Kiểm tra cuối kì I - Môn: Tin học – Hướng dẫn tin học 4

I. TRẮC NGHIỆM (4 Điểm)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Máy tính gồm những bộ phận chính nào ?

A. Màn hình, thân máy

B. Màn hình, thân máy, bàn phím

C. Màn hình, thân máy, chuột

D. Màn hình, thân máy, bàn phím và chuột

Câu 2: Lệnh nào dùng để đổi tên thư mục

A. Delete

B. Rename

C. Enter

D. Ctrl+C

Câu 3: Tệp tin gồm mấy phần?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

 

doc 4 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 21/12/2020 Lượt xem 144Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra cuối kì I - Môn: Tin học – Hướng dẫn tin học 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT TRẦN VĂN THỜI
TRƯỜNG TH 1 KHÁNH BÌNH TÂY BẮC
KIỂM TRA CUỐI KÌ I: 2017 - 2018
Môn: Tin học – Hướng dẫn tin học 4
Thời gian làm bài 35 phút 
Họ tên học sinh: Lớp:
Điểm
Nhận xét của giáo viên
.
.
.
.
I. TRẮC NGHIỆM (4 Điểm)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Máy tính gồm những bộ phận chính nào ?
A. Màn hình, thân máy
B. Màn hình, thân máy, bàn phím
C. Màn hình, thân máy, chuột
D. Màn hình, thân máy, bàn phím và chuột
Câu 2: Lệnh nào dùng để đổi tên thư mục
A. Delete                    
B. Rename
C. Enter               
D. Ctrl+C
Câu 3: Tệp tin gồm mấy phần?
A. 5            
B. 4
C. 3                
D. 2
Câu 4: Lệnh nào dùng để xoay phải hình 900?
A. Rotate left 900    
B. Flip vertical
C. Rotate 1800
D. Rotate right 900
Câu 5:  Công cụ Rulers dùng để làm gì?
A. Hiện lưới trang vẽ                  
B. Hiện thông tin bức tranh                  
C. Hiện thước đo trên trang vẽ             
D. Thay đổi kích thước trang vẽ
Câu 6: Phần mềm soạn thảo văn bản tên là gì?
A. Paint                
B. Microsoft Word                   
C. Crayola Art
D. Mario
Câu 7: Theo kiểu gõ Telex, từ “Tiểu học 1” được đánh như thế nào?
A. Tieu hoc 1
B. Tie6u3 hoc5 1
C. Tieeur hocj 1
D. Tieeur hoc5 1
Câu 8:  Để chèn tranh ảnh từ thiết bị lưu trữ ta thực hiện các bước nào sau đây?
A. Insert -> Picture 
B. Format -> Wrap text
C. Format -> Shape fill            
D. Insert -> Clip Art           
II. THỰC HÀNH (6 điểm)
Câu 1: (3 điểm): Tạo thư mục mang tên của em trong Ổ đĩa D
Câu 2: (3 điểm): Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word em gõ lại câu thơ sau và lưu lại trong thư mục em vừa tạo ở câu 1
“Đất nước ta như một con tàu
Mũi tàu ta đó Mũi Cà Mau”
PHÒNG GD & ĐT TRẦN VĂN THỜI
TRƯỜNG TH 1 KHÁNH BÌNH TÂY BẮC
MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: Tin học 4
Thời gian: 35 phút
MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỷ lệ % 
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL
Chủ đề 1: Khám phá máy tính
Số câu
2
1
1
4
Số điểm
 1.0 
 0.5 
 3.0 
 4.5 
45%
Câu số
 1,3 
 2 
 1 
Chủ đề 2: Em tập vẽ
Số câu
2
2
Số điểm
 1.0 
 1.0 
10%
Câu số
 4,5 
Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
Số câu
2
1
1
4
Số điểm
 1.0 
 0.5 
 3.0 
 4.5 
45%
Câu số
 6,7 
 8 
 2 
Tổng
Số câu
6
0
2
2
0
0
0
0
10
Số điểm
 3.0 
 - 
 1.0 
 6.0 
 - 
 - 
 - 
 - 
 10.0 
100%
Tỷ lệ %
30%
0%
10%
60%
0%
0%
0%
0%
100%
Tỷ lệ theo mức
30%
70%
0%
0%
Số câu
Điểm
Tỷ lệ
Lí thuyết (10')
8
4
40%
Thực hành (25')
2
6
60%
I. TRẮC NGHIỆM (4 Điểm)
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
B
D
D
C
C
C
A
II. THỰC HÀNH (6 điểm)
Câu 1: (3 điểm) : 
Tạo được thư mục 2 điểm
Đặt được tên 1 điểm
Câu 2: (3 điểm):
Gõ đúng 2 điểm
Trình bày như mẫu 1 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 18 De kiem tra HKI Huong dan tin hoc 4_12253618.doc