Kiểm tra chất lượng đầu năm năm học 2012 – 2013 môn Lịch sử - Lớp 7

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (2 điểm)

 Em hãy xác định câu trả lời đúng rồi khoanh tròn từ câu 1 đến câu 8 (mỗi câu đúng 0,25 điểm)

[
]

Cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng diễn ra vào năm nào ?

A.Năm 248

B.Năm 40

C.Năm 542

D.Năm 722

[
]

Khúc Hạo là con trai của ai?

A.Khúc Dụ

B.Khúc Châu

C.Khúc Thừa Mỹ

D.Khúc Thừa Dụ

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 166Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chất lượng đầu năm năm học 2012 – 2013 môn Lịch sử - Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG HẢI KIỂM TRA CLĐN NĂM HỌC 2012 – 2013
 MÔN LỊCH SỬ - LỚP 7
 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài : 45 phút
 (Đề gồm 2 trang) (không kể thời gian giao đề)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (2 điểm)
 Em hãy xác định câu trả lời đúng rồi khoanh tròn từ câu 1 đến câu 8 (mỗi câu đúng 0,25 điểm)
[]
Cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng diễn ra vào năm nào ?
A.Năm 248 
B.Năm 40
C.Năm 542 
D.Năm 722
[]
Khúc Hạo là con trai của ai?
A.Khúc Dụ 
B.Khúc Châu
C.Khúc Thừa Mỹ 
D.Khúc Thừa Dụ 
[]
Năm 679 Nhà Đường đổi tên nước ta thành tên gì? 
A.Châu Giao 
B.Giao Châu
C.An Nam đô hộ phủ 
D.Ái Châu 
[]
Người lãnh đạo khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Đường năm 722 là ai?
A.Phùng Hưng 
B.Mai Thúc Loan
C.Phùng Hải 
D.Đinh Kiến 
[]
Dương Đình Nghệ khởi nghĩa chống quân Nam Hán từ năm nào? 
A.Năm 942 – 945 
B.Năm 945 – 948
C.Năm 930 – 931 
D.Năm 950 – 960 
[]
Thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Chăm là :
A.Chữ Viết, hỏa táng 
B.Hỏa táng
C.Đồ Gốm, hỏa táng 
D.Tháp Chăm 
[]
Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng là tiết đồ sứ có ý nghĩa như thế nào?
A.Đất nước đã gành được quyền tự chủ.
B.Đất nước chưa thoát khỏi ách đô hộ của nhà Đường.
C.Nhà Đường buộc phải chấp nhận Khúc Thừa Dụ .
D.Chưa mở ra thời kỳ cai quản đất nước của họ Khúc.
[]
Từ xa xưa cho đến thế kỷ X, lịch sử nước ta trải qua những thời kỳ nào?
A.Thời Nguyên Thủy, thời dựng nước và bảo vệ đất nước.
B.Thời Nguyên Thủy ,thời dựng nước, thời Bắc Thuộc và chống Bắc Thuộc.
C.Thời Nguyên Thủy, thời dựng nước và thời Bắc Thuộc.
D.Thời Nguyên Thủy, thời dựng nước.
II. PHẦN TỰ LUẬN:(8 điểm)
Câu 1: Theo em, tại sao Triệu Quang Phục lại rút quân về đóng ở Dạ Trạch ?
(2 điểm)
Câu 2: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào ? Chính sách thâm độc nhất của họ là 
gì ?(3 điểm).
Câu 3: Em hãy trình bày diễn biến trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền? (3 điểm)
--------- Hết ----------
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT ĐẦU NĂM 
MÔN : Lịch sử lớp 7( Năm học 2012- 2013)
 Đề Chính Thức:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 
Xác định từ câu 1 đến câu 8, mỗi ý đúng cho 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
D
C
B
C
D
A
B
I. PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm)
Vùng đầm lầy rộng, nước mênh mông, lau sậy mọc um tùm.(1đ)
Ở giữa đầm có một bãi đất cao, khô ráo, quân ta có thể trú lại để đánh du kích với giặc.(1đ)
Câu 2: ( 3 điểm) 
 - Chính sách cai trị hà khắc, tàn bạo.(0,5đ)
+ Sáp nhập và phân chia đất đai. (0,5đ)
+ Vơ vét bóc lột nặng nề về sức người, sức của.(0,5đ)
+ Kìm hãm sự phát triển của nước ta.(0,5đ)
+ Thực hiện các biện pháp đồng hóa dân tộc. (0,5đ)
- Thâm độc nhất là chính sách đồng hóa dân tộc. (0,5đ)
Câu 3: (3điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm
- Năm 938, Lưu Hoằng Tháo cầm đầu thủy quân Nam Hán tiến đánh nước ta.
- Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra đánh nhử quân Nam Hán vào cửa sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên .
- Lưu Hoằng Tháo dốc quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm vào sông Bạch Đằng .
- Lúc thủy triều xuống, quân ta phản công quyết liệt .
- Đoàn thuyền địch va vào bãi cọc nhọn tan vỡ và đắm rất nhiều.Tướng Hoàng Tháo bỏ mạng ,hơn một nửa quân địch bị tiêu diệt .
-Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi
 .Hết..
 PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG HẢI KIỂM TRA CLĐN NĂM HỌC 2012 – 2013
 MÔN LỊCH SỬ - LỚP 7
	Đề dự bị Thời gian làm bài : 45 phút
 (Đề gồm 2 trang) (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
I/PHẦN TRẮC NGHIỆM : (2 điểm)
 Em hãy xác định câu trả lời đúng rồi ghi vào bài làm( ví dụ: câu 1- A, 
Câu 2- B....)
Câu 1:
 Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân ta chống phong kiến phương Bắc là cuộc khởi nghĩa nào?
A.Khởi nghĩa Bà Triệu 
B.Khởi nghĩa hai Bà Trưng.
C.Khởi nghĩa Lý Bí 
D.Khởi nghĩa Phùng Hưng
Câu 2:
Sông Bạch Đằng còn có tên nôm là gì?
A.Sông Cát 
B.Sông Gió
C.Sông Rừng 
D.Sông Biển.
Câu 3:
Vị Vua đầu tiên của nước ta là ai ? 
A.Hùng Vương 
B.An Dương Vương
C.Trưng Vương 
D.Triệu Việt Vương
Câu 4:
Năm 938 Ngô Quyền chống quân xâm lược nào?
A.Nhà Lương 
B.Nhà Hán
C.Nhà Đường 
D.Nhà Nam Hán
Câu 5:
Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường năm 722 là ai?
A.Ngô Quyền 
B.Lý Nam Đế
C.Mai Thúc Loan 
D.Dương Đình Nghệ
Câu 6:
Chữ viết của người Chăm bắt nguồn từ loại chữ nào ?
A.Chữ Phạn 
B.Chữ Hán
C.Chữ Nôm 
D.Chữ Ả Rập 
Câu 7:
Cách đánh của Triệu Quang Phục trong cuộc kháng chiến chống Quân Lương là gì?
A.Phản công quyết liệt, bất kể ngày đêm.
B.Ban ngày ẩn nấp, ban đêm đánh úp trại giặc.
C.Cho quân mai phục khắp nơi.
D.Ban đêm ẩn nấp, ban ngày đánh giặc.
Câu 8:
Nhà Hán đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải tuân theo phong tục của người Hán nhằm mục đích gì?
A.Kiểm soát dân ta chặt chẽ.
B.Vơ vét của cải, chiếm đoạt những sản vật quý.
C.Dần dần thôn tính đất đai Âu Lạc.
D.Muốn đồng hóa dân tộc ta.
II. PHẦN TỰ LUẬN:( 8 điểm)
Câu 1: Trình bày những nét chính về kinh tế và văn hóa của Nước Cham- Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X ? (3 điểm)
Câu 2: Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất (930- 931) của Dương Đình Nghệ diễn ra như thế nào? (3 điểm)
Câu 3: Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền Chủ động và độc đáo ở điểm nào ? 
(2 điểm).
 ------- Hết-------
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
 MÔN : Lịch sử lớp 7( Năm học 2012 -2013)
ĐỀ DỰ BỊ
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 
Xác định từ câu 1 đến câu 8, mỗi ý đúng cho 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
C
A
D
C
A
B
D
I. PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)
Câu 1: ( 3 điểm)
*) Kinh tế: ( 1,5điểm)
-Trồng lúa một năm hai vụ ,sử dụng công cụ bằng sắt,dùng trâu ,bò, cày kéo ,làm ruộng bậc thang .
-Biết trồng cây ăn quả, Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá 
-Buôn bán với các nước trong vùng .
*) Văn hóa (1,5đ)
-Có chữ viết riêng.
-Tôn giáo theo đạo Bà La Môn và Đạo Phật..
-Người chết hỏa táng..
-Ở nhà sàn, có tục ăn trầu ...
Nghệ thuật: Sáng tạo nền nghệ thuật đặc sắc : Tháp, đền, tượng...
Câu 2:( 3 điểm)
Năm 930 quân Nam Hán sang đánh nước ta. (0,5đ)
Khúc Thừa Mỹ bị bắt. (0,5đ)
Năm 931 Dương Đình Nghệ đem quân tấn công thành Tống Bình và đã đánh tan quân tiếp viện Nam Hán. (1,5đ)
- Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ. (0,5đ)
Câu 3:( 2điểm) 
Chủ động : Bày ra kế hoạch, chủ động đón đánh quân xâm lược . ( 1đ)
Độc đáo : - Biết lợi dụng thủy triều.(0,5đ) 
 -Trận địa bãi cộc ngầm trên sông Bạch Đằng (0,5đ)
Hết

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ THI CLĐN SỬ 7 (2012-2013).doc