Kiểm tra định kỳ môn Lịch Sử 7

 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: Nền kinh tế chính trong của phong kiến phương đông và phương Tây là gì?

a. Nông nghiệp lãnh địa b. Công nghiệp

c.Nông nghiệp khép kín. d. Thương nghiệp.

Câu 2: Chế độ xã hội phong kiến phương đông và phương tây có mấy giai cấp chính?

a. 6 giai cấp. b. 4 giai cấp c. 2 giai cấp d. 1 giai cấp.

Câu 3: Bộ luật Hình thư ra đời vào năm nào?

a.1010. b.1075. c.1042. d.1009.

Câu 4 : Khi lên ngôi Lý Công Uẩn dời đô về nơi nào ?

a.Cổ Loa. b. Hoa Lư. c. Ninh Bình. d. Đại La.

Câu 5 : Nhà Đinh đặt tên nước gì ?

a. Đại Việt b. Đại Cồ Việt c. Đại Nam d. Nam Việt.

Câu 6: Vị vua nào đánh thắng quân Tống trên sông Bạch Đằng năm 981?

a. Ngô Quyền b. Đinh Bộ Lĩnh c. Lê Hoàn d. Lý công Uẩn.

Câu 7: Sông Như Nguyệt có tên gọi khác là gì?

a. Sông Cả b. Sông Mã c. Sông Bạch Đằng d. Sông Cầu.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 173Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kỳ môn Lịch Sử 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 10 năm 2013.
Lớp 7 Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám thị 1
Giám thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của GV
Mã phách:.
Mã đế : 01
 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Nền kinh tế chính trong của phong kiến phương đông và phương Tây là gì?
a. Nông nghiệp lãnh địa b. Công nghiệp 
c.Nông nghiệp khép kín. d. Thương nghiệp.
Câu 2: Chế độ xã hội phong kiến phương đông và phương tây có mấy giai cấp chính?
a. 6 giai cấp. b. 4 giai cấp c. 2 giai cấp d. 1 giai cấp.
Câu 3: Bộ luật Hình thư ra đời vào năm nào?
a.1010. b.1075. c.1042. d.1009.
Câu 4 : Khi lên ngôi Lý Công Uẩn dời đô về nơi nào ?
a.Cổ Loa. b. Hoa Lư. c. Ninh Bình. d. Đại La.
Câu 5 : Nhà Đinh đặt tên nước gì ?
a. Đại Việt b. Đại Cồ Việt c. Đại Nam d. Nam Việt.
Câu 6: Vị vua nào đánh thắng quân Tống trên sông Bạch Đằng năm 981?
a. Ngô Quyền b. Đinh Bộ Lĩnh c. Lê Hoàn d. Lý công Uẩn.
Câu 7: Sông Như Nguyệt có tên gọi khác là gì?
a. Sông Cả b. Sông Mã c. Sông Bạch Đằng d. Sông Cầu. 
Câu 8: Bài thơ “ Nam quốc sơn hà” được Lý Thường Kiệt cho quân đọc ở đâu?
a. Đền Trương Hóng- Trương Hát. b. Đền Đô 
c. Đền nhà Đinh d. Đền thần Hoàng
II/ Tự luận: 8 điểm. 
Câu 1: Hãy cho biết nhà Tiền Lê được thành lập trong hoàn cảnh như thế nào? ( 2đ).
Câu 2: (3đ) Hãy trình bày diễn biến cuộc tấn công tự vệ của Lý Thường Kiệt vào đất Tống năm 1075?
Câu 3: (3đ) Chỉ ra những chiến thuật độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống lần 2 năm 1076-1077?
------------------------Hết----------------
Bài làm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 10 năm 2013.
Lớp 7 Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám thị 1
Giám thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của GV
Mã phách:.
Mã đế : 02
 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Nền kinh tế chính trong của phong kiến phương đông và phương Tây là gì?
a. Nông nghiệp lãnh địa b. Nông nghiệp khép kín 
c. Công nghiệp . d. Thương nghiệp.
Câu 2: Chế độ xã hội phong kiến phương đông và phương tây có mấy giai cấp chính?
a. 2 giai cấp. b. 4 giai cấp c. 6 giai cấp d. 8 giai cấp.
Câu 3: Bộ luật Hình thư ra đời vào năm nào?
a.1010. b.1075. c. 1009 d.1042.
Câu 4 : Khi lên ngôi Lý Công Uẩn dời đô về nơi nào ?
a. Đại La. b. Hoa Lư. c. Ninh Bình. d. Cổ Loa
Câu 5 : Nhà Đinh đặt tên nước gì ?
a. Đại Việt b. Nam Việt c. Đại Nam d.. Đại Cồ Việt 
Câu 6: Vị vua nào đánh thắng quân Tống trên sông Bạch Đằng năm 981?
a. Ngô Quyền b. Lê Hoàn c. Đinh Bộ Lĩnh d. Lý công Uẩn.
Câu 7: Sông Như Nguyệt có tên gọi khác là gì?
a. Sông Cả b. Sông Cầu c. Sông Bạch Đằng d. Sông Mã. 
Câu 8: Bài thơ “ Nam quốc sơn hà” được Lý Thường Kiệt cho quân đọc ở đâu?
a. Đền Đô. b. Đền Trương Hóng- Trương Hát. 
c. Đền nhà Đinh. d. Đền thần Hoàng
II / Tự luận: (8 điểm.)
Câu 1: Hãy cho biết nhà Tiền Lê được thành lập trong hoàn cảnh như thế nào? ( 2đ).
Câu 2: (3đ) Hãy trình bày diễn biến cuộc tấn công tự vệ của Lý Thường Kiệt vào đất Tống năm 1075?
Câu 3: (3đ) Chỉ ra những chiến thuật độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống lần 2 năm 1076-1077?
------------------------Hết----------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 10 năm 2013.
Lớp 7 Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám thị 1
Giám thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của GV
Mã phách:.
Mã đế : 03
 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Bộ luật Hình thư ra đời vào năm nào?
a.1010. b.1075. c.1042. d.1009.
 Câu 2: Khi lên ngôi Lý Công Uẩn dời đô về nơi nào ?
a.Cổ Loa. b. Hoa Lư. c. Ninh Bình. d. Đại La.
Câu 3: Nền kinh tế chính trong của phong kiến phương đông và phương Tây là gì?
a. Nông nghiệp lãnh địa b. Công nghiệp 
c.Nông nghiệp khép kín. d. Thương nghiệp.
Câu 4 : Chế độ xã hội phong kiến phương đông và phương tây có mấy giai cấp chính?
a. 6 giai cấp. b. 4 giai cấp c. 2 giai cấp d. 1 giai cấp.
 Câu 5 : Sông Như Nguyệt có tên gọi khác là gì?
a. Sông Cả b. Sông Mã c. Sông Bạch Đằng d. Sông Cầu. 
Câu 6: Bài thơ “ Nam quốc sơn hà” được Lý Thường Kiệt cho quân đọc ở đâu?
a. Đền Trương Hóng- Trương Hát. b. Đền Đô 
c. Đền nhà Đinh d. Đền thần Hoàng
Câu 7: Nhà Đinh đặt tên nước gì ?
a. Đại Việt b. Đại Cồ Việt c. Đại Nam d. Nam Việt.
Câu 8: Vị vua nào đánh thắng quân Tống trên sông Bạch Đằng năm 981?
a. Ngô Quyền b. Đinh Bộ Lĩnh c. Lê Hoàn d. Lý công Uẩn.
 II/ Tự luận: 8 điểm. 
Câu 1: Hãy cho biết nhà Tiền Lê được thành lập trong hoàn cảnh như thế nào? ( 2đ).
Câu 2: (3đ) Hãy trình bày diễn biến cuộc tấn công tự vệ của Lý Thường Kiệt vào đất Tống năm 1075?
Câu 3: (3đ) Chỉ ra những chiến thuật độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống lần 2 năm 1076-1077?
------------------------Hết----------------
Trường THCS Long Điền Tiến Thứ. ngày. tháng 10 năm 2013.
Lớp 7 Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám thị 1
Giám thị 2
Mã phách:.
Điểm
Lời phê của GV
Mã phách:.
Mã đế : 04
 I/ Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1 : Nhà Đinh đặt tên nước gì ?
a. Đại Việt b. Nam Việt c. Đại Nam d. Đại Cồ Việt 
Câu 2: Bài thơ “ Nam quốc sơn hà” được Lý Thường Kiệt cho quân đọc ở đâu?
a. Đền Đô. b. Đền Trương Hóng- Trương Hát. 
c. Đền nhà Đinh. d. Đền thần Hoàng
Câu 3: Bộ luật Hình thư ra đời vào năm nào?
a.1010. b.1075. c. 1009 d.1042.
Câu 4 : Sông Như Nguyệt có tên gọi khác là gì?
a. Sông Cả b. Sông Cầu c. Sông Bạch Đằng d. Sông Mã. 
Câu 5 : Nền kinh tế chính trong của phong kiến phương đông và phương Tây là gì?
a. Nông nghiệp lãnh địa b. Nông nghiệp khép kín 
c. Công nghiệp . d. Thương nghiệp.
 Câu 6: Khi lên ngôi Lý Công Uẩn dời đô về nơi nào ?
a. Đại La. b. Hoa Lư. c. Ninh Bình. d. Cổ Loa.
Câu 7: Vị vua nào đánh thắng quân Tống trên sông Bạch Đằng năm 981?
a. Ngô Quyền b. Lê Hoàn c. Đinh Bộ Lĩnh d. Lý công Uẩn 
Câu 8: Chế độ xã hội phong kiến phương đông và phương tây có mấy giai cấp chính?
a. 2 giai cấp. b. 4 giai cấp c. 6 giai cấp d. 8 giai cấp.
II / Tự luận: (8 điểm.)
Câu 1: Hãy cho biết nhà Tiền Lê được thành lập trong hoàn cảnh như thế nào? ( 2đ).
Câu 2: (3đ) Hãy trình bày diễn biến cuộc tấn công tự vệ của Lý Thường Kiệt vào đất Tống năm 1075?
Câu 3: (3đ) Chỉ ra những chiến thuật độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống lần 2 năm 1076-1077?
------------------------Hết----------------

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem tra 1 tiêt ( 13 - 14- hkI).doc