Kế hoạch giảng dạy và giáo dục học sinh hàng tuần môn Âm nhạc - Tuần 35

Khối lớp 1 35 – 40 Phút 1

Ôn tập và biểu diễn bài hát

Khối lớp 2 35 – 40 Phút 1

Ôn tập và biểu diễn bài hát

Khối lớp 3 35 – 40 Phút 1

Ôn tập và biểu diễn bài hát

Khối lớp 4 35 – 40 Phút 1

Tập biểu diễn

Khối lớp 5 35 – 40 Phút 1

Tập biểu diễn

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 10/04/2017 Lượt xem 549Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy và giáo dục học sinh hàng tuần môn Âm nhạc - Tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH HÀNG TUẦN
 Tuần 35:(Từ ngày 04/05/2015 đến ngày 08/05/2015)
KHỐI LỚP
THỜI GIAN
SỐ TIẾT
TÊN BÀI DẠY
Khối lớp 1
35 – 40 Phút
1
Ôn tập và biểu diễn bài hát
Khối lớp 2
35 – 40 Phút
1
Ôn tập và biểu diễn bài hát
Khối lớp 3
35 – 40 Phút
1
Ôn tập và biểu diễn bài hát
Khối lớp 4
35 – 40 Phút
1
Tập biểu diễn
Khối lớp 5
35 – 40 Phút
1
Tập biểu diễn

Tài liệu đính kèm:

  • docT 35.doc