Kiểm tra 15 phút môn: Ngữ văn khối 7

 I- Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

 Câu 1: Văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê được kể theo ngôi thứ mấy?

 a. Ngôi thứ nhất c. Ngôi thứ ba

 b. Ngôi thứ hai d. Ngôi thứ nhất và thứ hai

 Câu 2: Văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê ai là nhân vật chính?

 a. Mẹ và Thủy c. Cô giáo và Thủy

 b. Thành và Thủy d. Cô giáo và Thành

 Câu 3: Bài ca dao Công cha con ơi ! ca ngợi điều gì?

 a. Công ơn của ông bà c. Công ơn to lớn của cha mẹ

 b. Tình cảm của anh em d. Tình cảm đẹp đối với quê hương

 Câu 4: Bài ca dao trên đã sử dụng nghệ thuật gì?

 a. Nhân hóa c. Hoán dụ

 b. Ẩn dụ d. So sánh

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 28/03/2017 Lượt xem 305Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 15 phút môn: Ngữ văn khối 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên: 	KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp: 	 MÔN: NGỮ VĂN
 	 KHỐI: 7
 I- Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
 Câu 1: Văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê được kể theo ngôi thứ mấy?
 	a. Ngôi thứ nhất c. Ngôi thứ ba
 	b. Ngôi thứ hai 	 d. Ngôi thứ nhất và thứ hai
 Câu 2: Văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê ai là nhân vật chính?
 	a. Mẹ và Thủy c. Cô giáo và Thủy
 b. Thành và Thủy d. Cô giáo và Thành
 Câu 3: Bài ca dao Công cha  con ơi ! ca ngợi điều gì?
 	a. Công ơn của ông bà c. Công ơn to lớn của cha mẹ
 	b. Tình cảm của anh em d. Tình cảm đẹp đối với quê hương 
 Câu 4: Bài ca dao trên đã sử dụng nghệ thuật gì? 
 	a. Nhân hóa c. Hoán dụ
 	b. Ẩn dụ d. So sánh
 Câu 5: Bài ca dao Thân em  vào đâu. thường là lời than thân của đối tượng nào? 
 	a. Người con trai c. Người lao động
 	b. Người con gái d. Người làm thuê
 Câu 6: Bài ca dao Thương thay  nào nghe. có nhắc đến con vật nào? 
 a. Con cò c. Con hạc
 b. Con chào mào d. Con chim chích
 II- Phần tự luận: (7 điểm)
 	Chép lại một bài ca dao mà em thích. Nêu nội dung và nghệ thuật của bài ca dao đó?
 Đáp án
 I- Trắc nghiệm: (3 điểm)
 Câu 1: a
 Câu 2: b
 Câu 3: c
 Câu 4: d
 Câu 5: b
 Câu 6: c
 II- Tự luận: (7 điểm)
Chép đúng bài ca dao (3 điểm)
Nêu đúng nội dung (2 điểm)
Nêu đúng nghệ thuật (2 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docKI#U1ec2M TRA 15.doc