Kiểm tra 1 tiết - Năm học 2015 - 2016 môn: Toán hình lớp 9

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2 Điểm )

 Các câu hỏi dưới đây có kèm theo các phương án trả lời A, B, C, D .Em hãy chọn phương án trả lờ đúng nhất và ghi vào bài làm.( ví dụ câu 1, nếu chọn phương A thì ghi : Câu 1 - A ).

Câu 1: Cho tam giác vuông như hình vẽ. Hệ thức nào sau đây là sai ?

 A. B.

 C. D.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 11/04/2019 Lượt xem 91Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết - Năm học 2015 - 2016 môn: Toán hình lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
pháp học tập phù hợp.
B - MA TRẬN ĐỀ:
PHÒNG GD & ĐT KRÔNG BÔNG	KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2015 -2016
	TRƯỜNG THCS CƯKTY	Môn : TOÁN HÌNH - LỚP 9
	Thời gian làm bài 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
I – PHẦN TRẮC NGHIỆM  ( 2 Điểm )
 Các câu hỏi dưới đây có kèm theo các phương án trả lời A, B, C, D .Em hãy chọn phương án trả lờ đúng nhất và ghi vào bài làm.( ví dụ câu 1, nếu chọn phương A thì ghi : Câu 1 - A ).
Câu 1: Cho tam giác vuông như hình vẽ. Hệ thức nào sau đây là sai ?
 A. 	 B. 
 C. 	 D. 
Câu 2 : Cho biết hai cạnh góc vuông của tam giác vuông là a và b. Gọi đường cao thuộc cạnh huyền là h. Khi đó ta có:
 A. B. C. 	 D. 
Câu 3: Cho tam giác vuông có hai góc nhọn là và như hình vẽ. Hệ thức nào sau đây không đúng ?
 A. 	 B. 	
 C. D. 
Câu 4: Cho là góc nhọn. Giá trị của biểu thức là :
 A. 2 B. 1 C. -1	 D. -2
II – PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm )
Câu 1 : ( 2 điểm ) Cho . Tính 
Câu 2 : ( 2 điểm ) Cho vuông tại A, có , AB = 3cm. Hãy giải .
Câu 3 : ( 4 điểm ) Cho vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 9cm, HC = 16cm.
 a) Tính AB, AB, AH.
 b) Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB , AC. Chứng minh rằng: Tứ giác 
 ADHE là hình chữ nhật.
 c) Tính chu vi và diện tích của tứ giác ADHE.
----------- Hết ----------
III. ĐÁP ÁN 
A – PHẦN TRẮC NGHIỆM.( 2 điểm ) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
Câu 
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Đáp án
B
D
C
B
B – PHẦN TỰ LUẬN 
Câu hỏi
Đáp án 
Điểm
Câu 1 
1đ
0,5
Câu 2
Vẽ hình , ghi GT - KL 
Xét vuông tại A, có :
 ( cm )
 ( cm )
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
Câu 3
Vẽ hình , ghi GT - KL
a) 
 (cm)
 ( cm)
 ( cm)
 ( cm )
b) 
Xét tứ giác ADHE có :
 ( gt)
ADHE là hình chữ nhật
c) ; 
Chu vi tứ giác ADHE : 
Diện tích tứ giác ADHE : AD. DH
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
1 đ
1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docOn_tap_hoc_ki_I.doc