Kế hoạch giảng dạy và giáo dục học sinh hàng tuần môn Âm nhạc - Tuần 12

Khối lớp 1 35 – 40 Phút 3

Ôn tập bài hát: Đàn gà con

Khối lớp 2 35 – 40 Phút 3

Ôn tập bài hát: Cộc cách tùng cheng

Khối lớp 3 35 – 40 Phút 3

Học hát: Bài Con chim non

Khối lớp 4 35 – 40 Phút 3

Học hát: Bài Cò lả

Khối lớp 5 35 – 40 Phút 3

Học hát: Bài Ước mơ

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 10/04/2017 Lượt xem 553Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy và giáo dục học sinh hàng tuần môn Âm nhạc - Tuần 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH HÀNG TUẦN
 Tuần :(Từ ngày //2015 đến ngày //2015)
KHỐI LỚP
THỜI GIAN
SỐ TIẾT
TÊN BÀI DẠY
Khối lớp 1
35 – 40 Phút
3
Ôn tập bài hát: Đàn gà con
Khối lớp 2
35 – 40 Phút
3
Ôn tập bài hát: Cộc cách tùng cheng
Khối lớp 3
35 – 40 Phút
3
Học hát: Bài Con chim non
Khối lớp 4
35 – 40 Phút
3
Học hát: Bài Cò lả
Khối lớp 5
35 – 40 Phút
3
Học hát: Bài Ước mơ

Tài liệu đính kèm:

  • docT 12.doc