Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học năm học 2015 – 2016

1 Bài 1:Bài mở đầu - H1.1-3

2 Bài 2:Cấu tạo cơ thể người Mô hình tháo nắp các cơ quan trong cơ thể người

- H2.1-3

3 Bài 3:Tế bào Tranh vẽ cấu tạo tế bào

4 Bài 4:Mô Tranh vẽ các loại mô

5 Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô Tranh vẽ hình 61, 62, 63 SGK

6 Bài 6:Phản xạ H6.1-3-

7 Bài7: Bộ xương Tranh vẽ hình 71, 72, 73

mô hình thác lắp bộ xương người

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 258Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học năm học 2015 – 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC 
NĂM HỌC 2015 – 2016
 Giáo Viên 	 : Nguyễn Chi Lam Lệ 
 Tổ chuyên môn 	: Hóa-Sinh-KTNN-Âm nhạc
 GD môn 	:Sinh học 6, 7, 8, Công nghệ 7
 Sinh Học 8
Tuần
Tiết CT
Tên bài
TB dạy học 
Ghi chú
1
1
Bài 1:Bài mở đầu
- H1.1-3
2
Bài 2:Cấu tạo cơ thể người
Mô hình tháo nắp các cơ quan trong cơ thể người
- H2.1-3
2
3
Bài 3:Tế bào
Tranh vẽ cấu tạo tế bào
4
Bài 4:Mô
Tranh vẽ các loại mô
3
5
Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô
Tranh vẽ hình 61, 62, 63 SGK
6
Bài 6:Phản xạ
H6.1-3-
4
7
Bài7: Bộ xương
Tranh vẽ hình 71, 72, 73
mô hình thác lắp bộ xương người
8
Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương
- Tranh vẽ 81, 82, 83, 84
Xương khô mô hình
5
9
Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ
Tranh vẽ hình 91, 92, 93, 94
10
Bài 10: Hoạt động của cơ
Tranh vẽ hệ cơ người
6
11
Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động- vệ sinh hệ vận động
H11.1-5
- Bảng phụ & phiếu học tập
12
Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương
Dụng cụ băng bó nẹp tre; băng
7
13
Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể
Tranh vẽ 13.1, 13.2
14
Bài 14: Bạch cầu và miễn dịch
Tranh vẽ 14.1-4
8
15
Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu
sơ đồ đông máu
- H15 SGK
16
Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
- H16.1, 16.2
9
17
Bài 17:Tim và mạch máu
- Tim lợn
- Mô hình tim người
- H17.1-3
18
Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch vệ sinh hệ tuần hoàn
 H18.1-2
10
19
Kiểm tra 1 tiết
Đề+ đáp án
20
Bài 19: Thực hành : Sơ cứu cầm máu
-1 cuộn băng-2 miếng gạc-1 cuộn bông nhỏ
- Dây cao su hoạc dây vải- 1 miếng vải mềm
- H19.1, 19.2
11
21
Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp
H20.1-3
22
Bài 21: Hoạt động hô hấp
-Hô hấp kế (nếu có)
- H21.1-4
12
23
Bài 22: Vệ sinh hô hấp
Tranh ảnh về ô nhiễm môi trường
- Tranh các vận động viên thể thao nổi tiếng
24
Bài 23: Thực hành hô hấp nhân tạo
Chiếu - Gối bông - Gạc cứu thương
- H23.1, 23.2
13
25
Bài 24: Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá
H24.1-3
- Mô hình hệ tiêu hóa
26
Bài 25: Tiêu hoá ở khoang miệng
- H25.1-3
14
27
Bài 27: Tiêu hoá dạ dày
H27.1-3
28
Bài28:Tiêu hoá ở ruộtnon
H28.1-3
15
29
Bài 29: Hấp thu dinh dưỡng và thải phân , vệ sinh hệ tiêu hóa
H29.1-3
30
Bài 30: Vệ sinh tiêu hóa
Sưu tầm tranh ảnh có liên quan BH
16
31
Bài 26 : Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của ezim trong nước bọt
- 12 ống nghiệm nhỏ- 2 giá để
- đèn cồn và giá đun- 2 ống đong
- 1 cuộn giấy đo pH-Phễu và bong lọc
- Lọ thủy tinh- Nước bọt, hồ tinh bột, dd HCl, iốt, thuốc thử strome
32
Bài 31: Trao đổi chất
H31.1, 31.2
17
18
 33
Bài 32: Chuyển hoá
- H 32.1 SGK
34
Bài 33: Thân nhiệt
Sưu tầm tranh ảnh về bảo vệ môi trường sinh thái
35
Ôn tập học kỳ I
Bảng phụ
19
36
Kiểm tra học kì I
Đề và đáp án
37
Tuần dự phòng
38
20
39
Bài 34: Vi ta min và muối khoáng
Tranh ảnh CM vai trò của VTM và MK 
Trẻ em còi, người bướu cổ
40
Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống- Nguyên tắc lập khẩu phần ăn
- Tranh ảnh các loại thực phẩm
21
41
Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu ăn
Bảng phụ
- Phiếu học tập
- Máy tính
42
Bài 38: Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu
H38.1 SGK
22
43
Bài 39: Bài tiết nước tiểu
H 39.1
- Bảng phụ
44
Bài 40 : Vệ sinh hệ bài tiết
Phiếu học tập
- H38.1, 39.1
23
45
Bài 41 : Cấu tạo và chức năng của da
 - H41 SGK
46
Bài 42:Vệ sinh da
Tranh ảnh về các bệnh ngoài da
- Bảng phụ
24
47
Bài 43: Giới thiệu chung Hệ thần kinh
- H43.1, 43.2
48
Bài 44 : Thực hành: Tìm hiểu chức năng liên quan đến cấu tạo của tủy sống.
- Ếch ( 1 con) - Bộ dụng cụ mổ
- Dd HCl 0,3%,1%, 3% - Diêm
- Cốc đựng nước lã, đĩa đồng hồ
- Bông thấm nước- 1 đoạn tủy sống lợn tươi
- H44.1, 44.1
25
49
Bài 45 : Dây thần kinh tủy
H45.1, 45.2
- Bảng phụ
50
Bài 46 : Trụ não, tiểu não, não trung gian
H46.1-3
- Phiếu học tập
- Bảng phụ
26
51
Bài 47 : Đại não
H47.1-4
- Mô hình não người
52
Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng
- H 48.1-3
- Bảng phụ ghi nội dung bảng 48.1 và 48.2
27
53
Bài 49 : Cơ quan phân tích thị giác
H49.1-4
- Mô hình cầu mắt
- Bộ TN thấu kính hội tụ (Vật lý
54
Bài 49 : vệ sinh mắt
 - H50.1-2 Phiếu học
28
55
Bài 51 :Cơ quan phân tích thính giác
H51.1, 51.2
56
Bài 52 : Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
H52.1-3
- Bảng phụ và phiếu học tập
29
57
Bài 53 :Hoạt động thần kinh cấp cao ở người
 Bảng phụ
- Một số đồ vật cho tiết dạy : chanh, me,...
58
Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh
Tranh ảnh về tác hại của ma túy
- bảng phụ và phiếu học tập
30
59
Kiểm tra 1 tiết
Đề+ đáp án
60
Bài 55 : Giới thiệu chung tuyến nội tiết
H55.1-3
31
61
Bài 56 : Tuyến yên, tuyến giáp
H53.3, 56.2
- Bảng phụ
62
Bài 57 : Tuyến tụy và tuyến trên thận
H57.1, 57.2
32
63
 Bài 58: Tuyến sinh dục
H58.1-3
- Bảng phụ và phiếu học tập
64
Bài 59 : Sự điều hòa và phối hợp hoạt động các tuyến nội tiết
H59.1 SGK
65
Cơ quan Bài 60 : sinh dục nam 
- H60.1
- Bảng phụ và phiếu học tập.
33
66
Bài 61 : Cơ quan sinh dục nữ
- H61.1
- Bảng phụ và phiếu học tập.
34
67
Bài 62 :Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
- H61.1-3
68
Bài 63 : Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai
Bảng phụ và phiếu học tập
- Tranh ảnh về các dụng cụ tránh
35
69
Bài 64 :Các bệnh lây 
qua đường sinh dục
H64 SGK
- Bảng phụ
70
Bài 65 : Đại dịch AIDS- Thảm họa của loài người
H65 SGK
- Bảng phụ
- Tranh ảnh về HIV -AIDS
36
71
Bài 66 : Ôn tập HKII
Bảng phụ
72
Kiểm tra HKII
Đề và đáp án
37
73
Tuần dự phòng
74
 Nguyễn Chi Lam Lệ

Tài liệu đính kèm:

  • docKE_HOACH_SU_DUNG_THIET_BI_DAY_HOC_SINH_HOC_8.doc