Kiểm tra 1 tiết - Môn: Toán lớp 9

Bài 1: (3đ)

a/ Xác định hệ số a cuả đồ thị hàm số y = ax2 (p), biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm M(1; 1)

b/ Vẽ đồ thị hàm số (p) ứng với giá trị a vừa tìm được ở câu trên.

c/ Tìm toạ độ giao điểm cuả hai đồ thị hàm số y = x2 và đường thẳng y = - 2x + 3. (bằng phép tính)

Bài 2: (2,5đ)

Giải các phương trình:

 a/ x4 – 9x2 + 20 = 0 b/ 7x2 – 5x – 12 = 0

Bài 3: (4,5đ)

Cho phương trình x là ẩn : x2 – 2(m + 3)x – (2m + 7) = 0 (1)

a/ Tìm m để phương trình (1) có nghiệm là 2.

b/ Chứng minh phương trình (1) có nghiệm x1 và x2 với mọi giá trị cuả m.

c/ Trong trường hợp phương trình (1) có nghiệm x1 ; x2 hãy tính theo m:

x1 + x2 ; x1.x2 ;

 

doc 1 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 10/04/2019 Lượt xem 130Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết - Môn: Toán lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 1 TIẾT- MÔN: TOÁN – LỚP 9
Bài 1: (3đ)
a/ Xác định hệ số a cuả đồ thị hàm số y = ax2 (p), biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm M(1; 1) 
b/ Vẽ đồ thị hàm số (p) ứng với giá trị a vừa tìm được ở câu trên.
c/ Tìm toạ độ giao điểm cuả hai đồ thị hàm số y = x2 và đường thẳng y = - 2x + 3. (bằng phép tính)
Bài 2: (2,5đ)	
Giải các phương trình:
 a/ x4 – 9x2 + 20 = 0	b/ 7x2 – 5x – 12 = 0 	
Bài 3: (4,5đ) 
Cho phương trình x là ẩn : x2 – 2(m + 3)x – (2m + 7) = 0 (1)
a/ Tìm m để phương trình (1) có nghiệm là 2.
b/ Chứng minh phương trình (1) có nghiệm x1 và x2 với mọi giá trị cuả m.
c/ Trong trường hợp phương trình (1) có nghiệm x1 ; x2 hãy tính theo m:
x1 + x2 ; x1.x2 ; 
d/ Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu. 

Tài liệu đính kèm:

  • docCac_bai_Luyen_tap.doc