Khảo sát chất lượng đầu năm môn: Toán 9 năm học: 2014 – 2015

Câu 1. (2,5 điểm) Giải các phương trình sau :

a) ;

b) ;

c) .

Câu 2. (2.5 điểm) Giải các bất phương trình sau :

a) ; b) ; c) .

Câu 3. (2 điểm) Phân tích thành nhân tử

a) ; b) .

Câu 4. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.

a) Chứng minh ;

b) Chứng minh .

 

doc 5 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 11/04/2019 Lượt xem 83Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Khảo sát chất lượng đầu năm môn: Toán 9 năm học: 2014 – 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
TRƯỜNG THCS DTNT SƠN TÂY
MÔN: TOÁN 9
NĂM HỌC: 2014 – 2015
Thời gian : 60 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1. (2,5 điểm) Giải các phương trình sau :
a) ;
b) ;
c) .
Câu 2. (2.5 điểm) Giải các bất phương trình sau : 
a) ;	b) ;	c) .
Câu 3. (2 điểm) Phân tích thành nhân tử
a) ;	b).
Câu 4. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. 
Chứng minh ഗ;
Chứng minh ഗ.
Câu 5. (0,5 điểm) Tính giá trị của với 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
TRƯỜNG THCS DTNT SƠN TÂY
MÔN: TOÁN 9
NĂM HỌC: 2014 – 2015
HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
Đáp án
Điểm
1
a
1
b
1
c
. 
ĐK 
 (thỏa ĐK)
0.25
0.25
2
a
1
b
1
c
0.5
3
a
1
b
1
4
0.5
a
Xét và có :
Góc B chung
Vậy ഗ
0.5
0.5
b
Xét và có :
Góc C chung
Vậy ഗ
0.5
0.5
5
Ta có 
Khi đó 
0,25
0.25
Học sinh có cách làm khác đúng vẫn đạt điểm.
Họ và tên :..............................................................
Lớp: ..........................................................................
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: TOÁN 9
NĂM HỌC: 2014 – 2015
Điểm
Câu 1. (2,5 điểm) Giải các phương trình sau :
a) ;
b) ;
c) .
Câu 2. (2.5 điểm) Giải các bất phương trình sau : 
a) ;	b) ;	c) .
Câu 3. (2 điểm) Phân tích thành nhân tử
a) ;	b).
Câu 4. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. 
Chứng minh ഗ;
Chứng minh ഗ.
Câu 5. (0,5 điểm) Tính giá trị của với 
1
z
x
Bài làm

Tài liệu đính kèm:

  • docKS đầu năm Toan 9.doc