Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học năm học: 2011 - 2012. môn: Sinh học khối 7 học kì I

Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú . SGK,Sách tham khảo

Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật và đặc điểm chung của động vật. -Tranh H2.1,Bảng phụ

Tài liệu SGK

Bài 3: Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh - tranh vẽ trùng roi, trùng giày. KHV, phiến kính, lá kính, mẫu vật( váng nước xanh.)

Bài4:Trùng roi Tranh H4.1

Bài 5: Trùng biến hình và trùng giầy Tranh trùng giầy

Bài 6: Trùng kiết lị , trùng sốt rét Tranh trùng kiết lị , sốt rét

Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh Bảng phụ

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 237Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học năm học: 2011 - 2012. môn: Sinh học khối 7 học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học
 năm học: 2011-2012. môn: sinh học khối 7
Học kì I
Tuần
Tiết PPCT
Tên Bài dạy
Tên thiết bị dạy học
Kết quả sử dụng(Tự đánh giá)
Kết quả của BGH
( (Tổtrưởng)
1
1
Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú 
. SGK,Sách tham khảo
2
Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật và đặc điểm chung của động vật.
-Tranh H2.1,Bảng phụ
Tài liệu SGK
2
3
Bài 3: Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh
- tranh vẽ trùng roi, trùng giày. KHV, phiến kính, lá kính, mẫu vật( váng nước xanh..)
4
Bài4:Trùng roi
Tranh H4.1
3
5
Bài 5: Trùng biến hình và trùng giầy
Tranh trùng giầy
6
Bài 6: Trùng kiết lị , trùng sốt rét
Tranh trùng kiết lị , sốt rét
4
7
Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh
Bảng phụ
8
ChươngII
Bài 8: Thủy tức
Tranh thủy tức, bảng phụ
5
9
Bài 9:đa dạng của ngành ruột khoang
Tranh cấu tạo của thủy tức.
10
Bài 10:Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang
Tranh thủy tức, bảng phụ
6
11
Chương III: Ngành giun dẹp ngành giun tròn.
Bài 11: Sán lá gan
Tranh sán lá gan , hình vẽ vòng đời sán lá gan 
12
Bài 12:Một số giun dẹp khác 
Tranh sán bã trầu, bảng phụ
7
13
Ngành giun tròn
Bài 13: Giun đũa
GAĐT, SGK, Sách tham khảo, tranh giun đũa.
14
Bài 14: Một số giun tròn khác.
Tranh về một số giun khác 
8
15
Ngành giun đốt
Bài 16 Thực hành: mổ và quan sát giun
Tranh về giun đất, mẫu vật giun đất.dụng cụ.
16
Bài 16 Thực hành: mổ và quan sát giun đất 
Giun đất. Dụng cụ mổ
( dao, kéo, panh ,nước..)
9
17
Bài 17: Một số giun đốt khác 
Tranh vẽ : giun đỏ , đỉa,bảng phụ 
18
Kiểm tra một tiết
GV chuẩn bị: Đề, đáp án
10
19
ChươngIV Ngành 
thân mềm 
Bài 18: trai sông
Chuẩn bị trai sông,và một vài mảnh vỏ, KHV. 
20
Bài 20: Thực hành: Quan sát cấu tạo ngoài một số thân mềm
H19.1-4,bảng phụ, Mãu vật
11
21
Bài 20 Thực hành: quan sát một số thân mềm
Tranh vẽ 1 số thân ,trai sông,mềm,kính lúp, panh, chậu mổ
22
Bài 21: Đặc điểm chug và vai trò của ngành thân mềm.
Tranh H21
Bảng phụ
12
23
Chương V
Ngành chân khớp Lớp giáp xác
Bài 22: Thực hành quan sát cấu tạo ngoài và di chuyển củaTôm sông
Mô hình tôm sông, bảng phụ, mẫu vật
24
Bài23: Thực hành mổ và quan sát tôm sông
Mẫu vật tôm sông, bộ đồ mổ
13
25
Baì 24: Đa dạng và vai trò của lớp giác xác
Tanh ảnh về giáp xác, bảng phụ
26
Lớp hình nhện
Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện 
Tranh vẽ về bọ cạp, cái ghẻ, ve bò..
14
27
Lớp sâu bọ
Bài 26: Châu chấu
Mô hình chấu chấu
28
Bài 27:Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ
Tranh vẽ về một số sâu bọ, bảng phụ 
15
29
Bài 28: TH xem băng hình về tập tính sâu bọ 
Băng hình( nếu có), tài liệu tham khảo.
30
Bài 29: Đặc điểm chug và vai trò của ngành chân khớp
Bảng phụ ,tài liệu SGK
16
31
Chương IV:Ngành động vật có xương sống
Bài 31 Thực hành: quan sát cấu tạo ngoài và hoạtđộng sông của Cá chép
Mô hinh, mẫu ngâm, mẫu vật
3
Bài 32 TH: Mổ cá
Cá chép, bộ đồ mổ
17
33
Bài 33: cấu tạo trong của cá chép
Mô hình
34
Bài 30: Ôn tập HK I
SGK, bảng phụ
18
19
35
Kiểm tra học kỳ I
36
Bài 34:Sự Đa dạng và đặc điểm chung của lớp cá
Bảng phụ,SGK
Học kỳ II
37
Bài 35: ếch đồng
Mẫu vật, mô hình
38
Bài 36:TH quan sát cấu tạo trong của ếch dồng trên mẫu mổ
Mẫu vật
39
Bài 37:Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư 
SGK
40
Bài 38:Thằn lằn bóng đuôI dài
Mẫu vật , mô hình
41
Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn 
Mẫu vật , mô hình
42
-Baì 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
SGK
43
Bài 41:Chim bồ câu
Mẫu vật , mô hình
44
Bài 42.Thực hành: quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
Tranh bộ xương 
45
Bài 43: Cấu tạo trong của Chim bồ câu
Mẫu vật
46
Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
SGK
47
Bài 45: TH xem băng hình về đời sống và tập tính của chim
Tài liệu SGK
48
Bài 46:Thỏ
Mô hình
49
Bài 47:Cấu tạo trong của thỏ 
Tranh cấutạo trong của thỏ
50
Bài 48:đa dạng của lớp thú.Bộ thú huyệt, bộ thú túi 
SGK
51
Bài 49: đa dạng của lớp thú( tiếp theo).Bộ Dơi và bộ cá voi
Bảng phụ ,SGK
52
Bài 50: Đa dạng của lớp thú( tiếp theo).Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm , bộ ăn thịt 
Tranh về 3 bộ 
53
Bài 51:Đa dạng của lớp thú(tiếp theo). Các bộ móng quốc và bộ linh trưởng
SGK
54
Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống tập tính của thú
Tư liệu ,SGK
55
Ôn tập
Gv chuẩn bị 
56
Kiểm tra 1 tiết
57
Bài 54:Tiến hóa về tổ choc cơ thể
SGK,Tranh hình thức di chuyển ,bảng phụ
58
Bài 55:Tiến hoấ về sinh sản 
Bảng phụ, SGK
59
Bài 56:Cây phát sinh giới động vật 
Hình 56.1, Tranh phát sinh giới động vật 
60
Bài 57: đa dạng sinh học 
Bảng phụ ,SGK
61
Bài 58: đa dạng sinh học 
Bảng phụ ,SGK
62
Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học 
Bảng phụ ,SGK
63
Bài 60: động vật quý hiếm 
Bảng phụ ,SGK
64
Bài 61: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương
SGK, bảng phụ
65
Bài 62:Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương
SGK, bảng phụ
66
Bài 63:Ôn tập học kỳ II
Bảng phụ ,SGK
67
Kiểm tra học kỳ II
Đề + đáp án của PGDVT
68,
69,70
Bài :64,65,66 
Tham quan thiên nhiên 
SGK,Giấy, bút ,Dụng cụ làm mẫu vật

Tài liệu đính kèm:

  • docKHSD_DHTD_SINH_7_VT.doc