Kế hoạch giảng dạy Ngữ văn 8 – Học kì I năm học: 2011 - 2012

Tức nước vỡ bờ

Xây dựng đoạn văn trong văn bản

Viết bài tập làm văn số 1

Lão Hạc

Từ tượng hình, từ tượng thanh

Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Tóm tắt văn bản tự sự

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Trả bài tập làm văn số 1

Cô bé bán diêm

Trợ từ, thán từ

Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 31/03/2017 Lượt xem 741Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy Ngữ văn 8 – Học kì I năm học: 2011 - 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO – PHÚ GIÁO
 TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG DIỆU
 TỔ VĂN-SỬ-ĐỊA-GDCD	
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 8 – HỌC KÌ I
NĂM HỌC:2011-2012
Cả năm: 37 tuần (140 tiết)
Học kì I: 19 tuần (72 tiết)
Học kì II: 18 tuần (68 tiết)
Học kì I
Tuần
Bài
Tiết
Nội dung
3
3
9
Tức nước vỡ bờ
10
Xây dựng đoạn văn trong văn bản
11-12
Viết bài tập làm văn số 1
4
4
13-14
Lão Hạc
15
Từ tượng hình, từ tượng thanh
16
Liên kết các đoạn văn trong văn bản
5
5
17
Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
18
Tóm tắt văn bản tự sự
19
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
20
Trả bài tập làm văn số 1
6
6
21-22
Cô bé bán diêm
23
Trợ từ, thán từ
24
Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
7
7
25-26
Đánh nhau với cối xay gió
27
Tình thái từ
28
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
8
8
29-30
Chiếc lá cuối cùng
31
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
32
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.
9
9
33-34
Hai cây phong
35-36
Viết bài tập làm văn số 2
10
9-10
37
38
39
40
Nói quá
Ôn tập truyện kí Việt Nam
Thông tin về ngày trái đất năm 2000
Nói giảm, nói tránh
11
10-11
41
Kiểm tra văn
42
Luyện nói: kể truyện theo ngôi kể kết hợp miêu tả và biểu cảm
43
Câu ghép
44
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
12
11-12
45
Ôn dịch, thuốc lá
46
Câu ghép (tiếp theo)
47
Phương pháp thuyết minh
48
Trả bài tập làm văn số 2
13
13-14
49
Bài toán dân số
50
Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
51
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
52
Chương trình địa phương (phần Văn)
14
14
53
Dấu ngoặc kép
54
Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng
55-56
Viết bài tập làm văn số 3 – văn thuyết minh
15
15
57
Đọc thêm: vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
58
Đập đá ở Côn Lôn
59
Ôn luyện về dấu câu
60
Kiểm tra tiếng Việt
16
15-16
61
Thuyết minh về một thể loại văn học
62
Hướng dẫn đọc thêm: muốn làm thằng cuội
63
Ôn tập tiếng Việt
17
17-18
64
Trả bài tập làm văn số 3
65
Ông đồ
66
Hướng dẫn đọc thêm: hai chữ nước nhà
18
17
67
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
68-69
Kiểm tra học kì I
19
17
70-71
Hoạt động ngữ văn: làm thơ 7 chữ
72
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Học kì II
20
73-74
Nhớ rừng
75
Câu nghi vấn
76
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
21
77
Quê hương
78
Khi con tu hú
79
Câu nghi vấn (tiếp)
80
Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
22
81
Tức cảnh Pác Bó
82
Câu cầu khiến
83
Thuyết minh một danh lam thắng cảnh
84
Ôn tập về văn bản thuyết minh
23
85
Ngắm trăng, Đi đường
86
Câu cảm thán
87-88
Viết bài Tập làm văn số 5
24
89
Câu trần thuật
90
Chiếu dời đô; Kiểm tra 15 phút môn văn
91
Câu phủ định
92
Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
25
93-94
Hịch tướng sĩ
95
Hành động nói
96
Trả bài Tập làm văn số 5
26
97
Nước Đại Việt ta
98
Hành động nói (tiếp); Kiểm tra 15 phút môn Tiếng việt
99
Ôn tập về luận điểm
100
Viết đoạn văn trình bày luận điểm
27
101
Bàn luận về phép học
102
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
103-104
Viết bài Tập làm văn số 6
28
105-106
Thuế máu
107
Hội thoại
108
Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
29
109-110
Đi bộ ngao du; Kiểm tra 15 phút môn văn
111
Hội thoại (tiếp)
112
Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
30
113
Kiểm tra Văn
114
Lựa chọn trật tự từ trong câu
115
Trả bài Tập làm văn số 6
116
Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
31
117-118
Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
119
Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)
120
Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
32
121
Chương trình địa phương (phần Văn)
122
Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic)
123-124
Viết bài Tập làm văn số 7
33
125
Tổng kết phần Văn
126
Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II
127
Văn bản tường trình
128
Luyện tập làm văn bản tường trình
34
129
Trả bài kiểm tra Văn
130
Kiểm tra Tiếng Việt
131
Trả bài Tập làm văn số 7
132
Tổng kết phần Văn (tiếp)
35
133
Ôn tập phần Tập làm văn
134
Văn bản thông báo
135
Chương trình địa phương phần Tiếng Việt
136
Luyện tập tổng hợp và hướng dẫn làm bài kiểm tra
36
137
Hướng dẫn làm bài kiểm tra
137-138
Kiểm tra học kì II
37
139
Luyện tập làm văn bản thông báo
140
Trả bài kiểm tra học kì II
140...
Hướng dẫn ôn tập trong hè 
 	 Phú Giáo, ngày 15 tháng 9 năm 2011
Ký duyệt của: 
Ban giám hiệu Tổ trưởng Nhóm trưởng

Tài liệu đính kèm:

  • docphan_phoi_chuong_trinh_buoi_2_ngu_van_8.doc