin thể hiện trên bản đồ, đo khoảng cách giữa hai địa điểm và tìm kiếm thông tin trên bản đồ.
- Thông qua việc sử dụng phần mềm học sinh có thái độ chăm chỉ học tập, biết vận dụng và sử dụng phần mềm trong việc hỗ trợ học tập của mình. 
Phòng máy vi tính, phần mềm Earth Explore cài sẵn trên các máy. Máy chiếu
Diễn giảng, vấn đáp, quan sát.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
13
Học địa lí thế giới với Earth Explore (tt)
2
25, 26
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
14
Bài 5: Thao tác với bảng tính
2
27, 28
- Biết cách điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
- Biết chèn thêm, hoặc xoá cột, hàng.
- Biết sao chép hoặc di chuyển dữ liệu.
- Hiểu được sự thay đổi của địa chỉ ô khi sao chép công thức.
Máy chiếu 
Phòng máy vi tính. bảng tính Bang Diem Lop Em.xls
Diễn giảng, vấn đáp, thảo luận nhóm
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
15
Bài thực hành 5: Bố trí lại trang tính của em
2
29, 30
- Thực hiện được các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng, chèn, xoá hàng, cột của trang tính;
- Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu, công thức.
Phòng máy vi tính, máy chiếu, chương trình bảng tính cài sẵn trên các máy
Diễn giảng, vấn đáp, quan sát, thực hành.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
16
Bài tập
1
31
- Lập được trang tính theo yêu cầu của đề
- Áp dụng được hàm để tính toán.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
Kiếm tra thực hành (1 tiết)
1
32
- Kiểm tra lại các kĩ năng sử dụng hàm trong bảng tính.
17
Ôn tập
2
33, 34
- Ôn lại kiến thức các bước vào, ra chương trình bảng tính, lưu trang tính.
- Biết cách tạo ra một trang tính mới.
- Kể ra được các thành phần chính trên trang tính.
- Nhắc lại được các hàm: Average, Max, Min, Sum,..
- Biết tính giá trị của biểu thức cho sẵn.
- Biết khởi động các phần mềm học tập: Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test và Học địa lí thế giới với Earth Explorer. Biết được tác dụng của từng nút lệnh trong từng chương trình phần mềm học tập.
- Thực hiện được các thao tác với bảng tính theo yêu cầu.
Phòng máy vi tính, máy chiếu, phần mềm học tập được các sẵn trên các máy.
Diễn giảng, vấn đáp, thảo luận nhóm, quan sát, thực hành.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
18
Kiểm tra HKI
2
35, 36
- Ôn lại nội dung kiến thức đã học.
19
Bài 6: Định dạng trang tính
2
37, 38
- Hiểu được mục đích của việc định dạng trang tính.
- Biết được các bước thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu chữ.
- Biết thực hiện căn lề trong ô tính.
- Biết tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số.
- Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính.
Máy chiếu Projector hoặc phòng máy vi tính, chương trình bảng tính, bảng tính Bang DiemLopEm.xls.
Diễn giảng, vấn đáp, thảo luận.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
20
Bài thực hành 6: Định dạng trang tính
2
39, 40
- Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền. 
- Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.
Phòng máy vi tính, máy chiếu, Bảng tính Bang DiemLopEm.xls có sẵn trên các máy.
Diễn giảng, vấn đáp, thảo luận, quan sát, thực hành.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
21
Bài 7: Trình bày và in trang tính
2
41, 42
- Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in.
- Biết cách xem trước khi in.
- Biết điều chỉnh trang tin bằng cách di chuyển dấu ngắt trang, đặt lề và hướng giấy in.
- Biết cách in trang tính.
Phòng máy vi tính, máy chiếu, máy in, bảng tính có sẵn và một số hình ảnh minh họa.
Diễn giảng, vấn đáp, thảo luận.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
22
Bài thực hành 7: In danh sách lớp em
2
43, 44
- Biết kiểm tra trang tính trước khi in.
- Thiết đặt lề và hướng giấy cho trang in.
- Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in.
Phòng máy vi tính, máy chiếu, Bảng tính Bang DiemLopEm.xls có sẵn trên các máy.
Diễn giảng, vấn đáp, thảo luận, quan sát, thực hành.
23
Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu
2
45, 46
- Hiểu được nhu cầu sắp xếp, lọc dữ liệu.
- Biết các bước cần thực hiện sắp xếp, lọc dữ liệu.
 Phòng máy vi tính, máy chiếu, Bảng tính Bang Diem Lop Em.xls có sẵn trên các máy.
 Diễn giảng, vấn đáp, thảo luận, quan sát, thực hành.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
24
Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi?
2
47, 48
- Biết và thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu.
- Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện các bước để lọc dữ liệu.
Phòng máy vi tính, máy chiếu, Bảng tính Bang Diem Lop Em.xls có sẵn trên các máy.
Diễn giảng, vấn đáp, thảo luận, quan sát, thực hành.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
25
Học toán với Toolkit Math
2
49, 50
- Hs nhận biết và phân biệt được các màn hình chính và các chức năng đã học trong phần mềm TIM.
- Hs có thể thực hiện và thao tác được các lệnh chính đã học bằng cả hai cách từ hộp thoại và từ dòng lệnh.
- Hs hiểu và áp dụng được các tính năng của phần mềm trong việc học tập và giả toán trong chương trình học trên lớp của mình.
Phòng máy vi tính, máy chiếu, phần mềm ToolKit Math cài sẵn trên các máy.
Diễn giảng, vấn đáp, quan sát.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
26
Học toán với ToolKit Math (tt)
2
51, 52
27
Kiếm tra lý thuyết (1 tiết)
1
53
- Kiểm tra lại các kiến thức về sắp xếp, lọc dữ liệu, in trang tính và một số thao tác với phần mềm học tập.
Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
1
54
- Biết nhập các công thức và hàm vào ô tính.
- Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản.
- Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu.
- Biết cách thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra.
Máy chiếu, phòng máy vi tính, bảng tính để tạo biểu đồ, một số hình ảnh minh họa.
Diễn giảng, vấn đáp, thảo luận nhóm, quan sát.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
28
Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tt)
1
55
- Biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ;
- Biết một số dạng biểu đồ thường dùng;
- Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu;
- Biết cách thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra.
Máy chiếu
Phòng máy vi tính, bảng tính để tạo biểu đồ, một số hình ảnh minh họa.
Diễn giảng, vấn đáp, thảo luận nhóm, quan sát.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa
1
56
- Biết nhập các công thức và hàm vào ô tính.
- Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản.
Máy chiếu, phòng máy vi tính, bảng tính để tạo biểu đồ, một số hình ảnh minh họa.
Diễn giảng, vấn đáp, thảo luận, quan sát, thực hành.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
29
Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa (tt)
1
57
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
Học vẽ hình học động với GeoGebra
1
58
- Hs bước đầu hiểu được các đối tượng hình học cơ bản của phần mềm và quan hệ giữa chúng.
- Hs hiểu và thao tác được một số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn, đường thẳng và cách thiết lập quan hệ giữa chúng.
- Hs biết và hiểu được các ứng dụng của phần mềm trong việc vẽ và minh họa các hình hình học được học trong chương trình môn Toán.
Phòng máy vi tính, máy chiếu, phần mềm GeoGebra cài sẵn trên các máy.
Diễn giảng, vấn đáp, quan sát.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
30
Học vẽ hình học động với GeoGebra (tt)
2
59, 60
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
31
Học vẽ hình học động với GeoGebra (tt)
1
61
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp
1
62
- Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học như: sắp xếp, lọc dữ liệu, kẻ đường viền, tạo biểu đồ,...
Phóng máy vi tính, máy chiếu, bảng tính mẫu có sẵn trên các máy.
Diễn giảng, vấn đáp, thực hành quan sát.
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
32
Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp (tt)
2
63, 64
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
33
Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp (tt)
1
65
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
1
66
- Kiểm tra các kiến thức và kĩ năng về sắp xếp, lọc dữ liệu, kẻ đường viền, tạo biểu đồ,...
Phòng máy vi tính
34
Ôn tập
2
67, 68
- Ôn lại các kiến thức và kĩ năng về trình bày trang dữ liệu, lọc, sắp xếp cách sử dụng một số hàm, cách sử dụng các phần mềm học tập.
Phòng máy vi tính, các phần mềm học tập
Kiểm tra đầu giờ
Nhận xét, cho điểm nhóm
35
Kiểm tra HKII
2
69, 70

Tài liệu đính kèm:

  • docKe_hoach_giang_day_Tin_hoc_7.doc