Kiểm tra 1 tiết môn: Lịch sử 9

Đề 1:

A. Trắc nghiệm: (3điểm)

 I. Khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các câu sau:

 1. ASEAN là tên gọi của :

 a. Hiệp hội các nước Đông Nam Á. B. Diễn đàn khu vực Đông Nam Á.

 c. Khối quân sự Đông Nam Á. D. Khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á.

 2. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là:

 a. Anh. b. Liên Xô. c. Mỹ. d. Nhật Bản.

 3. Chế độ A-phác-thai bị xoá bỏ tại sào huyệt cuối cùng ở:

 a. Ai Cập. b. Mô-dăm-bích. c. Nam Phi. d. Ăng-gô-la.

 4. Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời năm:

 a. Năm 1947. b. Năm 1948. c. Năm 1949. d. Năm 1950.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 164Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn: Lịch sử 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỞNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN.. MÔN: LỊCH SỬ 9
LỚP: TUẦN: 9 – TIẾT: 9
 ĐIỂM
LỜI PHÊ
Đề 1:
A. Trắc nghiệm: (3điểm)
 I. Khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các câu sau: 
 1. ASEAN là tên gọi của :
 a. Hiệp hội các nước Đông Nam Á. B. Diễn đàn khu vực Đông Nam Á.
 c. Khối quân sự Đông Nam Á. D. Khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á.
 2. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là:
 a. Anh. b. Liên Xô. c. Mỹ. d. Nhật Bản.
 3. Chế độ A-phác-thai bị xoá bỏ tại sào huyệt cuối cùng ở:
 a. Ai Cập. b. Mô-dăm-bích. c. Nam Phi. d. Ăng-gô-la.
 4. Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời năm:
 a. Năm 1947. b. Năm 1948. c. Năm 1949. d. Năm 1950.
II. Ghép mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho thích hợp.
A( thời gian)
B(sự kiện)
Trả lời
1. 8 – 8- 1967.
a. Bru-nây trở thành thành viên thứ sáu của ASEAN.
 1 - 
2. 1984
b. Tổ chức ASEAN được thành lập.
 2 - 
3. 7 - 1995
c.Việt Nam gia nhập ASEAN.
 3 - 
4. 9 - 1999
d. Mi-an-ma gia nhập ASEAN
 4 - 
e. Cam-pu-chia gia nhập ASEAN
 III. hãy điền những từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
 Tronh bối cảnh chiến tranh lạnh tình hình các nước ..ngày càng trở nên căng thẳng do chính sách.của Mỹ vào khu vực.
 Tháng 9/1954, Mỹ cùng Anh, Pháp thành lập khối quân sự .ở Đông Nam Á nhằm ngặn chặn sự ảnh hưởng của..vào khu vực Đông Nam Á.
 B. Tự luận: (7điểm) 
 Câu 1: Tình hình các nước Đông Nam Á trước và sau chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào? (3điểm)
 Câu 2: Nêu nguyên tắc cơ bản trong quan hệ của ASEAN là gì? (2điểm)
 Câu 3: Thế nào là chế độ A-phác-thai? (2điểm)
.
ĐÁP ÁN ĐỀ 1
 A.Trắc nghiệm: (3điểm)
 I. 1a. 2b. 3c. 4d.
 II. 1b. 2a. 3c. 4e.
 III. Đông Nam Á..can thiệp.
 SAETO..XHCN
 B. Tự luận: (7điểm)
 Câu 1: Học sinh trả lời phần I của bài 5.
 Câu 2: Học sinh trả lời phần II của bài 5.
 Câu 3: Học sinh trả lời phần II của bài 6.
TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN.. MÔN: LỊCH SỬ 9
LỚP: TUẦN: 9 – TIẾT: 9
 ĐIỂM
LỜI PHÊ
Đề 2
A. Trắc nghiệm: (3điểm)
 I. Khoanh tròn vào phương án đúng nhất trong các câu sau: 
 1. ASEAN là tên gọi của :
 a. Hiệp hội các nước Đông Nam Á. b. Diễn đàn khu vực Đông Nam Á.
 c. Khối quân sự Đông Nam Á. d. Khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á.
 2. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ là:
 a. Anh. b. Liên Xô. c. Mỹ. d. Nhật Bản.
 3. Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức ASEAN vào thời gian nào? 
 a. 7/1992. b. 7/1993. c. 7/1994. d. 7/1995.
 4. Chế độ A-phác-thai bị xoá bỏ tại sào huyệt cuối cùng ở:
 a. Ai Cập. b. Mô-dăm-bích. c. Nam Phi. d. Ăng-gô-la.
 II. Ghép mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B sao cho thích hợp.
A( thời gian)
B(sự kiện)
Trả lời
1. 25-12-1991
a. Bru-nây trở thành thành viên thứ sáu của ASEAN.
 1 - 
2. 7-1992
b. Lào gia nhập ASEAN.
 2 - 
3. 9-1954
c. Tổng thống Goóc-ba-chốp tuyên bố từ chức.
 3 - 
4. 18-6-1953
d. Cộng hoà Ai cập được thành lập.
 4 - 
e. Anh, pháp, Mỹ thành lập khối quân sự SEATO.
 III. hãy điền những từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
 Trong bối cảnh chiến tranh lạnh tình hình các nước ..ngày càng trở nên căng thẳng do chính sách.của Mỹ vào khu vực.
 Tháng 9/1954, Mỹ cùng Anh, Pháp thành lập khối quân sự .ở Đông Nam Á nhằm ngặn chặn sự ảnh hưởng của..vào khu vực Đông Nam Á.
B. Tự luận: (7điểm) 
 Câu 1: Nêu hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lịch sử của nước cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa. (3điểm)
 Câu 2: Mục đích hoạt động của tổ chức ASEAN là gì? (2điểm)
 Câu 3: Thế nào là chế độ A-phác-thai? (2điểm)
ĐÁP ÁN ĐỀ 2
 A. Trắc nghiệm: (3điểm)
 I. 1a. 2b. 3d. 4c.
 II. 1c. 2b. 3e. 4d.
 III. Đông Nam Á..can thiệp.
 SAETO..XHCN
 B. Tự luận: (7điểm)
 Câu 1: Học sinh trả lời phần 2 của mục II trong bài 4.
 Câu 2: Học sinh trả lời phần II của bài 5.
 Câu 3: Học sinh trả lời phần II của bài 6.

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KT_1_TIET_SU_9_TUAN_9_DUNG.doc