Kiểm tra học kì I năm học: 2017 – 2018 môn: Hóa 9

Phần I: Trắc nghiệm khỏch quan (3điểm)

Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau và ghi vào bài thi của mình:

Cõu 1: Chất khụng phản ứng với dung dịch NaOH là:

 A. Al B. Fe203

C. dung dịch HNO3 D. dung dịch CuSO4

Cõu 2: Để loại bỏ khí CO2 cú lẫn trong hỗn hợp O2 và CO2. Người ta cho hỗn hợp đi qua dung dung dịch chứa

 A. NaCl B. Ca(OH)2

 C. HCl D. Na2SO4

Cõu 3: Dóy kim loại được xếp theo chiều tính kim loại tăng dần là:

 A. K, Na, Al, Fe B. Cu, Zn, Fe, Mg

 C. Fe, Mg, Na, K D. Ag, Cu, Al, Fe

Cõu 4: Dóy gồm cỏc chất đều phản ứng với dung dịch HCl là:

A.Cu, NaOH, CuSO4 B. Mg, NaOH, CaCO3

C. Mg, NaOH, CuSO4 D. Cu, NaOH, CaCO3

Cõu 5: Muối tác dụng với bazơ sản phẩm sinh ra là

 A. Hai muối mới B. Muối mới và axớt mới

C. Muối và nước D. Muối mới và bazơ mới

Cõu 6: Chất nào sau đây có thể phân biệt được hai kim loại Al và Fe?

A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch CuCl2

C. Dung dịch H2SO4 loóng D. Dung dịch AgNO3

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 07/03/2020 Lượt xem 229Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I năm học: 2017 – 2018 môn: Hóa 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHềNG GD&ĐT HUYỆN BA CHẼ
TRƯỜNG TH&THCS LƯƠNG MễNG
KIỂM TRA HỌC Kè I
Năm học: 2017 – 2018
Mụn: Húa 9
Thời gian làm bài: 45 phỳt
(Khụng kể thời gian giao đề)
MA TRẬN ĐỀ
 Cấp độ
Tờn chủ 
đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Cỏc loại hợp chất vụ cơ.
-Biết tớnh chất húa học của muối.
Hiểu tớnh chất hoỏ học của axit, bazơ 
Viết được cỏc PTHH biểu diễn sơ đồ chuyển húa.
Số cõu
Số điểm 
 Tỉ lệ %
 1
0,5
5%
3
1,5
15%
1
3
30%
4
5
50 %
2. Kim loại.
-Biết dóy HĐHH của kim loại. í nghĩa của dóy HĐHH của kim loại.
Hiểu được tớnh chất húa học đặc trưng của Al 
Số cõu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
0,5
5%
2
1 
10%
3. Tớnh toỏn húa học.
Viết được PTHH
Tỡm nồng độ mol của dd, khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng. 
Số cõu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1 ý
0,75
7,5%
 1
3,25
32,5%
1
4 điểm 
40%
Tổng số cõu
Tổng số điểm 
%
2
1,75
17,5%
5
5
50%
1
3,25 
32,5%
8
10 điểm
100%
PHềNG GD&ĐT HUYỆN BA CHẼ
TRƯỜNG TH&THCS LƯƠNG MễNG
KIỂM TRA HỌC Kè I
Năm học: 2017 – 2018
Mụn: Húa 9
Thời gian làm bài: 45 phỳt
(Khụng kể thời gian giao đề)
ĐỀ BÀI
Phần I: Trắc nghiệm khỏch quan (3điểm)
Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau và ghi vào bài thi của mình: 
Cõu 1: Chất khụng phản ứng với dung dịch NaOH là:
 A. Al
 B. Fe203
C. dung dịch HNO3
D. dung dịch CuSO4
Cõu 2: Để loại bỏ khớ CO2 cú lẫn trong hỗn hợp O2 và CO2. Người ta cho hỗn hợp đi qua dung dung dịch chứa
	A. NaCl	B. Ca(OH)2
	C. HCl	D. Na2SO4
Cõu 3: Dóy kim loại được xếp theo chiều tớnh kim loại tăng dần là:
 A. K, Na, Al, Fe B. Cu, Zn, Fe, Mg
 C. Fe, Mg, Na, K D. Ag, Cu, Al, Fe
Cõu 4: Dóy gồm cỏc chất đều phản ứng với dung dịch HCl là:
A.Cu, NaOH, CuSO4 	 	B. Mg, NaOH, CaCO3
C. Mg, NaOH, CuSO4	D. Cu, NaOH, CaCO3 
Cõu 5: Muối tỏc dụng với bazơ sản phẩm sinh ra là
 A. Hai muối mới B. Muối mới và axớt mới
C. Muối và nước D. Muối mới và bazơ mới
Cõu 6: Chất nào sau đõy cú thể phõn biệt được hai kim loại Al và Fe?
A. Dung dịch NaOH 	B. Dung dịch CuCl2
C. Dung dịch H2SO4 loóng 	D. Dung dịch AgNO3
 Phần II: Tự luận (7 điểm)
Cõu 1. (3 điểm)
Viết cỏc phương trỡnh phản ứng thực hiện cỏc biến đổi húa học sau (ghi rừ điều kiện phản ứng nếu cú) :
 	Fe đ FeCl3 đ Fe(OH)3 đ Fe2O3 đ Fe 
Cõu 2.(4 điểm) 
Biết 2,24 lớt CO2 (ở đktc) tỏc dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 sinh ra kết tủa trắng BaCO3 
a. Viết phương trỡnh phản ứng và tớnh nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đó dựng
b. Tớnh khối lượng chất kết tủa.
PHềNG GD&ĐT HUYỆN BA CHẼ
TRƯỜNG TH&THCS LƯƠNG MễNG
KIỂM TRA HỌC Kè I
Năm học: 2017 – 2018
Mụn: Húa 9
Thời gian làm bài: 45 phỳt
(Khụng kể thời gian giao đề)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Cõu
Đỏp ỏn
Điểm
Phần I: Trắc nghiệm
Cõu 1
Cõu 2
Cõu 3
Cõu 4
Cõu 5
Cõu 6
B
B
C
B
D
A
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Phần II: Tự luận
Cõu 1
 2Fe + 3Cl2 đ 2FeCl3 
 FeCl3 + 3 NaOH đ Fe(OH)3 + 3NaCl 
 2 Fe(OH)3 đ Fe2O3 + 3H2O
 Fe2O3 + 3CO đ 2Fe + 3CO2 
0,75
0,75
0,75
0,75
Cõu 2
a. PTHH: CO2 + Ba(OH)2 đ BaCO3 + H2O
-Theo bài ra ta cú: 
 Số mol CO2 là: n == = 0,1 (mol)
- Theo PT ta có : Số mol Ba(OH)2 = Số mol CO2 = 0,1 mol
Nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 là: 
 CM = = = 0,5M
b.Theo PT ta có: Số mol BaCO3 = Số mol CO2 = 0,1 mol
Khối lượng BaCO3 tạo thành là: 
 m = n.M = 0,1 . 197 = 19,7 g
0, 75
0, 75
0,5
0,7 5
0,5
0,7 5

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi HKI hoa 9_12219176.doc