Kiểm tra 1 tiết môn: Công nghệ 7 Tuần: 28 - Tiết: 38

A. Trắc nghiệm: (4 điểm)

I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau. (2 điểm)

1. Có mấy cách tạo nền đất gieo ươm cây rừng?

a. 2 cách. b. 3 cách. c. 4 cách. d. 5 cách.

2. Giống Bò lang trắng đen là phân loại vật nuôi theo.

a. Địa lí. b. Hình thái, ngoại hình.

c. Mức độ hoàn thiện giống. d. Hướng sản xuất.

3. Mục đích bảo vệ rừng là:

a. Cấm phá rừng, gây cháy rừng. b. Trồng cây công nghiệp.

c. Định canh, định cư. d. Giữ gìn tài nguyên thực vật, đất rừng.

 

doc 2 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 284Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn: Công nghệ 7 Tuần: 28 - Tiết: 38", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TAM THANH
HỌ VÀ TÊN:
LỚP:
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
TUẦN: 28 - TIẾT: 38
ĐIỂM
LỜI PHÊ
ĐỀ 3:
A. Trắc nghiệm: (4 điểm)
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau. (2 điểm) 
1. Có mấy cách tạo nền đất gieo ươm cây rừng?
a. 2 cách.	 	b. 3 cách. 	 	c. 4 cách.	 d. 5 cách.
2. Giống Bò lang trắng đen là phân loại vật nuôi theo.
a. Địa lí. 	b. Hình thái, ngoại hình.	
c. Mức độ hoàn thiện giống. 	d. Hướng sản xuất.
3. Mục đích bảo vệ rừng là:
a. Cấm phá rừng, gây cháy rừng.	b. Trồng cây công nghiệp.
c. Định canh, định cư.	d. Giữ gìn tài nguyên thực vật, đất rừng.
4. Cách phục hồi rừng sau khi khai thác trắng phù hợp nhất.
a. Trồng rừng.	b. Rừng tự phục hồi.
c. Thúc đẩy tái sinh tự nhiên.	d. Rừng tự phục hồi bằng tái sinh tự nhiên.
II. Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B sao cho thích hợp với quy trình trồng cây con rễ trần. (1 điểm) 
A
B
Trả lời
1. Bước 1.
2. Bước 2.
3. Bước 3.
4. Bước 4.
A. Lấp đất kín gốc cây.
B. Đặt cây vào lỗ trong hố.
C. Nén đất, vun gốc.
D. Tạo lỗ trong hố đất.
1 →
2 →
3 →
4 →
III. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành về ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng. (1 điểm)
 Rừng là tài nguyên quý của đất nước, là một bộ phận quan trọng của  sinh thái, có giá trị to lớn đối với .. và sản xuất của xã hội. Do đó cần phải có biện pháp . rừng hiện có và  lại rừng đã mất.
B. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Trình bày vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi. (2 điểm)
Câu 2: Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi. (1,5 điểm)
Câu 3: Em hãy cho biết các loại khai thác rừng có những điểm nào giống nhau và khác nhau. (2,5 điểm)
ĐÁP ÁN ĐỀ 3
A. Trắc nghiệm:
I. Mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm.
1. a	2. b	3. d	4. a
II. Mỗi ý nối đúng 0,25 điểm.
1 → D.
2 → B.
3 → A.
4 → C.
III. Mỗi từ đúng 0,25 điểm.
 Môi trường; Đời sống; Bảo vệ; Phục hồi.
B. Tự luận: 
Câu 1: (2 điểm)
 - Cung cấp năng lượng cho cơ thể vật nuôi hoạt động và phát triển như: Kéo cày, thồ hàng hóa, kéo xe, ....
- Cung cấp các chất dinh dưỡng để vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như: Thịt, trứng, sữa, ...
Câu 2: (1,5 điểm)
 * Phải chế biến thức ăn vì: (1 điểm)
- Làm tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng, dễ tiêu hóa.
- Giảm khối lượng, giảm dộ thô cứng.
- Khử bỏ chất độc hại.
* Phải dự trữ thức ăn vì: Giữ thức ăn lâu hỏng và đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi. 
(0,5 điểm)	
Câu 3: (2,5 điểm)
* Các loại khai thác rừng có những điểm giống nhau và khác nhau là:
Loại khai
thác rừng
Các đặc điểm chủ yếu
Lượng cây
 chặt hạ
Thời gian
 chặt hạ
Cách phục
 hồi rừng
Khai thác trắng
Chặt toàn bộ cây rừng trong một lần
Trong mùa khai thác ( < 1 năm).
Trồng rừng.
Khai thác dần
Chặt toàn bộ cây rừng 3 đến 4 lần
Kéo dài 5 đến 10 năm.
Rừng tự phục hồi bằng tái sinh tự nhiên.
Khai thác chọn
Chọn chặt cây đã già, cây có phẩm chất và sức sống kém. Giữ lại cây còn non, cây gỗ tốt và cây có sức sống mạnh.
Không hạn chế thời gian.
Rừng tự phục hồi bằng tái sinh tự nhiên.

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_1T_HKII_2015.doc