Kiểm tra 1 tiết học kỳ I môn: Tin học

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Có mấy dạng thông tin cơ bản:

a. 1 dạng b. 2 dạng c. 3 dạng d. 4 dạng

Câu 2: Em sử dụng phần mềm nào để quan sát trái đất và các vì sao:

a. Word b. Solar System 3D c. Mario d. Pikachu

Câu 3: Đâu là điều máy tính chưa thể làm được:

a. xử lý và tính toán b. lưu trữ dữ liệu c. phân biệt mùi vị, cảm giác d. chứa hình ảnh

Câu 4: Những dãy gồm hai ký tự 0 và 1 được gọi là:

a. kí tự b. bit c. byte d. số

Câu 5: Mô hình quá trình ba bước là:

a. nhập-xuất-xử lý b. xử lý-nhập-xuất c. nhập-xử lý-xuất d. xuất-xử lý-nhập

Câu 6: Bộ xử lý trung tâm CPU có thể được coi là:

a. bộ nhớ trong b. bộ nhớ ngoài c. bộ não của máy tính d. thiết bị vào ra

Câu 7: Trong máy tính người ta chia bộ nhớ ra làm mấy loại:

a. 1 loại b. 2 loại c. 3 loại d. 4 loại

 

doc 1 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 143Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết học kỳ I môn: Tin học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:........................................
 KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I
Lớp: 6..... - Trường THCS Yên Chính
Môn: Tin học
Điểm
Lời phê của giáo viên
ĐỀ BÀI
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Có mấy dạng thông tin cơ bản:
a. 1 dạng 	b. 2 dạng 	c. 3 dạng 	d. 4 dạng
Câu 2: Em sử dụng phần mềm nào để quan sát trái đất và các vì sao:
a. Word 	b. Solar System 3D 	c. Mario 	d. Pikachu
Câu 3: Đâu là điều máy tính chưa thể làm được:
a. xử lý và tính toán 	 b. lưu trữ dữ liệu c. phân biệt mùi vị, cảm giác d. chứa hình ảnh
Câu 4: Những dãy gồm hai ký tự 0 và 1 được gọi là:
a. kí tự 	b. bit 	c. byte 	d. số
Câu 5: Mô hình quá trình ba bước là:
a. nhập-xuất-xử lý 	 b. xử lý-nhập-xuất c. nhập-xử lý-xuất 	d. xuất-xử lý-nhập
Câu 6: Bộ xử lý trung tâm CPU có thể được coi là:
a. bộ nhớ trong 	b. bộ nhớ ngoài c. bộ não của máy tính d. thiết bị vào ra
Câu 7: Trong máy tính người ta chia bộ nhớ ra làm mấy loại:
a. 1 loại 	b. 2 loại 	c. 3 loại 	d. 4 loại
Câu 8: Thông tin ở bộ nhớ nào sẽ bị mất khi mất điện
a. Rom 	b. Đĩa cứng 	c. Ram 	d. CPU
Câu 9: Em được học phần mềm nào để luyện gõ bàn phím
a. Word 	b. Solar System 3D 	c. Mario 	d. Pikachu
Câu 10: Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị nhập:
a. bàn phím và chuột b. chuột và màn hình c. bàn phím và màn hình d. máy in và chuột
Câu 11: Trong các thiết bị sau đâu là thiết bị xuất:
a. bàn phím và chuột 	b. chuột và màn hình
c. bàn phím và màn hình 	d. máy in và màn hình
Câu 12: Trong các thiết bị sau thiết bị nào là bộ nhớ ngoài:
a. Ram 	b. Đĩa cứng 	c. Bàn phím 	d. Chuột
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 1: Máy tính có những khả năng cơ bản nào? (2đ)
Câu 2: Thông tin là gì? Có mấy dạng thông tin cơ bản hãy kể ra và cho ví dụ từng dạng? (2đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Thong_tin_va_tin_hoc.doc