Kế hoạch giảng dạy năm học 2011 - 2012

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÁC LỚP DẠY:

1- Thuận lợi:

- Khối 7 các em đã có nền tảng kiến thức về bộ môn TD. Vì vậy khi bước vào chương trình mới các em tiếp nhận kiến thức nhanh hơn và dễ dàng.

 - Lượng vận động của chương trình mới phù hợp với đặc điểm tình hình của học sinh.

2- Khó khăn:

 - Với học sinh khối lớp 6 đa phần các em ý thức chưa cao trong việc tự rèn luyện thể chất.

 - Các hoạt động của các em đa phần mang tính bộc phát.

 - Học sinh của trường tiểu học khi lên lớp 6 rất yếu về kĩ năng thể dục.

 - Về mùa mưa sân trường bị trũng nước, sân tập chưa có vì vậy rất ảnh hưởng đến việc tập luyện của các em.

 

docx 72 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 338Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giảng dạy năm học 2011 - 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĩ năng : 
+ Bật nhảy: Thực hiện tốt các bài tập nhằm hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích bật xa. 
+ Chạy bền: Chạy hết thời gian quy định, phối hợp tốt thở với đánh tay trong khi chạy.
3- Thái độ : 
 Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, tự giác học tập, biết ứng xử đẹp trong khi hoạt động TDTT.
- Bật nhảy: Rèn luyện một số kỹ năng cơ bản và rèn luyện sức mạnh của chân. Biết và thực hiện tương đối chính xác một số trò chơi bổ trợ nhảy cao, nhảy xa và các bài tập phát triển thể lực. 
- Chạy bền: Biết và thực hiện được ở mức cơ bản đúng một số trò chơi, động tác bổ trợ, chạy trên địa hình tự nhiên và cách thở trong khi chạy.
Thị phạm, đồng loạt, phân nhóm, tích cực học tập
Sân tập sạch, thoáng mát, đường chạy bền
29
Bật nhảy – Chạy bền
56
1- Kiến thức : 
+ Bật nhảy: Tiếp tục ôn tập hoàn thiện kĩ thuật, nâng cao thành tích bật xa.
 +Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng theo thời gian 4 phút nữ, 5phút nam.
2- Kĩ năng : 
+ Bật nhảy: Thực hiện tốt các bài tập nhằm hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích bật xa. 
+ Chạy bền: Chạy hết thời gian quy định, phối hợp tốt thở với đánh tay trong khi chạy.
3- Thái độ : 
 Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, tự giác học tập, biết ứng xử đẹp trong khi hoạt động TDTT.
- Bật nhảy: Rèn luyện một số kỹ năng cơ bản và rèn luyện sức mạnh của chân. Biết và thực hiện tương đối chính xác một số trò chơi bổ trợ nhảy cao, nhảy xa và các bài tập phát triển thể lực. 
- Chạy bền: Biết và thực hiện được ở mức cơ bản đúng một số trò chơi, động tác bổ trợ, chạy trên địa hình tự nhiên và cách thở trong khi chạy.
Thị phạm, đồng loạt, phân nhóm, tích cực học tập
Sân tập sạch, thoáng mát, đường chạy bền
30
Bật nhảy – Chạy bền
57
1- Kiến thức : 
+ Bật nhảy: Tiếp tục ôn tập hoàn thiện kĩ thuật, nâng cao thành tích bật xa.
 +Chạy bền: Chạy nhẹ nhàng theo thời gian 4 phút nữ, 5phút nam.
2- Kĩ năng : 
+ Bật nhảy: Thực hiện tốt các bài tập nhằm hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích bật xa. 
+ Chạy bền: Chạy hết thời gian quy định, phối hợp tốt thở với đánh tay trong khi chạy.
3- Thái độ : 
Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, tự giác học tập, biết ứng xử đẹp trong khi hoạt động TDTT.
- Bật nhảy: Rèn luyện một số kỹ năng cơ bản và rèn luyện sức mạnh của chân. Biết và thực hiện tương đối chính xác một số trò chơi bổ trợ nhảy cao, nhảy xa và các bài tập phát triển thể lực. 
- Chạy bền: Biết và thực hiện được ở mức cơ bản đúng một số trò chơi, động tác bổ trợ, chạy trên địa hình tự nhiên và cách thở trong khi chạy.
Thị phạm, đồng loạt, phân nhóm, tích cực học tập
Sân tập sạch, thoáng mát, đường chạy bền
30
Kiểm tra Bật nhảy
58
1- Kiến thức :
 Kiểm tra kĩ thuật và thành tích bật xa kết hợp kiểm tra TCRLTT.
2- Kĩ năng : 
 Thực hiện tốt kĩ thuật cũng như thành tích theo yêu cầu.	
 3- Thái độ : 
Lòng say mê luyện tập, phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập.
Đạt kỹ thuật và thành tích theo yêu cầu
+ Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 5 em.
+ Mỗi HS bật xa 3 lần, chọn lần xa nhất.
Sân tập sạch, thoáng mát, hố nhảy có vạch đánh dấu khoảng cách
31
Đá cầu – Chạy bền
59
1- Kiến thức : 
+Đá cầu: Biết cách thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi.
+ Chạy bền: Luyện tập chạy theo thời gian 4 phút nữ, 5 phút nam. 
 2- Kĩ năng : 
+Đá cầu : Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi.
 + Chạy bền: Biết phối hợp thở với đánh tay trong khi chạy.
 Hồi tĩnh sau khi chạy.
3- Thái độ : 
Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, tự giác học tập, biết ứng xử đẹp trong khi hoạt động TDTT
- Đá cầu: Trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng và rèn luyện sự khéo léo chính xác, nhanh nhẹn. 
Biết và thực hiện tương đối chính xác các kĩ năng: tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, chuyền cầu theo nhóm 2-3 người.
- Chạy bền: Biết và thực hiện được ở mức cơ bản đúng một số trò chơi, động tác bổ trợ, chạy trên địa hình tự nhiên và cách thở trong khi chạy.
Thị phạm, phân tích, đồng loạt, phân nhóm luyện tập. Tích cực học tập.
Sân tập sạch, thoáng mát, cầu kiểng, đường chạy
31
Đá cầu – Chạy bền
60
1- Kiến thức : 
+ Biết cách thực hiện động tác tâng cầu bằng má trong bàn chân
+ Chạy bền: Luyện tập chạy theo thời gian 4 phút nữ, 5 phút nam. 
2- Kĩ năng : 
 +Đá cầu: Thực hiện được động tác tâng cầu bằng má trong bàn chân.	 	 	+ Chạy bền: Biết phối hợp thở với đánh tay trong khi chạy. Hồi tĩnh sau khi chạy.
3- Thái độ : 
 Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, tự giác học tập, biết ứng xử đẹp trong khi hoạt động TDTT.
- Đá cầu: Trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng và rèn luyện sự khéo léo chính xác, nhanh nhẹn. 
Biết và thực hiện tương đối chính xác các kĩ năng: tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, chuyền cầu theo nhóm 2-3 người.
- Chạy bền: Biết và thực hiện được ở mức cơ bản đúng một số trò chơi, động tác bổ trợ, chạy trên địa hình tự nhiên và cách thở trong khi chạy.
Thị phạm, phân tích, đồng loạt, phân nhóm luyện tập. Tích cực học tập
Sân tập sạch, thoáng mát, cầu kiểng, đường chạy
32
Kiểm tra Chạy bền
61
1- Kiến thức : 
+ kiểm tra sức bền của HS qua chạy bền nam 500m, nữ 400m hoặc chạy theo thời gian nam 5 phút, nữ 4 phút.
2- Kĩ năng : 
 + Thực hiện chạy nhẹ nhàng , hết cự li quy định, thành tích theo TCRLTT.
 3- Thái độ : 
Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, tự giác học tập, biết ứng xử đẹp trong khi hoạt động TDTT.
Kiểm tra sức bền chung của học sinh
kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác và thành tích đạt được của từng học sinh.
- Kiểm tra làm nhiều đợt , mỗi đợt 4-5 em. Trường hợp đặt biệt GV linh động.
Sân tập , đường chạy, đồng hồ, vạch xuất phát, vạch đích, bàn ghế GV ngồi.
32
Đá cầu
62
1- Kiến thức : 
Biết cách thực hiện kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân. Học chuyền cầu theo nhóm 2 người.
 2- Kĩ năng : 
+ Thực hiện ở mức tương đối chính xác các động kỹ thuật.
3- Thái độ : 
 Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, tự giác học tập, biết ứng xử đẹp trong khi hoạt động TDTT.
- Đá cầu: Trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng và rèn luyện sự khéo léo chính xác, nhanh nhẹn. 
Biết và thực hiện tương đối chính xác các kĩ năng: tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, chuyền cầu theo nhóm 2-3 người
Thị phạm, phân tích, đồng loạt, phân nhóm luyện tập. Tích cực học tập.
Sân tập sạch, thoáng mát, cầu kiểng,
33
Đá cầu
63
1- Kiến thức : 
Tiếp tục luyện tập các kĩ thuật tâng cầu bằng đùi, bằng má trong, chuyền cầu theo nhóm 2 – 3 người. 
2- Kĩ năng : 
 Thực hiện ở mức tương đối chính xác các động kỹ thuật để chuẩn bị kiểm tra
3- Thái độ : 
 Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, tự giác học tập, biết ứng xử đẹp trong khi hoạt động TDTT
- Đá cầu: Trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng và rèn luyện sự khéo léo chính xác, nhanh nhẹn. 
Biết và thực hiện tương đối chính xác các kĩ năng: tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, chuyền cầu theo nhóm 2-3 người.
Thị phạm, phân tích, đồng loạt, phân nhóm luyện tập. Tích cực học tập.
Sân tập sạch, thoáng mát, cầu kiểng,
33
Đá cầu
64
1- Kiến thức : 
Tiếp tục luyện tập các kĩ thuật tâng cầu bằng đùi, bằng má trong, chuyền cầu theo nhóm 2 – 3 người. 
2- Kĩ năng : 
Thực hiện ở mức tương đối chính xác các động kỹ thuật để chuẩn bị kiểm tra
3- Thái độ : 
 Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, tự giác học tập, biết ứng xử đẹp trong khi hoạt động TDTT
- Đá cầu: Trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng và rèn luyện sự khéo léo chính xác, nhanh nhẹn. 
Biết và thực hiện tương đối chính xác các kĩ năng: tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, chuyền cầu theo nhóm 2-3 người.
Thị phạm, phân tích, đồng loạt, phân nhóm luyện tập. Tích cực học tập.
Sân tập sạch, thoáng mát, cầu kiểng,
34
Đá cầu
65
1- Kiến thức : 
+ Tiếp tục luyện tập các kĩ thuật tâng cầu bằng đùi, bằng má trong, chuyền cầu theo nhóm 2 – 3 người. 
2- Kĩ năng : T
hực hiện ở mức tương đối chính xác các động kỹ thuật để chuẩn bị kiểm tra
3- Thái độ : 
 Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, tự giác học tập, biết ứng xử đẹp trong khi hoạt động TDTT
- Đá cầu: Trang bị cho HS một số hiểu biết, kĩ năng và rèn luyện sự khéo léo chính xác, nhanh nhẹn. 
Biết và thực hiện tương đối chính xác các kĩ năng: tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, chuyền cầu theo nhóm 2-3 người.
Thị phạm, phân tích, đồng loạt, phân nhóm luyện tập. Tích cực học tập.
Sân tập sạch, thoáng mát, cầu kiểng,
34
Kiểm tra: Đá cầu
66
1- Kiến thức : 
+ Kiểm tra kĩ thuật tâng cầu bằng đùi hoặc bằng má trong bàn chân và thành tích.
2- Kĩ năng : 
+Thực hiện đúng kĩ thuật tâng cầu.	 
 3- Giáo dục : 
+ Phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập.
Thực hiện đúng kĩ thuật tâng cầu theo yêu cầu của GV
Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 học sinh
Sân tập sạch, thoáng mát, 10 quả cầu kiểng.
35
Ôn tập học kì
67
1- Kiến thức :
 + Bật nhảy: Ôn tập, nâng cao thành tích bật xa..
2- Kĩ năng : 
+ Bật nhảy: Thực hiện tốt các bài tập nhằm hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích bật xa. 
3- Thái độ : 
Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, tự giác học tập, biết ứng xử đẹp trong khi hoạt động TDTT.
Bật nhảy: Rèn luyện một số kỹ năng cơ bản và rèn luyện sức mạnh của chân. Biết và thực hiện tương đối chính xác một số trò chơi bổ trợ nhảy cao, nhảy xa và các bài tập phát triển thể lực.
Thị phạm, đồng loạt, phân nhóm, tích cực học tập
Sân tập sạch, thoáng mát
35
Ôn tập học kì
68
1- Kiến thức : 
+ Bật nhảy: Ôn tập, nâng cao thành tích bật xa..
2- Kĩ năng : 
 + Bật nhảy: Thực hiện tốt các bài tập nhằm hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích bật xa. 
3- Thái độ : 
Có nề nếp, tác phong nhanh nhẹn, tự giác học tập, biết ứng xử đẹp trong khi hoạt động TDTT
Bật nhảy: Rèn luyện một số kỹ năng cơ bản và rèn luyện sức mạnh của chân. Biết và thực hiện tương đối chính xác một số trò chơi bổ trợ nhảy cao, nhảy xa và các bài tập phát triển thể lực.
Thị phạm, đồng loạt, phân nhóm, tích cực học tập
Sân tập sạch, thoáng mát
36
Kiểm tra học kì 2
69
1- Kiến thức :
 Kiểm tra kĩ thuật và thành tích bật xa kết hợp kiểm tra TCRLTT.
2- Kĩ năng : 
+ Thực hiện tốt kĩ thuật cũng như thành tích theo yêu cầu.	 
3- Thái độ : 
+ Lòng say mê luyện tập, phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập.
Đạt kỹ thuật và thành tích theo yêu cầu
+ Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 5 em.
+ Mỗi HS bật xa 3 lần, chọn lần xa nhất.
Sân tập sạch, thoáng mát, hố nhảy có vạch đánh dấu khoảng cách
37
Kiểm tra TCRLTT
70
1- Kiến thức : 
Kiểm tra TCRLTT của hs qua 2 nội dung bật xa và chạy 60m.
2- Kĩ năng : 
+ Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật đã học và thành tích 2 nội dung đạt theo TCRLTT.
3- Giáo dục : 
+ Ý chí vượt khó trong học tập, quyết tâm đạt kết quả cao trong học tập.
Thực hiện tốt 2 nội dung theo yêu cầu của GV
Kiểm tra theo nhóm.
Sân tập , cờ hiệu, dây đích, đồng hồ bấm giây , hố nhảy xa, đường chạy 60m
TRƯỜNG THCS CÙ CHÍNH LAN
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
 Môn : Thể dục
 	 Khối lớp : 7
TUẦN
CHƯƠNG/ BÀI
TIẾT
MỤC TIÊU CHƯƠNG BÀI
KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC
CHUẨN BỊ CỦA HS VÀ GV
GHI CHÚ
1
- Mục tiêu nội dung chương trình TD lớp 7(tóm tắt)
- Phòng tránh chấn thương trong hoạt đông TDTT
1
1- Kiến thức : + Giúp hs củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6, chuẩn bị có hiệu quả ở chương trình TD 8 .
+ Biết được 1 số kĩ năng, kiến thức cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực. 
+ Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn
2- Kĩ năng : + Hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện.
+ Biết cách thực hiện một số trò chơi vận động, các động tác bổ trợ kĩ thuật và bài tập phát triển thể lực.
+ Biết cách thực hiện kĩ năng ĐHĐN, bài TD, làm quen với các kĩ thuật chạy nhanh, chạy bền, nhảy cao, nhảy xa.
 + Biết cách tự kiểm tra mạch, theo dõi sức khoẻ.
3- Thái độ : + Giáo dục HSTự giác tích cực học môn TD. Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày.
 + Có tinh thần tập thể , ứng xử đúng với mọi người xung quanh.
+ Biết được một số nguyên nhân xảy ra chấn thương và cách phòng tránh khi hoạt động TDTT.
+ Cung cấp cho HS 1 số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT
+Vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu.
+ Tích cực hoá trong học tập.
+giảng giải, Đàm thoại, gợi mở, câu hỏi phù hợp.
- Sách TD 6-7.
-Tài liệu tham khảo.
1
-Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT( Phần 2 ) 
-Một số qui định khi học bộ môn 
2
1- Kiến thức : + Giúp cho HS có những hiểu biết cần thiết về nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.
+ Nắm được 1 số quy định khi hoạt động TDTT.
2- Kĩ năng : + Vận dụng tốt các quy định khi tập luyện.
 + Biết cách tự kiểm tra mạch, theo dõi sức khoẻ.
3- Thái độ : + GD HS có ý thức Tự giác tích cực trong gời học học. Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày.
 + Có tinh thần tập thể , ứng xử đúng với mọi người xung quanh.
+ Vận dụng những kiến thức cơ bản để đảm bảo an toàn trong ta
+ Cung cấp cho HS 1 số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.
.
+ Tích cực hoá trong học tập.
+Giảng giải Đàm thoại, gợi mở, câu hỏi phù hợp.
- Sách TD 6-7.
- Tài liệu tham khảo
2
1- ĐHĐN
2-Chạy nhanh.
3-Chạy bền.
3
1- Kiến thức : +:Giúp cho HS tư thế đúng, tác phong nhanh nhẹn, tính kỉ luật và có tinh thần tập thể cao. 
 +: Ôn một số động tác bổ trợ.Trò chơi bổ trợ phát triển sức nhanh.
+ Chơi trò chơi” chạy dích dắc”
2- Kĩ năng :+ Thực hiện tương đối các động tác về ĐHĐN đã học ở lớp 6.
+ Thực hiện tốt các kĩ thuật bổ trợ để tạo tiền đề cho việc tập luyện sức nhanh.
+ Biết phối hợp với thở trong chạy bền.
3- Thái độ: + GD GS Tự giác tích cực ytong học tập. Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày.
 + Có tinh thần tập thể , ứng xử đúng với mọi người xung quanh.
-Tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Tậphợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay phải, quay trái, quay sau; Cách chào, .
- On chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông...
- Chơi trò chơi phát triển sức bền
+Thị phạm- Phân tích.
+ Tập luyện Đồng loạt.- Phân nhóm quqy vòng.
+ Tích cực học tập.
+ Ưu đãi cá biệt
+ sân bãi sạch, thoáng mát.
+ còi, cờ, đồng hồ, đường chạy nhanh- chạy bền...
2
1- ĐHĐN
2-Chạy nhanh.
3-Chạy bền. 
4
1- Kiến thức : + Ôn nội dung tiết 3, điểm số từ 1 đến hết. Học biến đổi đội hình 0-2-4	
 + Ôn một số động tác bổ trợ: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót cham mông. Chơi trò chơi phát triển sức nhanh
- Học phân phối sức khi chạy.
2- Kĩ năng : + Thực hiện tương đối các động tác về ĐHĐN đã học ở lớp 6.
+ Thực hiện tốt các kĩ thuật bổ trợ để tạo tiền đề cho việc tập luyện sức nhanh.
+ Biết phối hợp với thở trong chạy bền.
3- Thái độ: + GD HS có ý thức Tự giác tích cực trong học tập . Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày.
 + Có tinh thần tập thể , ứng xử đúng với mọi người xung quanh.
- Tập họp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; Tậphợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay phải, quay trái, quay sau; Cách chào, .
- On chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông...
- Nắm và thực hiện phân phối sức hợp lý.
+Thị phạm- Phân tích.
+ Tập luyện Đồng loạt.- Phân nhóm quqy vòng.
+ Tích cực học tập.
+ Ưu đãi cá biệt
+ sân bãi sạch, thoáng mát.
+ còi, cờ, đồng hồ, đường chạy nhanh- chạy bền...
3
1- ĐHĐN
2-Chạy nhanh.
3-Chạy bền. 
5
1-Kiến thức :+ Ôn nội dung tiết 3, điểm số từ 1 đến hết, biến đổi đội hình 0-2-4	
 + Ôn một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh. Tại chỗ đánh tay, mặt hướng chạy xuất phát.
+ Luyện tập chạy bền xung quanh sân trường.
2- Kĩ năng : + Thực hiện tương đối các động tác về ĐHĐN đã học .
+ Thực hiện tốt các kĩ thuật bổ trợ để tạo tiền đề cho việc tập luyện sức nhanh.
 + Biết phối hợp với thở trong chạy bền.
3- Thái độ: + GD HS có ý thức Tự giác tích cực trong học tập . Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày.
 + Có tinh thần tập thể , ứng xử đúng với mọi người xung quanh.
+ Nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức, kĩ năng để rèn luyện về ĐHĐN, biến đổi ĐH 0-2-4
+Biết tên, cách thực hiện một số trò chơi và các bài tập: Xuất phát từ một tư thế khác nhau (Đứng mặt hướng chạy – xuất phát
- Biết cách thực hiện: Thở một cách hợp lí; Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; Chạy trên địa hình tự nhiên; Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy
+Thị phạm- Phân tích.
+ Tập luyện Đồng loạt.- Phân nhóm quqy vòng.
+ Tích cực học tập.
+ Ưu đãi cá biệt
+ sân bãi sạch, thoáng mát.
+ còi, cờ, đồng hồ, đường chạy nhanh- chạy bền
3
1- ĐHĐN
2-Chạy nhanh.
3-Chạy bền. 
6
1-Kiến thức : + ĐHĐN: Ôn và nâng cao kĩ năng ĐHĐN và cách điều khiển của người chỉ huy
 + Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. Đứng Vai hướng chạy – xuất phát.
 + Chạy bền: Chơi trò chơi bổ trợ” Chạy vòng số 8”
2- Kĩ năng : + ĐHĐN: Thực hiện tương đối các động tác về ĐHĐN đã học .
 + Chạy nhanh: Thực hiện tốt các kĩ thuật bổ trợ để tạo tiền đề cho việc tập luyện sức nhanh.
 + Chạy bền: Biết phối hợp với thở trong chạy bền.Hồi tĩnh sau khi chạy.
3- Thái độ: + GD HS có ý thức Tự giác tích cực trong học tập . Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày.
 + Có tinh thần tập thể , ứng xử đúng với mọi người xung quanh.
+ Thực hiện được Tập họp hàng dọc,hàng ngang dóng hàng, điểm số;,điểm số; Đứng nghiêm, đứng nghỉ; Quay phải, quay trái, quay sau; Cách chào, báo cáo, xin phép ra vào lớp; Dàn hàng, dồn hàng; Đi đều – Đứng lại và đổi chân khi sai nhịp.Biến đổi ĐH 0-2-4
- Biết và thực hiện ở mức tương đối chính xác một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực.
+ Biết cách thực hiện hết cự li qui định và Thở một cách hợp lí; Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; Chạy trên địa hình tự nhiên; Một số động tác hồi tĩnh - 
+Thị phạm- Phân tích.
+ Tập luyện Đồng loạt.- Phân nhóm quqy vòng.
+ Tích cực học tập.
+ Ưu đãi cá biệt
+ sân bãi sạch, thoáng mát.
+ còi, cờ, đồng hồ, đường chạy nhanh- chạy bền
4
1- ĐHĐN
2-Chạy nhanh.
3-Chạy bền. 
7
1-Kiến thức : + ĐHĐN: Ôn và nâng cao kĩ năng ĐHĐN (Đi đều thẳng hướng, vòng trái, vòng phải, đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp)
 + Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. Lưng hướng chạy – xuất phát.
 + Chạy bền: - Một số động tác thư giản,thả lõng, hồi tĩnh sau khi chạy
2- Kĩ năng :+ ĐHĐN: Thực hiện tương đối các động tác về ĐHĐN đã học .
 + Chạy nhanh: Thực hiện tốt các kĩ thuật bổ trợ để tạo tiền đề cho việc tập luyện sức nhanh.
 + Chạy bền: Biết phối hợp với thở trong chạy bền.Hồi tĩnh sau khi chạy.
3-- Thái độ: + GD HS có ý thức Tự giác tích cực trong học tập . Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày.
 + Có tinh thần tập thể , ứng xử đúng với mọi người xung quanh.
+ Thực hiện tương đối chính xác , nhanh, không chen lấn, xô đẩy nhau các động tác theo từng khẩu lệnh của người chỉ huy.
 - Biết và thực hiện ở mức tương đối chính xác một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực.
+ Biết cách thực hiện hết cự li qui định và Thở một cách hợp lí; Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; Chạy trên địa hình tự nhiên; Một số động tác hồi tĩnh - 
.
+Thị phạm- Phân tích.
+ Tập luyện Đồng loạt.- Phân nhóm quqy vòng.
+ Tích cực học tập.
+ Ưu đãi cá biệt
+ sân bãi sạch, thoáng mát.
+ còi, cờ, đồng hồ, đường chạy nhanh- chạy bền
4
1- ĐHĐN
2-Chạy nhanh.
3-Chạy bền.
8
1-Kiến thức : + ĐHĐN: Ôn và nâng cao kĩ năng ĐHĐN (Đi đều, vòng trái, vòng phải, đứng lại, đổi chân khi sai nhịp)
 + Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. Học ngồi – xuất phát.
 + Chạy bền: Luyện tập chạy bền xung quanh sân trường.
2- Kĩ năng : + ĐHĐN: Thực hiện tương đối các động tác về ĐHĐN đã học .
 + Chạy nhanh: Thực hiện tốt các kĩ thuật bổ trợ để tạo tiền đề cho việc tập luyện sức nhanh.
 + Chạy bền: Biết phối hợp với thở trong chạy bền.Hồi tĩnh sau khi chạy.
3-- Thái độ: + GD HS có ý thức Tự giác tích cực trong học tập . Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày.
 + Có tinh thần tập thể , ứng xử đúng với mọi người xung quanh.
+ Biết và thực hiện tương đối chính xác , đi đều vòng các hướng.
 - Biết và thực hiện ở mức tương đối chính xác một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực.
+ Biết cách thực hiện hết cự li qui định và Thở một cách hợp lí; Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; Chạy trên địa hình tự nhiên; Một số động tác hồi tĩnh - 
+Thị phạm- Phân tích.
+ Tập luyện Đồng loạt.- Phân nhóm quqy vòng.
+ Tích cực học tập.
+ Ưu đãi cá biệt
+ sân bãi sạch, thoáng mát.
+ còi, cờ, đồng hồ, đường chạy nhanh- chạy bền
5
1- ĐHĐN
2-Chạy nhanh.
3-Chạy bền.
9
1-Kiến thức : + ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và thực hiện đi đều, đi đều vòng các hướng và đổi chân khi sai nhịp.
 + Chạy nhanh: Biết cách thực hiện đứng vai hướng chạy – xuất phát, tư thế sẵn sàng – xuất phát.
 + Chạy bền: Biết cách thực hiện nhảy dây bền. Một số động tác hồi tĩnh.
2- Kĩ năng : + ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác về ĐHĐN đã học nhất là tư thế cá nhân. Điều khiển được ĐHĐN
 + Chạy nhanh: Thực hiện cơ bản đúng tư thế sẵn sàng – xuất phát. Thực hiện được vai hướng chạy – xuất phát.
 + Chạy bền: Thực hiện được nhảy dây bền.Hồi tĩnh tốt sau khi chạy.
3- Thái độ: + GD HS có ý thức Tự giác tích cực trong học tập, có kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn và ứng xử đúng với mọi người xung quanh.. 
+ Biết vận dụng kiến thức đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và để tập luyện hằngngày. Thực hiện nếp sống lành mạnh ,không hút thuốc lá, uống rượi bia...
+ Biết và thực hiện tương đối chính xác , đi đều vòng các hướng.
 - Biết và thực hiện ở mức tương đối chính xác một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực.
+ Biết cách thực hiện hết cự li qui định và Thở một cách hợp lí; Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy; Chạy trên địa hình tự nhiên; Một số động tác hồi tĩnh - 
+Thị phạm- Phân tích.
+ Tập luyện Đồng loạt.- Phân nhóm quqy vòng.
+ Tích cực học tập.
+ Ưu đãi cá biệt
+ sân bãi sạch, thoáng mát.
+ còi, cờ, đồng hồ, đường chạy nhanh- chạy bền
5
1- ĐHĐN
2-Chạy nhanh.
3-Chạy bền.
10
1-Kiến thức :+ ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và thực hiện luyện tập nâng cao các kĩ năng đã học như đi đều, chạy đều,vòng phải, vòng trái. + Chạy nhanh: : Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ: đứng vai hướng chay- xuất phat; ngồi – xuất phát; tư thế sẵn sàng – xuất phát.
 + Chạy bền: Luy

Tài liệu đính kèm:

  • docxOn_tap_kiem_tra_hoc_ki_I_va_II_kiem_tra_danh_gia_xep_loai_the_luc.docx