Kế hoạch giảng dạy và giáo dục học sinh hàng tuần môn Âm nhạc - Tuần 32

Khối lớp 1 35 – 40 Phút 1

Ôn tập bài hát: Đường và chân

Khối lớp 2 35 – 40 Phút 1

Ôn tập 2 bài hát: Chim chích bông, chú ếch con.

Khối lớp 3 35 – 40 Phút 1

Học hát bài: Dành cho địa phương tự chọn.

Khối lớp 4 35 – 40 Phút 1

Học hát bài: Dành cho địa phương tự chọn.

Khối lớp 5 35 – 40 Phút 1 Học hát bài: Dành cho địa phương tự chọn.

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 10/04/2017 Lượt xem 472Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy và giáo dục học sinh hàng tuần môn Âm nhạc - Tuần 32", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH HÀNG TUẦN
 Tuần 32:(Từ ngày 13/04/2015 đến ngày 17/04/2015)
KHỐI LỚP
THỜI GIAN
SỐ TIẾT
TÊN BÀI DẠY
Khối lớp 1
35 – 40 Phút
1
Ôn tập bài hát: Đường và chân
Khối lớp 2
35 – 40 Phút
1
Ôn tập 2 bài hát: Chim chích bông, chú ếch con.
Khối lớp 3
35 – 40 Phút
1
Học hát bài: Dành cho địa phương tự chọn.
Khối lớp 4
35 – 40 Phút
1
Học hát bài: Dành cho địa phương tự chọn.
Khối lớp 5
35 – 40 Phút
1
Học hát bài: Dành cho địa phương tự chọn.

Tài liệu đính kèm:

  • docT 32.doc