Kế hoạch phân tiết ghép các môn học năm học 20123 - 2014 mô Sinh học

Khối 10 : ( Chương trình nâng cao ) :

- Đã có trong phân phối chương trình.

Khối 11 : ( Chương trình nâng cao ) :

- Tiết 3 : Bài 3 + Mục III, IV ( Bài 4 ).

- Tiết 4 : Mục V ( Bài 4 ) + bài 5.

Khối 12 : ( Chương trình nâng cao ) :

- Đã có trong phân phối chương trình.

B.MÔN NGHỀ LÀM VƯỜN :

 

doc 1 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 03/04/2017 Lượt xem 502Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch phân tiết ghép các môn học năm học 20123 - 2014 mô Sinh học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD - ĐT QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LỆ THUỶ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Lệ thuỷ, ngày 6 tháng 9 năm 2013
 KẾ HOẠCH PHÂN TIẾT GHÉP CÁC MÔN HỌC NĂM HỌC 20123 - 2014
 TỔ : SINH – CÔNG NGHỆ ( Theo kế hoạch trường )
A.MÔN SINH HỌC :
Khối 10 : ( Chương trình nâng cao ) :
Đã có trong phân phối chương trình.
Khối 11 : ( Chương trình nâng cao ) : 
Tiết 3 : Bài 3 + Mục III, IV ( Bài 4 ).
Tiết 4 : Mục V ( Bài 4 ) + bài 5.
Khối 12 : ( Chương trình nâng cao ) :
Đã có trong phân phối chương trình.
B.MÔN NGHỀ LÀM VƯỜN :
1. Bài 27 : 
 - Tiết 53 : Mục I.
 - Tiết 54 : Mục II.
 - Tiết 55 : Mục III .
2. Bài 28 : 
 - Tiết 56 : Mục I.
 - Tiết 57 : Mục II1,II2.
 - Tiết 58 : Mục II3,II4.
3. Bài 29 : 
 - Tiết 59 : Mục I + mục II.
 - Tiết 60 : Mục III.
 - Tiết 61 : Mục IV .
4. Bài 35 : 
 - Tiết 82 : Mục I.
 - Tiết 83: Mục II.
 - Tiết 84 : Mục III .
5. Bài 38 : 
 - Tiết 92 : Mục I.
 - Tiết 93 : Mục II1, II2.
 - Tiết 94 : Mục II3, II4, II5.
25. Bài 40 : 
 - Tiết 101 : Mục I + mục II.
 - Tiết 102 : Mục III.
 - Tiết 103 : Mục IV .
------------------------- Hết -----------------------------
 Tổ trưởng Giáo viên

Tài liệu đính kèm:

  • doccac_loai_ke_hoach.doc