Khảo sát môn Lịch sử 9

Cuôc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX HS năm bắt được trong quá trình xâm lược Việt Nam ,triều đình Nguyễn đã ký với Pháp 4 hiệp ước bán nước cho Pháp.

Tổng cộng

Số câu:1

Số điểm :4 Số câu:1

Số điểm :4

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 144Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Khảo sát môn Lịch sử 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KHẢO SÁT MÔN LỊCH SỬ 9
A.MA TRẬN:
I.MỤC TIÊU:
-Củng cố kiên thức đã học trong chương trình 8
- Yêu thích môn học hơn.
-Kỹ năng làm bài kiểm tra.
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng
Cuôc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX
HS năm bắt được trong quá trình xâm lược Việt Nam ,triều đình Nguyễn đã ký với Pháp 4 hiệp ước bán nước cho Pháp.
Tổng cộng
Số câu:1
Số điểm :4
Số câu:1 
Số điểm :4
Số câu:1 
Số điểm :4
Xã hội Việt Nam từ 1897 đến năm 1918
Trong hoàn cảnh đất nước bị nô lệ,Nguyễn Aí Quốc ra đi tìm đường cứu nước và có hoạt động bước đầu tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.
Tổng cộng .
Số câu:1
Số điểm:4
Số câu:1
Số điểm :4
Số câu:1 
Số điểm :4
Liên Xô và cac nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới II
Vận dụng kiến thức đã học giải thích được :Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa lớn.
Tổng cộng .
Số câu:1
Số điểm:2
Số câu:1
Số điểm:2
Số câu:1
Số điểm:2
Tổng :3 câu
T. điểm :10
Số câu:1 
Số điểm :4
Số câu:1 
Số điểm :4
Số câu:1 
Số điểm :2
Số câu:3 
Số điểm :10
II.ĐỀ KHẢO SÁT.
Trường THCS Trưng Vương.
Họ và tên HS:.
Lớp:
ĐỀ THI KHẢO SÁT.
Môn:LỊCH SỬ 9
Thời gian :45 phút.
Điểm
Đề bài:
Câu 1(4 đ):Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam ,nhà Nguyễn đã ký với Pháp những hiệp ước nào?
Câu 2(4 đ) Trình bày những hoạt động của Nguyễn Aí Quốc sau khi ra đi tìm đường cứu nước?
Câu 3: (2 đ) Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì?
 ĐÁP ÁN 
Câu 1:Những hiệp ước mà nhà Nguyễn đã ký với thực dân Pháp:
- Hiệp ước Nhâm Tuất : 5/6/1862 (1 đ)
- Hiệp ước Giáp Tuất : 15/3/1874 (1 đ)
 - Hiệp ước Hắc Măng : 25 /8/1883 (1 đ)
 - Hiệp ước Pa-tơ –nốt : 6/6/1884 (1 đ).
Câu 2:Những hoạt động của Nguyễn Aí Quốc :
-Năm 1911,tại bến cảng Nhà Rồng,Người ra đi tìm đường cứu nước (1 đ)
- Năm 1917,,Người trở lại Pháp ,Người tham gia hoạt động trong Hội những người Vietj Nam yêu nước. (1đ)
- Người viết báo, truyền đơn tố cáo tội ác của thưc dân và tuyên truyền cho
CMVN (1 đ)
-Người đã xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam (1 đ)
Câu 3:Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa :
- Phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mỹ (1 đ)
- Chứng tỏ KHKT của Liên Xô đã phát triển,uy thế của phe XHCN nâng cao .(1 đ)
 KHẢO SÁT MÔN LỊCH SỬ 8
A.MA TRẬN:
I.MỤC TIÊU:
-Củng cố kiên thức đã học trong chương trình 7
- Yêu thích môn học hơn.
-Kỹ năng làm bài kiểm tra.
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng
Ché độ phong kiến Nhà Nguyễn
HS năm bắt được trong triều Nguyễn có 4 cuộc nỏi dậy quy mô lớn .
Tổng cộng
Số câu:1
Số điểm :4
Số câu:1 
Số điểm :4
Số câu:1 
Số điểm :4
Dưới triều Nguyễn ,gáo dục và thi cử có bước chuyển biến quan trong.
Tổng cộng .
Số câu:1
Số điểm:2
Số câu:1
Số điểm :2
Số câu:1 
Số điểm :2
Ở địa phương (An Khê) có di tích lịch nào ở thời Tây Sơn và cảm nhận của mình về nhân vật đó.
Tổng cộng .
Số câu:1
Số điểm:4
Số câu:1
Số điểm:4
Số câu:1
Số điểm:4
Tổng :3 câu
T. điểm :10
Số câu:1 
Số điểm :4
Số câu:1 
Số điểm :2
Số câu:1 
Số điểm :4
Số câu:3 
Số điểm :10
Trường THCS Trưng Vương.
Họ và tên HS:.
Lớp:
ĐỀ THI KHẢO SÁT.
Môn:LỊCH SỬ 8
Thời gian :45 phút.
Điểm
II.ĐỀ KHẢO SÁT.
Câu 1: (4 đ ) Kể tên các cuộc nổi dậy của nhân dân dưới thời Nguyễn.
Câu 2 .(2 đ )Giáo dục ,thi cử thời Tây Sơn có gì nổi bật?
Câu 3: (4 đ) Ở địa phương An Khê có di tích lịch sử nào của thời Tây Sơn?Em có cảm nghĩ gì nhân vật đó .Viết một đoạn văn (khoảng 100 từ) nói về nhân vật đó .
ĐÁP ÁN
Câu1: Các cuộc nổi dậy của nhân dân dưới thời Nguyễn:
- Khởi nghĩa Phan Bá Vành (1824-1827) (1 đ)
-Khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833-1835) (1 đ).
-Khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833-1835) (1 đ)
-Khởi nghĩa Cao Bá Quát (1854-1856) (1 đ).
Câu 2: Giáo dục ,thi cử thời Tây Sơn có điểm nổi bật:
-Thời Tây Sơn,Quang Trung ra chiếu lập học,chấn chỉnh việc học tập,cho mở trường công để co em nông dân có điều kiện đi học,đưa chữ Nôm vào thi cử . (1 đ).
- Thi cử không thay đổi ,Quốc tử giám được đăt ở Huế ,lấy con em quan lại người học giỏi ở địa phương vào học.(1 đ)
Câu 3: * Ở địa phương An Khê có di tích lịch sử của thời Tây Sơn
Đ ó là bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo (1 đ)
 * Cảm nghĩ của em: 
(HS tự viết 1 đoạn văn khoảng 100 từ về nhân vật đó ) (3 đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KHAO_SAT_NAM_HOC_2015SU_89.doc