Kiểm tra 45 phút môn Sinh học 6 - Trường THCS Nguyễn Văn Tre

Câu 1. (3đ)

a. Thân dài ra do đâu? (0,5đ)

b. Trình bày cấu tạo tế bào thực vật? (2,5đ)

Câu 2. (4đ)

a. Kể tên các loại rễ biến dạng? Mỗi loại cho 1 ví dụ? (1đ)

b. Sự khác nhau về cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ? (2đ)

c. Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật? (1đ)

Câu 3. (4đ)

a. Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu? Tại sao? (1đ)

b. Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa? (2đ)

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 147Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút môn Sinh học 6 - Trường THCS Nguyễn Văn Tre", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Nguyễn Văn Tre
Lớp 6a.
Tên:.....................................................
Kiểm Tra 45 phút
Môn Sinh học 6
Ngày kiểm tra: ......../......../20
Điểm
Nhận xét
Đề 3
Câu 1. (3đ)
a. Thân dài ra do đâu? (0,5đ)
b. Trình bày cấu tạo tế bào thực vật? (2,5đ)
Câu 2. (4đ)
a. Kể tên các loại rễ biến dạng? Mỗi loại cho 1 ví dụ? (1đ)
b. Sự khác nhau về cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ? (2đ)
c. Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật? (1đ)
Câu 3. (4đ)	
a. Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu? Tại sao? (1đ)
b. Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa? (2đ)
Bài Làm
ĐÁP ÁN SINH HỌC 6 ĐỀ 3
Câu 1. (3đ)
a. Thân dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn (0,5đ)
b. - Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định. (0,5đ)
- Màng sinh chất: bao bọc chất tế bào. (0,5đ)
- Chất tế bào: là chất keo lỏng trong chứa các bào quan như lục lạp. Tại đây diễn ra các hoạt động sống của tế bào. (0,5đ)
- Nhân: điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. (0,5đ)
- Không bào chứa dịch tế bào. (0,5đ)
Câu 2. (4đ)
a. - Rễ củ: cải củ, cà rốt, cây sắn... (0,25đ)
 - Rễ móc: hồ tiêu, trầu không... (0,25đ)
 - Rễ thở: bụt mọc, bần... (0,25đ)
 - Giác mút: tầm gửi, tơ hồng,... (0,25đ)
b. - Miền hút: + Biểu bì có lông hút (0,5đ)
 + Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ (0,5đ)
- Thân non: + Biểu bì không có lông hút (0,5đ)
 + Mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong (0,5đ)
c. Giúp tăng số lượng, tăng kích thước của tế bào => giúp cây sinh trưởng và phát triển. (1đ)
Câu 3. (4đ)
a. Người ta thường phần ròng của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu. Vì rắn chắc. (1đ)
b. Vì thu hoạch lúc chúng ra hoa tạo quả thì sẽ không còn chất dinh dưỡng, chất lượng và khối lượng của củ đều giảm, nên ăn sẽ không ngon. (2đ)

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_1_tiet_sinh_6.doc