Kiểm tra học kì 1 năm học 2015 – 2016 môn: Ngữ văn 10

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH ( 5.0 điểm):

Câu 1: (1.0 điểm)

 Xác định phép tu từ trong câu ca dao sau đây:

Gió đưa cây cải về trời

 Rau răm ở lại chịu đời đắng cay

 Từ đó phát biểu nội dung ý nghĩa câu ca dao trên

Câu 2: (1.0 điểm)

 Anh chị hãy xác định các nhân tố giao tiếp trong bài ca dao sau :

 Đêm trăng anh mới hỏi nàng

 Tre non đủ lá đan sàng nên chăng

 Đan sàng thiếp cũng xin vâng

 Tre vừa đủ lá nên chăng hỡi chàng

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 30/03/2017 Lượt xem 740Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì 1 năm học 2015 – 2016 môn: Ngữ văn 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đề chính thức
	KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: NGỮ VĂN 10
 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi có 01 trang	)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH ( 5.0 điểm):
Câu 1: (1.0 điểm)
 Xác định phép tu từ trong câu ca dao sau đây:
Gió đưa cây cải về trời 
 Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
	 Từ đó phát biểu nội dung ý nghĩa câu ca dao trên
Câu 2: (1.0 điểm)
 Anh chị hãy xác định các nhân tố giao tiếp trong bài ca dao sau :
 Đêm trăng anh mới hỏi nàng
 Tre non đủ lá đan sàng nên chăng
 Đan sàng thiếp cũng xin vâng
 Tre vừa đủ lá nên chăng hỡi chàng
Câu 3: (1.5 điểm)
 Chép lại bài thơ Thuật hoài của Phạm Ngũ Lão ( cả văn bản phiên âm và bản dịch thơ). Cho biết chủ đề bài thơ.
Câu 4: (1.5 điểm)
 Nguyễn Du viết hai câu thơ cuối trong bài thơ “ Độc Tiểu Thanh kí ” như sau:
 “Bất tri tam bách dư niên hậu
 Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như ?”
 Anh/ chị hiểu như thế nào về nội dung hai câu thơ trên.
II. Phần Riêng: (5.0 điểm) Học sinh chỉ được làm một trong hai câu ( câu 5.a hoặc câu 5.b).
Câu 5.a. Theo chương trình Chuẩn ( 5.0 điểm)
 Có ý kiến cho rằng “ Sống trên đời mất của cải là mất ít, mất bạn bè là mất nhiều, mất đi cái tình là mất tất cả”.
 Anh/chị hãy phát biểu suy nghĩ của mình về ý kiến trên.
Câu 5.b. Theo chương trình Nâng cao ( 5.0 điểm) 
“ Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác”
 ( Denis Diderot- nhà văn Pháp)
Anh/ chị hiểu câu danh ngôn trên như thế nào? Hãy kể lại một câu chuyện của bản thân có liên quan đến ý nghĩa câu danh ngôn trên.
.Hết
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013
MÔN NGỮ VĂN LỚP 1O THPT.
Câu 1: (1.0 điểm) Chỉ ra biện pháp tu từ ẩn dụ trong bài ca dao:
Xác định phép tu từ ẩn dụ qua “ cây cải” và “ rau răm” ( 0,5 điểm) 
Nội dung ý nghĩa: Sự mong manh đau khổ của kiếp người khi chịu cảnh sinh ly tử biệt 
Câu 2: (1.0 điểm) Mỗi ý đúng( 0.25 điểm) 
 Xác định các nhân tố giao tiếp:
 - Hoàn cảnh giao tiếp:Đêm trăng thanh thơ mộng 
 - Nhân vật giao tiếp: Đôi thanh niên nam nữ yêu nhau
 - Nội dung giao tiếp:Bày tỏ bộc lộ tình cảm
 - Phương tiện cách thức giao tiếp: dùng từ ngữ giao tiếp trực tiếp, giản dị gần gũi, giàu sức biểu cảm
Câu 3: (1.5 điểm) 
 - Chép lại chính xác bản phiên âm bài thơ.
 - Cách cho điểm:Chép sai 01 từ trừ 0.25 điểm;viết sai 02 lỗi chính tả trừ 0.25 điểm
Câu 4:(1.5 điểm)
 -Tâm sự cô đơn lạc lõng không tìm được tri âm tri kỉ trong cuộc sống hiện tại.
 -Tiếng khóc thể hiện mong ước hậu thế hiểu được nỗi oan khổ của người xưa.
 -Tâm sự u uất của Nguyễn Du về cuộc đời và xã hội đương thời.
Câu 5a:(5.0điểm)
 I)Yêu cầu chung: 
 Nắm phương pháp làm văn nghị luận xã hội, xác định được các luận điểm đúng đắn, luận cứ xác thực và biết lựa chọn các thao tác lập luận hợp lí.
II)Yêu cầu cụ thể: Bài làm phải đảm bảo những nội dung cơ bản sau đây:
 1) Trình bày vấn đề:
 - Ý kiến trên đề cao giá trị đạo đức con người, đó là tình người trong cuộc sống
 2) Đánh giá :
 - Dùng lí lẽ và dẫn chứng để khẳng định:
 - Vì sao trong cuộc sống con người cần phải sống có đạo đức và tình người?
 -Nếu không có tình người thì cuộc sống con người sẽ ra sao?
 3) Bàn bạc :
 - Cần phê phán lối sống ích kỉ, thờ ơ, vô cảm, bàng quan , chỉ nghĩ đến bản thân mình của một bộ phận người trong cuộc sống xã hội ngày nay
 - Đề xuất thái độ sống của bản thân: cần rèn luyện, trau dồi đạo đức, sống có tình thương có trách nhiệm, biết quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh.
 III. Tieâu chuaån cho đieåm
 - Ñieåm 5.0: Ñaùp öùng toát nhöõng yeâu caàu neâu treân.Boá cuïc hôïp lí vaên maïch laïc,noäi dung phong phuù,chuaån xaùc haáp daãn
 - Ñieåm 4.0: Ñaùp öùng phaàn lôùn nhöõng yeâu caàu neâu treân.Boá cuïc vaø noäi dung hôïp lí. Vaên maïch laïc,noäi dung chuaån xaùc, giaøu söùc thuyeát phuïc.
 - Ñieåm 2. 5: Ñaùp öùng 2/3 yeâu caàu ñeà nhöng coøn sô löôïc, boá cuïc hôïp lí, dieãn ñaït ñöôïc yù.hieåu ñuùng ñeà,laøm ñuùng kó naêng.coøn maéc loãi dieãn ñaït
 - Ñieåm 1.0: Hieåu ñeà,dieãn ñaït ñöôïc yù nhöng noäi dung sô saøi.
 - Ñieåm 00: Sai laïc noäi dung 
 *Giaùm khaûo döïa vaøo nhöõng tieâu chuaån treân ñeå cho caùc ñieåm coøn laïi
Câu 5b: (5.0 điểm):
Đánh giá kĩ năng viết một đoạn văn tự sự với nội dung chủ định sẵn nhưng theo hướng mở 
Chú trọng các thao tác: Tóm tắt tác phẩm tự sự, phát biểu cảm nghĩ, cách hành văn mạch lạc.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_19_Viet_bai_lam_van_so_4_Van_thuyet_minh_Bai_lam_o_nha.doc