Kiểm tra học kì I - Năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 9

1. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay. Trình bày được tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh.

Số câu 1

Số điểm 4

Tỉ lệ =40% Số câu :1/2

Số điểm : 2

2. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ năm 1945 đến nay. Nêu được những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và hạn chế của nó

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 624Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I - Năm học 2015 - 2016 môn: Lịch sử 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA HỌC KÌ I - Năm học 2015-2016
MÔN: LỊCH SỬ 9
THỜI GIAN: 45 PHÚT( không kể phát đề )
 THIẾT LẬP MA TRẬN
Tên Chủ đề 
(nội dung, chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay.
Trình bày được tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh.
Liện hệ được nhiệm vụ to lớn của nhân dân ta và ở tuổi các em.
Số câu 1
Số điểm 4
Tỉ lệ =40%
Số câu :1/2
Số điểm : 2
Số câu 1/2
Số điểm 2
Số câu 1
Số điểm 4 tỉ lệ =40%
2. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ năm 1945 đến nay.
Nêu được những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và hạn chế của nó
Số câu 1
Số điểm 4 
Tỉ lệ=40%
Số câu 1
Số điểm 4
Số câu: 1
Số điểm 4 tỉ lệ =40 %
3. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay
Giải thích được tại sao nói: Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc.
Số câu 1
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu 1
Số điểm 2
Số câu 1
Số điểm 2 Tỉ lệ 20%
Tổng số câu: 3
Số điểm: 10
Tỉ lệ 100%
Số câu 1+1/2
Số điểm 6
Tỉ lệ 60%
Số câu 1
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu 1/2
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu 3 
Số điểm 10
 Tỉ lệ 100%
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ 9
Câu 1. (2 điểm) Tại sao nói: “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc? 
Câu 2. (4 điểm) Nêu những thành tựu chủ yếu và những hạn chế của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ năm 1945 đến nay.
Câu 3. (4 điểm) Hãy trình bày tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh. Với tình hình của thế giới hiện nay: theo em nhiệm vụ to lớn của nhân dân ta là gì? Ở lứa tuổi các em cần làm gì?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
Đáp án
Điểm
1
“Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc.
- Thời cơ: Vì hòa bình, hợp tác phát triển cho phép các nước tận dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Kinh tế thế giới ngày càng quốc tế hóa cao độ, xu thế sẽ hình thành thị trường thế giới, hàng hóa vào các nước sẽ nhiều hơn, hàng hóa chất lượng cao và giá cả hợp lí hơn.
1
- Thách thức: Hòa bình ở nhiều khu vực bị đe dọa bởi xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ; chủ nghĩa khủng bốcạnh tranh gay gắt dẫn đến sự phá sản, thất nghiệp, kinh tế suy thoái.
1
2
- Thành tựu:
+ Trong lĩnh vực khoa học cơ bản: có nhiều phát minh lớn về Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học.
0,5
+ Những phát minh lớn về công cụ sản xuất mới: máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động
0,5
+ Tìm ra những nguồn năng lượng mới: năng lượng nguyên tử, năng lượng Mặt trời, năng lượng gió
0,5
+ Chế tạo ra những vật liệu mới như: polime, những vật liệu siêu nhẹ, siêu bền
0,5
+ Tiến hành cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp.
0,5
+ Những tiến bộ thần kì trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc. Những thành tựu kì diệu trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ.
0,5
- Hạn chế: ô nhiễm môi trường, nhiễm phóng xạ nguyên tử, chế tạo nhiều vũ khí hủy diệt, những tai nạm lao động, tai nạn giao thông, những dịch bệnh mới
1
3
- Tình hình thế giới sau “chiến tranh lạnh”:
+ Xu hướng hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế.
0,5
+ Thiết lập thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm.
0,5
+ Các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.
0,5
+ Các khu vực còn xảy ra những vụ xung đột quân sự, nội chiến giữa các phe phái gây những hậu quả nghiêm trọng.
0,5
- Nhiệm vụ to lớn của nhân dân ta là: xây dựng một đất nước phát triển mạnh về kinh tế, đất nước luôn hòa bình ổn định. Tạo mối quan hệ, hợp tác với các nước góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, không có chiến tranh
1
- Ở tuổi các em: cần học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức, giúp đỡ cha mẹmai sau góp phần sức mình vào việc xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh và hòa bình.
1

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hkI_su_9.doc