Kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 6

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hs vận dụng các kiến thức về sự nở vì nhiệt của các chất, ứng dụng về sự nở vì nhiệt, hoạt động của nhiệt kế để làm bài.

2. Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng vật lí.

3. Thái độ: Trung thực, nghiêm túc khi làm bài.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Đề kiểm tra, đáp án.

2. HS: Ôn tập các bài 18, 19, 20, 21, 22. Xem lại các bài tập trong SBT

III. Ma trận đề:

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 615Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 28
Tiết: 28
Ngày soạn:
Ngày dạy:
KIỂM TRA 1 TIẾT
 MÔN VẬT LÝ 6
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Hs vận dụng các kiến thức về sự nở vì nhiệt của các chất, ứng dụng về sự nở vì nhiệt, hoạt động của nhiệt kế để làm bài.
2. Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng vật lí.
3. Thái độ: Trung thực, nghiêm túc khi làm bài.
II. Chuẩn bị:
1. GV: Đề kiểm tra, đáp án.
2. HS: Ôn tập các bài 18, 19, 20, 21, 22. Xem lại các bài tập trong SBT
III. Ma trận đề:
Nội dung
Cấp độ nhận thức
Tổng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
1. Sự nở vì nhiệt của các chất
Chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất khí.
Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về sự nở vì nhiệt của các chất. 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1c
1đ
10%
1c
1đ
10%
2c 
4đ
40%
2c
6đ
60%
2. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt.
Giải thích một số ứng dụng đơn giản về sự nở vì nhiệt.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1c
2đ
20%
1c
2đ
20%
3. Nhiệt kế - nhiệt giai
Hiểu được nhiệt kế hoạt động dựa trên nguyên tắc sự nở vì nhiệt của chất lỏng. 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1c
2đ
20%
1c
2đ
20%
Tổng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1c
1đ
10%
3c
5đ
50%
2c
4đ
40%
6c
10đ
100%
IV. Nội dung đề
Họ và tên:
Lớp: 
KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 6
Thời gian 45 phút ( Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ BÀI:
Câu 1: ( 1 điểm) Nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn? 
Câu 2: (1 điểm) Trong các chất rắn, lỏng, khí chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất, chất nào nở vì nhiệt ít nhất.
Câu 3: (2 điểm) Nhiết kế hoạt động dựa trên hiện tượng vật lý nào? Nêu các loại nhiệt kế thường gặp?
Câu 4: ( 2 điểm) Tại sao các tấm tôn lợp nhà lại có dạng lượn sóng?
Câu 5: ( 2 điểm) Tại sao quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng lại có thể phồng lên? ( Quả bóng còn nguyên không bị thủng, bể)
Câu 6: ( 2 điểm) Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm?
BÀI LÀM
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
V. Đáp án
Câu
Nội dung
Điểm
1
Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lanh đi
1 điểm
2
Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn
1 điểm
3
Nhiệt kế thường hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.
Các loại nhiệt kế thường dùng là: nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế.
1 điểm
1 điểm
4
Các tấm tôn lợp nhà có dạng lượn sóng để khi trời nóng các tấm tôn có thể dãn nở vì nhiệt mà ít bị ngăn cản hơn, nên tránh được hiện tượng gây ra lực lớn, có thể làm rách tôn.
2 điểm
5
Khi bỏ quả bóng bàn đang bị bẹp vào nước nóng, không khí trong quả bong bị nóng lên, nở ra làm cho quả bong phồng lên như cũ.
2 điểm
6
Vì khi bị đun nóng, nước trong ấm nở ra và tràn ra ngoài
2 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_1_TIET_HKII_LY_6_BAI_THOM.doc