Kiểm tra học kì II – Năm học 2013 - 2014 môn: Vật lý 6

Sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng ,khí 6 5 4,9 3,1 35,0 22,1

Sự nóng chảy và sự đông đặc – Sự bay hơi và sự ngưng tụ 4 4 3,5 2,5 25,0 17,9

Tổng 14 12 8,4 5,6 60,0 40,0

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 437Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì II – Năm học 2013 - 2014 môn: Vật lý 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜ THCS MỸ CẨM
 KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2013-2014
Môn: VẬT LÝ 6
 Thời gian làm bài 60 phút 
 I/ TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH.
Nội dung
Tổng số tiết
Lí thuyết
Tỷ lệ
Trọng số
LT
VD
LT
VD
Sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng ,khí 
6
5
4,9
3,1
35,0
22,1
Sự nóng chảy và sự đông đặc – Sự bay hơi và sự ngưng tụ 
4
4
3,5
2,5
25,0
17,9
Tổng
14
12
8,4
5,6
60,0
40,0
 II/TÍNH SỐ CÂU HỎI CHO CÁC CHỦ ĐỀ:
Cấp độ
Nội dung (chủ đề)
Trọng số
Số lượng câu 
Điểm 
số
T.số
TG
Điểm
Cấp độ 1,2
(Lí thuyết)
Sự nóng chảy và sự đông đặc 
25,0
1
10 phút
1,5
Sự bay hơi, sự nở vì nhiệt của các chất rắn ,lỏng ,khí 
35,0
2
15 phút
3,0
Cấp độ 3,4
(Vận dụng)
Sự nở vì nhiệt của chất rắn , sự ngưng tụ
17,9
2
15 phút
3,0
Vẽ đường biểu diển mối quan hệ thời gian và nhiệt độ nóng chảy của băng phiến , rút ra nhận xét 
22,1
1
20 phút
2,5
Tổng 
100
6
60 phút
KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2013-2014
Môn kiểm tra: VẬT LÝ - Lớp 6
 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian chép đề)
 M A TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TL
TL
TL
Sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng ,khí Sự nóng chảy và sự đông đặc – Sự bay hơi 
Chất nào nở vì nhiệt ít nhất , chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất 
Nêu được khái niệm về sự nóng chảy và đông đặc 
 Hiểu được 3 yếu tố phụ thuộc vào sư bay hơi 
Số câu hỏi
C1.3
C2
3
Số điểm
2,5
2
4,5
45%
Sự ngưng tụ , sự giản nở vì nhiệt của chât rắn , vẽ đường biểu diển sự phụ thuộc vào thời gian và nhiệt độ 
HIểu được tol có dạng lượn sóng để giản nở vì nhiệt khi nắng nóng 
Ban đêm có sương mù là quá trình ngưng tụ của hơi nước trong không khí 
 Vẽ đường biểu diễn giửa thời gian và nhiệt độ của băng phiến nóng chảy 
 Biết rút ra nhận xét về nhiệt độ của băng phiến trong quá trình nóng chảy 
Số câu hỏi
C4,5
C6 a, b
3
Số điểm
3,0
2,5
5,5 55%
TS câu hỏi
2
3
1
6
TS điểm
2,5 (25%)
5,0 (50%)
2,5 (25%)
10,0 (100%)
ĐỀ CHÍNH THỨC
TRƯỜNG THCS MỸ CẨM
ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC: 2013- 2014
MÔN: VẬT LÍ 6
Thời gian làm bài 60 phút
NỘI DUNG ĐỀ
A . LÝ THUYẾT : 
 Câu 1 : (1,5 điểm). Thế nào là sự nóng chảy ? 
 Thế nào là sự đông đặc ? 
 Câu 2 : (2 điểm ). Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào những vào những yếu tố nào ? 
 Em hãy cho ví dụ về sự phụ thuộc vào một trong các yếu tố đó ? 
 Câu 3 : (1 điểm) Trong các chất rắn , lỏng , khí chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất , chất nào nở vì nhiệt ít nhất ? 
B . BÀI TẬP : 
 Câu 4 :(1,5 điểm). Tại sao các tấm tol lợp lại có dạng lượn sóng ? 
 Câu 5 : (1,5 điểm). Tại sao ban đêm lại có những giọt sương đọng trên lá cây ? 
 Câu 6 : (2,5 điểm). sau đây là bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của băng phiến đựng trong ống nghiệm khi đun nóng liên tục :
Thời gian 
0
5
10
15
20
Nhiệt độ 
40
80
80
80
120
 a/ Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian ? 
 b/ Mô tả hiện tượng xãy ra trong ống nghiệm trong khoảng thời gian từ phút thứ 5 đến phút thứ 15 ? 
Hết
TRƯỜNG THCS MỸ CẨM
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2013- 2014
Môn: VẬT LÝ 
Câu
Nội dung yêu cầu 
Điểm
1
 - Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi lả sự nóng chảy 
 - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc 
( 0,75 đ)
( 0,75 đ)
2
 - Phụ thuộc vào : nhiệt độ , gió ,diện tích mặt thoáng 
VD : Phơi quần áo ngoài nắng mau khô hơn phơi trong bóng râm 
1 đ
 1 đ 
3
Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất , chất rắn nở vì nhiệt ít nhất 
1 đ 
4
 Để khi trời nóng các tấm tol có thể dãn nỡ vì nhiệt mà ít bị ngăn cản hơn nên tránh được hiện tượng gây ra lực lớn có thể làm rách tol lợp . 
1,5 đ 
5
Hơi nước trong không khí ban đêm gặp lạnh, ngưng tụ lại thành các giọt sương đọng trên lá cây . 
 1,5 đ 
6
am/ Vẽ hình đúng, đẹp
b/ Trong khoảng thời gian từ phút thứ 5 đến phút thứ 15 băng phiến nóng chảy nhiệt độ không thay đổi 
2 đ
0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi ly6.doc