Kiểm tra chương I - Hình học 7

âu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sại?

 1. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

2. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau.

3. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.

4. Nếu hai đường thẳng a và b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b.

 

doc 1 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 15/04/2019 Lượt xem 99Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương I - Hình học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chương I - hình học 7
Thời gian làm bài: 45 phút
	Câu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sại?
	1. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau
2. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau.
3. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.
4. Nếu hai đường thẳng a và b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b.	
	Câu 2: 
a) Hãy phát biểu các định lý được diễn tả bởi hình vẽ sau:
	b) Viết GT-KL của các định lý đó bằng ký hiệu
	Câu 3: Cho đoạn thẳng AB dài 5 cm. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB. 
 Nêu rõ cách vẽ ?
	Câu 4: Cho hình vẽ. Biết . Tính góc AOB ?

Tài liệu đính kèm:

  • docOn_tap_Chuong_I_Duong_thang_vuong_goc_Duong_thang_song_song.doc