Kế hoạch giảng dạy và giáo dục học sinh hàng tuần môn Âm nhạc - Tuần 21

Khối lớp 1 35 – 40 Phút 3

Bài 21. Học hát: Bài Tập tầm vong

Khối lớp 2 35 – 40 Phút 3

Bài 21. Học hát: Bài Hoa Lá Mùa xuân

Khối lớp 3 35 – 40 Phút 3

Bài 21. Học hát: Bài Cùng múa hát dưới trăng

Khối lớp 4 35 – 40 Phút 3

Bài 21. Học hát: Bài Bàn tay mẹ

Khối lớp 5 35 – 40 Phút 3

Bài 21. Học hát: Bài Tre ngà bên Lăng Bác

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 10/04/2017 Lượt xem 476Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy và giáo dục học sinh hàng tuần môn Âm nhạc - Tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH HÀNG TUẦN
 Tuần 21:(Từ ngày 19/01/2015 đến ngày 23/01/2015)
KHỐI LỚP
THỜI GIAN
SỐ TIẾT
TÊN BÀI DẠY
Khối lớp 1
35 – 40 Phút
3
Bài 21. Học hát: Bài Tập tầm vong
Khối lớp 2
35 – 40 Phút
3
Bài 21. Học hát: Bài Hoa Lá Mùa xuân
Khối lớp 3
35 – 40 Phút
3
Bài 21. Học hát: Bài Cùng múa hát dưới trăng
Khối lớp 4
35 – 40 Phút
3
Bài 21. Học hát: Bài Bàn tay mẹ
Khối lớp 5
35 – 40 Phút
3
Bài 21. Học hát: Bài Tre ngà bên Lăng Bác

Tài liệu đính kèm:

  • docT 21.doc