Kiểm tra định kỳ môn Lịch Sử 8

 I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Công Xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 28/ 3/ 1781.

B. Ngày 26/ 3/ 1782

C. Ngày 28/ 4/ 1782

C. Ngày 26/ 4/ 1781

Câu 2. Công Xã Pari được thành lập ở nước nào?

A. Anh B. Pháp C. Mỹ D. Hà Lan

Câu 3.Năm 1784 Giêm – Oát đã phát minh được cái gì?

A. Máy hơi nước B.Máy kéo sợi

C.Máy dệt D.Xe Lửa.

Câu 4. Ai đã phát minh ra được “ Thuyết tiến hóa và di truyền” ?

A.Niu – Tơn. B. Ri – Cat – Đô.

C. Đac - uyn D.Hê – ghen.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 163Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kỳ môn Lịch Sử 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. ngày. tháng 10 năm 2014.
Lớp 8. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 01.
 I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Công Xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 28/ 3/ 1781. 
B. Ngày 26/ 3/ 1782 
C. Ngày 28/ 4/ 1782 
C. Ngày 26/ 4/ 1781
Câu 2. Công Xã Pari được thành lập ở nước nào?
A. Anh B. Pháp C. Mỹ D. Hà Lan
Câu 3.Năm 1784 Giêm – Oát đã phát minh được cái gì?
A. Máy hơi nước B.Máy kéo sợi 
C.Máy dệt D.Xe Lửa.
Câu 4. Ai đã phát minh ra được “ Thuyết tiến hóa và di truyền” ?
A.Niu – Tơn. B. Ri – Cat – Đô. 
C. Đac - uyn D.Hê – ghen.
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1. Vì sao các nước Đông Nam Á lại trở thành mục tiêu xâm lược của Đế quốc vào cuối TK XIX đầu TK XX? Hiện nay Đông Nam Á có những quốc gia nào ? (3đ)
Câu 2. Hãy cho biết những thành tựu lớn trong ngành công nghiệp, nông nghiệp và quân sự ở TK XVIII – XIX, theo em mặt trái của các thành tựu đó tác hại như thế nào đến cuộc sống của con người.(3đ)
Câu 3.Hãy cho biết nhận xét của em về thành tựu ở Nhật Bản trong công cuộc cải cách cuối TK XIX – đầu TK XX. (2 đ).
---------------------Hết----------------------
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. ngày. tháng 10 năm 2014.
Lớp 8. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 02.
 I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Công Xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 28/ 2/ 1782. 
B. Ngày 26/ 3/ 1782 
C. Ngày 28/ 3/ 1781 
C. Ngày 26/ 4/ 1781
Câu 2. Công Xã Pari được thành lập ở nước nào?
A. Anh B.Hà Lan C. Mỹ D. Pháp
Câu 3.Năm 1784 Giêm – Oát đã phát minh được cái gì?
A.Máy dệt B.Máy kéo sợi 
C.Máy hơi nước D.Xe Lửa.
Câu 4. Ai đã phát minh ra được “ Thuyết tiến hóa và di truyền” ?
A.Niu – Tơn. B. Ri – Cat – Đô. 
C.Hê – ghen. D. Đac - uyn
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1. Vì sao các nước Đông Nam Á lại trở thành mục tiêu xâm lược của Đế quốc vào cuối TK XIX đầu TK XX? Hiện nay Đông Nam Á có những quốc gia nào ? (3đ)
Câu 2. Hãy cho biết những thành tựu lớn trong ngành công nghiệp, nông nghiệp và quân sự ở TK XVIII – XIX, theo em mặt trái của các thành tựu đó tác hại như thế nào đến cuộc sống của con người.(3đ)
Câu 3.Hãy cho biết nhận xét của em về thành tựu ở Nhật Bản trong công cuộc cải cách cuối TK XIX – đầu TK XX. (2 đ).
---------------------Hết----------------------
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. ngày. tháng 10 năm 2014.
Lớp 8. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 03.
 I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Năm 1784 Giêm – Oát đã phát minh được cái gì?
A. Máy hơi nước B.Máy kéo sợi 
C.Máy dệt D.Xe Lửa.
 Câu 2. Ai đã phát minh ra được “ Thuyết tiến hóa và di truyền” ?
A.Niu – Tơn. B. Ri – Cat – Đô. 
C. Đac - uyn D.Hê – ghen.
Câu 3. Công Xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 28/ 3/ 1781. 
B. Ngày 26/ 3/ 1782 
C. Ngày 28/ 4/ 1782 
C. Ngày 26/ 4/ 1781
Câu 4. Công Xã Pari được thành lập ở nước nào?
A. Anh B. Pháp C. Mỹ D. Hà Lan
 II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1. Vì sao các nước Đông Nam Á lại trở thành mục tiêu xâm lược của Đế quốc vào cuối TK XIX đầu TK XX? Hiện nay Đông Nam Á có những quốc gia nào ? (3đ)
Câu 2. Hãy cho biết những thành tựu lớn trong ngành công nghiệp, nông nghiệp và quân sự ở TK XVIII – XIX, theo em mặt trái của các thành tựu đó tác hại như thế nào đến cuộc sống của con người.(3đ)
Câu 3.Hãy cho biết nhận xét của em về thành tựu ở Nhật Bản trong công cuộc cải cách cuối TK XIX – đầu TK XX. (2 đ).
---------------------Hết----------------------
Trường THCS Phan Ngọc Hiển Thứ. ngày. tháng 10 năm 2014.
Lớp 8. Kiểm tra định kỳ
Họ và tên:.. Môn Lịch Sử . Thời gian: 45 phút.
Giám Thị 1
Giám Thị 2
Mã phách:.
Điểm
Giám khảo
Mã phách:.
Mã đề 04.
 I/Phần Trắc nghiệm (2 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu những câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Ai đã phát minh ra được “ Thuyết tiến hóa và di truyền” ?
A.Niu – Tơn. B. Ri – Cat – Đô. 
C.Hê – ghen. D. Đac - uyn
Câu 2. Năm 1784 Giêm – Oát đã phát minh được cái gì?
A.Máy dệt B.Máy kéo sợi 
C.Máy hơi nước D.Xe Lửa.
Câu 3. . Công Xã Pari được thành lập ở nước nào?
A. Anh B.Hà Lan C. Mỹ D. Pháp
Câu 4. Công Xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 28/ 2/ 1782. 
B. Ngày 26/ 3/ 1782 
C. Ngày 28/ 3/ 1781 
C. Ngày 26/ 4/ 1781
II/ Tự luận (8 điểm)
Câu 1. Vì sao các nước Đông Nam Á lại trở thành mục tiêu xâm lược của Đế quốc vào cuối TK XIX đầu TK XX? Hiện nay Đông Nam Á có những quốc gia nào ? (3đ)
Câu 2. Hãy cho biết những thành tựu lớn trong ngành công nghiệp, nông nghiệp và quân sự ở TK XVIII – XIX, theo em mặt trái của các thành tựu đó tác hại như thế nào đến cuộc sống của con người.(3đ)
Câu 3.Hãy cho biết nhận xét của em về thành tựu ở Nhật Bản trong công cuộc cải cách cuối TK XIX – đầu TK XX. (2 đ).
---------------------Hết----------------------
Không làm bài ở đây
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài Làm
..
..

Tài liệu đính kèm:

  • docKT - LS8 (`14).doc