Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học năm hoc: 2011 - 2012 môn: Sinh Học

Chương I: Các thí nghiệm của Menđen

Bài1: MenĐen và di truyền học

Bài 2: Lai một cặp tính trạng Các cặp tính trạng trong TN của MenĐen.

Sơ đồ sự di truyền màu hoa ở đậu Hà Lan.

Bài 3: Lai 1 cặp tính trạng(tt)

Bài 4: Lai 2 cặp tính trạng Lai một cặp TT

Bảng phụ

Lai 2 cặp tính trạng, sơ đồ giảI thích kết quả TN

Bài 5: Lai 2 cặp tính trạng (tt)

Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại. Bảng phụ

Bảng phụ

 

doc 7 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 313Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học năm hoc: 2011 - 2012 môn: Sinh Học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học
 năm hoc: 2011-2012
môn: sinh học , lớp 9c,9D
 Học kì I
Tuần
Tiết PPCT
Tên Bài dạy
Tên thiết bị dạy học
Kết quả sử dụng( Tự đánh giá)
Kết quả của BGH
( Tổ trưởng)
1
1
2
Chương I: Các thí nghiệm của Menđen
Bài1: MenĐen và di truyền học
Bài 2: Lai một cặp tính trạng
Các cặp tính trạng trong TN của MenĐen.
Sơ đồ sự di truyền màu hoa ở đậu Hà Lan.
2
3
 4
Bài 3: Lai 1 cặp tính trạng(tt)
Bài 4: Lai 2 cặp tính trạng
Lai một cặp TT
Bảng phụ
Lai 2 cặp tính trạng, sơ đồ giảI thích kết quả TN
3
5
 6
Bài 5: Lai 2 cặp tính trạng (tt)
Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại.
Bảng phụ
Bảng phụ
4
7
8
Bài 7: Bài tập chương I
Chương II: Nhiễm sắc thể
Bài 8: Nhiễm sắc thể
Bảng phụ
ND bài tập lai 1,2 TT
NST, bộ NST duồi giấm
5
9
10
Bài 9: Nguyên phân
Bài 10: Giảm phân
NST ở chu kỳ TB, quá trình N. phân
Quá trình giảm phân
6
11
12
Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
Bài 12: Cơ cế xác định giới tính
Bảng phụ, tài liệu sự phát sinh G ở TV có hoa
DT giới tính, cơ chế NST xác định giới tính ở người
7
13
14
Bài 13: Di truyền liên kết
Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
TL về duồi giấm, di truyền liên kết.
NST hành tây ở các kỳ của N.Phân
8
15
16
Chương III: AND và gen
Bài 15: AND
Bài 16: AND và bản chất của gen
AND, MH: AND theo WatSon và Crik
Cơ chế tự nhân đôi của ADN
9
17
18
Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
Bài 18: Protein
MH: ARN, sơ đồ tổng hợp ARN
Các bậc cấu chúc của Protein
10
19
20
Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
Sơ đồ mối quan hệ giữa gen và tính trạng
MH: AND, hộp đựng mô hinh tháo rời
11
21
22
Kiểm tra 1 tiết
Chương IV: Biến dị
Bài 21: Đột biến gen
Đề kiểm tra + Đáp án
Đột biến gen, TL về đột biến gen
12
23
24
Bài 22: Đột biến cấu trúc NST
Bài 23: Đột biến số lượng NST
Đột biến cấu trúc NST
ĐB số lượng NST, các tư liệu về ĐB ở TV, ĐV
13
25
26
Bài 24: Đột biến số lượng NST(tt)
Bài 25: Thường biến
TL thể đa bội, Tranh ảnh về một số thể đa bội
Thường biến Bảng phụ
14
27
28
Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến.
Tranh ảnh về các ĐB hình thái
Tranh ảnh minh họa TB
15
29
30
Chương V: Di truyền học ở người.
Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người.
Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
Sơ đồ phả hệ, Sơ đồ hình thành trẻ đồng sinh
Bộ NST của người ( bình thường, đao, tơc nơ )
16
31
32
Bài 30: Di truyền học với con người
Chương VI: ứng dụng di truyền học
Bài 31: Công nghệ tế bào
TL về DT y học tư vấn.
Bảng 30.1, 30.2
Sơ đồ nhân giống mía bằng nuôi cấy mô
17
33
34
Bài 32: Công nghệ gen
Ôn tập học kỳ I
SĐ chuyển gen vào TB vi khuẩn đường ruột E. co li
Hệ thống KT học kỳ I
18
35
Kiểm tra học kỳ I
Đề kiểm tra + Đáp án
19
36
Bài tập chương II. ADN và gen
Bảng phụ
Học kỳ II
Tuần
Tiết
PPCT
Chương - Phần
- Bài dạy
Thiết bị dạy học
Kết quả sử dụng
( Tự đánh giá)
Kết quả của BGH
( Tổ trưởng)
20
37
38
Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
Bài 35: Ưu thế lai
Tranh ảnh về thoái hóa (ĐV, TV)
Một số bắp ngô( cà chua) thể hiện ưu thế lai.
21
39
40
Bài tập chương III. ADN và gen
Bài tập phả hệ
-SBT
-SBT
22
41
42
Bài 38: Thực hành: Tập dượt các thao tác giao phấn.
Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống, vật nuôI và cây trồng
Tranh mô tả các thao tác
Giấy A4, kéo, kẹp, bao cách ly, ghim, cọc.
Tranh ảnh tài liệu minh họa
Lai giống lúa, cà chua...
23
43
44
Sinh vật và môi trường
Chương I: Sinh vật và môi trường
Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái.
Bài 42: ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.
Các môi trường sống của sinh vật, bảng phụ
TL về ảnh hưởng của AS lên đ/s sinh vật
24
45
46
Bài 43: ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
Bài 44: Nhr hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.
Trang ảnh DV, TV sống ở các MT khác nhau
Tranh ảnh về ảnh hưởng...SV
25
47+ 48
Bài 45 + 46: Thực hành: Tìm hiểu môI trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
TL về các loài ĐV, TV có ở địa phương.
26
49
50
Bài 47: Quần thể sinh vật
Bài 48: Quần thể người
Các dạng tháp tuổi, bảng phụ, TL về tháp DS
Các dạng tháp của VN, ấn độ, Thụy Điẻn
27
51
52
Bài 49: Quần xã sinh vật
Bài 50: Hệ sinh thái
Tranh ảnh về quần xã rừng mưa nhiệt đới
Sơ đồ lưới thức ăn
28
53 + 54
Bài 51 + 52: Thực hành: Hệ sinh thái
Băng hình về các HST, Tl về các HST
Dao con, dụng cụ đào đất, vợt bắt côn trùng, kính lúp
.
29
55
56
Kiểm tra 1 tiết
Chương III: Con người – Dân số và môi trường
Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
Đề kiểm tra + Đáp án
Các hình thức khai thác TN của người Nguyên thủy
30
57 + 58
Bài 54 + 55: Ô nhiễm môi trường
Tranh ảnh, TL về ô nhiễm môi trường.
Biện pháp bảo vệ môi trường
31
59 + 60
Bài 56 + 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình ô nhiễm môi trường ở địa phương.
Tranh ảnh, TL về ô nhiễm môi trường ở địa phương. Bảng phụ ghi ND bảng 56.1, 56.2
32
61
62
Chương IV: Bảo vệ môi trường
Bài 58: Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn tài nguyên hoang dã
Chu trình của nước trên trái đất. Bảng phụ
TL về các BP bảo vệ thiên nhiên.
33
63
64
Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
TL về các HST ở VN. Bảng phụ
Tư liệu về Luật bảo vệ môi trường.
34
65
66
Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
Bài 63: Ôn tập học kỳ II
TL về việc vận dụng luật BVMT vào việc BVMT ở địa phương
Bảng phụ ghi ND các bảng: 63.1 -> 63.6
35
67
68
Kiểm tra học kỳ II
Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
Đề kiểm tra + Đáp án
Sơ đồ cây phát sinh ở thực vật, Bảng phụ
36
69
Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp
Bảng phụ ghi ND bảng 65.1
-> 65.5
37
70
Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp
Sơ đồ mối quan hệ tổ chức sống và môi trường

Tài liệu đính kèm:

  • docKHsdtbSINH_9thuy.doc